Kuolema - bibliografia

Kuolemaan liittyvä bibliografia (Kopioitu täältä)

Kuolema: yleistä

Aho, Heikki
Lääketieteen historia ja ruumis : käsityksiä elämän ja kuoleman fysiologiasta. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 93-104. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: kuolema - käsitykset ; kuolema - fysiologia - lääketiede - historia

Anttonen, Veikko
Elämän kääntöpuolen etnografiaa : kuolema eri uskonnoissa ja kulttuuriperinteessä. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 11-37. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: kuolema - kulttuuri ; kuolema - käsitykset - uskonnot

Björne, Lars
Kuolema esivallan toimesta : kuolemanrangaistuksen historia. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 120-140. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: kuolemanrangaistus - historia

Döden / [redigerad av Ulf Särs och Sini Hulmi]. Helsingfors : Ekumeniska rådet i Finland, 1989. 27, [3] s. (Ekumeniska rådets i Finland rapportserie ; 4) ISBN 952-90065-9-4
Asiasanat: kuolema - kuolemanjälkeinen elämä ; surutyö - saattohoito ; hautaus

Elämä ja kuolema : suomalaisten kirjoituksia kuoleman kohtaamisesta / toim. Leila Simonen. Helsinki : Kirjayhtymä, 1994. 374 s. ISBN 951-26-3941-6
Asiasanat: saattohoito - surutyö ; kuolema - asenteet – suomalaiset

Elämän ja kuoleman kehät : ihmisen matkasta ja määränpäästä / [toim.] Liisa Veenkivi. Porvoo : WSOY, 1989. 205, [2] s. ISBN 951-0-15549-7
Asiasanat: kuolema

Elämän ja kuoleman salaisuus : ihmisiä elämän perimmäisten kysymysten äärellä / toimittanut Tertti Lappalainen. Helsinki : WSOY, 2000. 335 s. ISBN 951-0-24302-7
Asiasanat: kuolema - hautajaiset ; kuolema - luterilaisuus - ortodoksinen kirkko - roomalaiskatolinen kirkko ; surutyö ; kuolemanjälkeinen elämä

Elämää ennen kuolemaa? : itsemurhan yhteiskunnallista ja sosiaalista taustaa : itsemurhat Suomessa 1987 -tutkimusprojekti / Irmeli Järventie …[et al]. 1.-2. p. Helsinki : Sosiaalihallitus, 1990. 100 s. : kuv. (Lääkintöhallituksen tutkimuksia, ISSN 0355-2438 ; 54).
Itsemurhat Suomessa 1987 –tutkimusprojekti. ISBN 951-47-3664-8
Asiasanat: kuolema - itsemurha

Fingerroos, Outi
Haudatut muistot : rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. xi, 464 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 985)
Summary: Buried memories : a study of the meanings of death rituals in oral tradition from the Karelian Isthmus 1917-1939. Väitösk. : Turun yliopisto. ISBN 951-746-616-1
Asiasanat: rituaalit - kuolema ; kansalaissota - Viipuri ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala ; muistitieto - kuolema ; kuolema - kulttuuriantropologia

Flinckenberg-Gluschkoff, Marianna & Garin, Nikolai
Ugrien mailla : suomalaisten tutkimusmatkailijoiden jalanjäljillä Obvirralta Uralille. Helsingissä : Otava, 1992. 300 s. : kuv., kartt. ISBN 951-1-11997-4
Asiasanat: tutkimusmatkat - Siperia ; kuolema - hautausmaat - suomalais-ugrilaiset kansat - Siperia

Hakkarainen, Pekka
Kuolema ja yhteiskunta. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 38-59. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: kuolema - kulttuuri - yhteiskunta

Harva, Uno
Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. 2. pr. Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1993. 634 s. : kuv., kartt. (FF communications; 125).
Alkuteos: Altain suvun uskonto. Kääntänyt Erich Kunze. 1. p. 1938. ISBN 951-41-0700-4
Asiasanat: etniset uskonnot - kansanusko ; uskomukset ; kuolema - käsitykset ; uhraaminen ; Keski-Aasia ; Altai

Harva, Uno
Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. 2. pr. Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1994. 453, [3] s. : kuv. (FF communications; 142).
Alkuteos: Mordvalaisten muinaisusko. Saksaksi käänt. Erich Kunze. 1. p. 1952. ISBN 951-41-0702-0
Asiasanat: etniset uskonnot - kansanusko - mordvalaiset ; uskomukset ; kuolema - käsitykset ; uhraaminen

Heikkilä, Kai & Jokivuori, Pertti
Kuoleman salaisuus. Helsinki : Kirjayhtymä, 1994. 191 s. : kuv. ISBN 951-26-3911-4
Asiasanat: kuolema - kulttuurisosiologia ; kuolemanjälkeinen elämä ; kuolema - kristinusko ; kuolemakäsitykset - kulttuurienvälinen tutkimus

Honko, Lauri
Death : introduction. – /The great bear : a thematic anthology of oral poetry in the Finno-Ugrian languages / Lauri Honko. [Helsinki] : Finnish Literature Society, 1993 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 533), s. 565-578. ISBN 951-717-631-7
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - suomalais-ugrilaiset kansat ; kuolema - kansanperinne ; itkut - kuolema

Hovi, Kalervo
Kun aika loppuu : kuolema historiassa. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 7-10. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: kuolema - historia ; kuolema - kulttuurisosiologia

Hyvä kuolema / Leila Simonen (toim.). Helsinki : Stakes, 1995. 109 s. (Tutkimuksia / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; 59) Sammandrag: En god död. Abstract: Death with dignity
2. p. 1996. ISBN 951-33-0160-5
Asiasanat: kuolema - saattohoito - surutyö

Ihmiselämän rajat : Studia mortis, syksy 1994, Helsingin yliopisto / [toimittajat: Katariina Jalonen, Harri Westermarck, Varpu Lindstedt]. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1994. 85 s. Selkänimeke: Studia mortis 1994. ISBN 951-45-6886-9
Asiasanat: kuolema ; eutanasia ; itsemurha ; kuolema - kulttuuri ; siirtymäriitit - kuolema ; kuolemakäsitykset

Ilmestyskirjan ratsastajat : sota, nälkä, taudit ja kuolema historiassa / toimittaneet R. Marjomaa, J. Nurmiainen ja H. Weiss. Tampereella : Vastapaino, 2000. 374 s. : kuv., kartt. ISBN 951-768-065-1
Asiasanat: sota - nälkä - taudit - kuolema ; nälänhätä ; sodat - sosiaalihistoria ; katastrofit - onnettomuudet

Jetsu, Laura
Kahden maailman välillä : etnografinen tutkimus venäjänkarjalaisista hautausrituaaleista 1990-luvulla. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. 292 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 853). Summary: Between two worlds : an ethnographic study of burial rituals in Russian Karelia in the 1990's. Väitösk. : Joensuun yliopisto. ISBN 951-746-320-0
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset - Karjala - Venäjä ; kuolema - naiset ; kuolema - maailmankuva - sosialismi

Jutikkala, Eino
Kuolema ennen ja nyt. – Ihmiselämän rajat : Studia mortis, syksy 1994, Helsingin yliopisto. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1994, s. 51-56. ISBN 951-45-6886-9
Asiasanat: kuolema - historia ; kuolleisuus - katovuodet ; kuolleisuus - syyt

Jylhänkangas, Leila
Uskonto ja kuoleminen : elämän pyhyys ja inhimillisen toimijan rajat eutanasiaan suhtautumisessa. – Uskonnon paikka. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 (Tietolipas; 205), s. 312-352. ISBN 951-746-628-5
Asiasanat: kuolema - kulttuuriantropologia ; eutanasia - uskontotiede

Karttu, Petri
Kuolevan yksilöllisyys, rituaalin ainutkertaisuus : kohtaamiasia kuoleman kanssa moniarvoisessa yhteiskunnassa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 89 lehteä
Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Uskontotiede
Asiasanat: kuolema - asenteet ; siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset ; hautauspuheet ; maallistuminen ; polttohautaus ; medikalisaatio

Kilpinen, Pekka
Vakavasti otettavaa huuhaata : kurkistuksia historiankirjoituksen marginaaliin ja rivinväleihin. [Helsinki] : Yliopistopaino, 1998. 154 s. : kuv. ISBN 951-570-365-4
Asiasanat: uskomukset - vampyyrit ; kaksintaistelut ; itsemurha ; kuolemanrangaistus - teloitus - teloittajat

Klemettilä, Hannele
Executioner in late medieval French culture. Turku : Turun yliopisto, 2003. 326 s. [8] kuvas. : kuv. (Turun yliopiston julkaisuja. B, Humaniora; 268). Diss. : Turun yliopisto. ISBN 951-29-2538-9
Asiasanat: kuolemanrangaistus - historia - kulttuurihistoria ; teloittajat - keskiaika - Ranska

Klemettilä, Hannele
Keskiajan pyövelit. Jyväskylä : Atena, 2004. 182 s. : kuv. ISBN 951-796-354-8
Asiasanat: kuolemanrangaistus - historia - kulttuurihistoria ; teloittajat - keskiaika - Ranska

Koivusalo, Esko
Kuvauksia kuoleman sanansaattajasta : mihin ilmajokiset kuolivat 1700-luvulla? – Duodecim 108 (1992) : 22, s. 2038-2049
Asiasanat: kuolemansyyt - Ilmajoki - 1700-luku

Korhonen, Markus H.
Kruunu ja kuolema. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 163-208. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: tapakulttuuri - kuolema - hallitsijat ; johtajuus - kuninkuus - kuolema

Korhonen, Salme
Bibliografia suomalaiseen kuolemankulttuuriin ja kuoleman tutkimukseen. – Suomalaisen lähtö : kirjoituksia suomalaisesta kuolemankulttuurista / Juha Pentikäinen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 530), s. 253-270. ISBN 951-717-625-2
Asiasanat: bibliografiat - kuolema - kansatiede - kansanperinne - suomalaiset

Korhonen, Salme
Kuolema Suomen perinnetieteellisessä kirjallisuudessa : bibliografia vuoteen 1989. Helsinki : [Suomalaisen Kirjallisuuden Seura], 1989. 40 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston julkaisuja; 7) ISBN 951-717-633-3
Asiasanat: bibliografiat - kuolema - kansatiede - kansanperinne - suomalaiset

Kun aika loppuu : kuolema historiassa / toimittanut Eero Kuparinen. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999. 312 s. : kuv. (Julkaisuja / Turun yliopiston historian laitos; 52) ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: kuolema - historia - kansanperinne - kulttuurihistoria - kuvataide - lääketiede - uskonnot ; katastrofit - kuolema ; maailmanloppu - elokuvat ; kuolema - tapakulttuuri - amerikansuomalaiset

Kuparinen, Eero
"...kun urhona kaadut" : sota ja kuolema. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 141-162. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: mentaliteettihistoria - kuolema ; sankari - kuolema - sota

Kuusela, Sanna
Kun toinen taivaallisen isän kotiin kutsuttiin, niin toinen sortui kapitaalin surman aaltoihin : kuolema amerikansuomalaiseen tapaan. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52) , s. 261-288. ISBN 951-29-1529-4. 1999
Asiasanat: kuolema - tapakulttuuri - amerikansuomalaiset ; kuolema - lehdistö - kuolinilmoitukset - Yhdysvallat

Laaksonen, Pekka
Seesjärven Karjalan kalmismailla. – Pyhän perintö. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. (Kalevalaseuran vuosikirja; 79-80), s. 220-248. ISBN 951-746-313-8
Kohdehenkilö: Stafejeva, Maria Ivanovna
Asiasanat: hautausmaat - Karjala - Seesjärvi ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala ; itkut - kuolema - hautajaiset

Laukkanen, Maj-Brita
Monikulttuurinen kuolema : perustietoa eri uskontokuntiin kuuluvien hoitamisesta. Helsinki : Suomen mielenterveysseura : SMS-tuotanto, 2001. 178 s. : kuv. ISBN 951-9458-75-1
Asiasanat: uskonnolliset yhteisöt ; saattohoito ; kuolema - käsitykset ; uskonnolliset vähemmistöt ; monikulttuurisuus

Makkonen, Heikki
Kuolema kulttuuri-ilmiönä. – Ortodoksinen kulttuuri 10 (1991) : 4, s. 132-137
Asiasanat: kuolemakäsitykset - kulttuurifilosofia - kulttuuriantropologia - kristinusko - ortodoksisuus - Karjala

Makkonen, Heikki
Kuolema ortodoksisessa perinteessä : tutkimus kuolemaan liittyvän perinteen elinvoimaisuudesta entisen Aunuksen kaupungin ja Suojärven pitäjän alueella syntyneiden ortodoksien elämässä synnyinseuduilla ja Keski-Suomessa vuosina 1930-1985. Joensuu : University of Joensuu, 1989. 283, [20] s. : kuv., kartt. (Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja; n:o 1). Summary: Death in the orthodox tradition. Väitösk. : Joensuun yliopisto. ISBN 951-696-881-3
Asiasanat: kuolema - hautausmaat - kuolemakäsitykset - ortodoksinen kirkko ; siirtymäriitit - hautajaiset - Karjala ; kuolema - rituaalit - Karjala - Aunus

Miettinen, Sonja
Kun ikääntynyt äiti kuolee : kulttuuriset kuoleman kohtaamisen mallit kahden tyttären menetyskertomuksissa – Gerontologia. Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. ISSN 0784-0039. 18 (2004) : 4, s. 241-256, 294
Abstract: When an elderly mother dies: the cultural models of facing death in two daughters' narratives of bereavement.
Asiasanat: ikääntyminen - kuolema ; narratiivisuus - surutyö - kulttuuri

Mustakallio, Katariina
Antiikin kulttuurin tutkimuksesta : sukupuoli, väkivalta ja kuolema. – Kulttuurihistoria. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2001, s. 29-39, 470-471. ISBN 951-746-291-3
Asiasanat: kuolema - kulttuuri - väkivalta - antiikki

Mäkelä-Alitalo, Anneli
Heta Antintytär (1783-1805) : murhaaja, piika. – Suomen kansallisbiografia. 3. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004 (Studia biographica ; 3:3), s. 791-794. ISBN 951-746-444-4
Asiasanat: murhaajat - elämäkerrat - palvelusväki

Parviola, Jarno & Pääkkönen, Tuovi
Kuolema [Espoo] : Weilin + Göös, 1993. 40 s. : kuv. (Ydinkysymyksiä). ISBN 951-35-5559-3
Asiasanat: kuolema - kuolemanjälkeinen elämä

Paulaharju, Samuli
Syntymä, lapsuus ja kuolema : Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia / toimittanut Pekka Laaksonen. [Uusi, korjaamaton laitos]. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. 248 s. : kuv. (Kansanelämän kuvauksia; 41). Alkuperäisteos: Kalevalaseuran julkaisu 2, 1924. ISBN 951-717-825-5
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Karjala

Peltonen, Ulla-Maija
Muistin paikat : vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. 330 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 894)
Summary: Sites of memory : on remembering and forgetting the 1918 civil war in Finland. ISBN 951-746-468-1
Asiasanat: muistitieto - kansalaissota - 1918 ; kuolema - sota - muistot

Pentikäinen, Juha
Child abandonment as an indicator of Christianization in the Nordic countries. – Old Norse and Finnish religions and cultic place-names: based on papers read at the Symposium on encounters between religions in old Nordic times and on cultic place-names held at Åbo, Finland, on the 19th-21st of August 1987 / ed. by Tore Ahlbäck. Åbo : Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, 1990. (Scripta Instituti Donneriani Aboensis; 13) s. 72-91. ISBN 951-649-695-4
Asiasanat: kristinusko - lähetystyö - Pohjoismaat ; kuolema - lapset - murha ; yliluonnolliset olennot - lapsivainajat

Pentikäinen, Juha
Kalevala mythology / by Juha Y. Pentikäinen ; translated and edited by Ritva Poom. Bloomington (IN) : Indiana University Press, cop. 1989. xix, 265 s. : kuv. (Folklore studies in translation)
Alkuteos: Kalevalan mytologia. ISBN 0-253-34325-9
Asiasanat: mytologia - Kalevala ; kuolemakäsitykset - tuonela

Pentikäinen, Juha
Kalevala mythology / by Juha Y. Pentikäinen ; translated and edited by Ritva Poom. Exp. ed. . Bloomington (IN) : Indiana University Press, 1999. xvi, 296 s. : kuv. (Folklore studies in translation)
Alkuteos: Kalevalan mytologia. ISBN 0-253-21239-1 (sid.) ; 0-253-21352-5 (nid.) ; 0-253-33661-9 (sid.)
Asiasanat: mytologia - Kalevala ; kuolemakäsitykset - tuonela

Pentikäinen, Juha
Kalevalan maailma. Helsinki : Yliopistopaino, 1989.304 s. : kuv.
Uusittu laitos teoksesta Kalevalan mytologia (1987). ISBN 951-570-039-6
Asiasanat: mytologia - Kalevala ; kuolemakäsitykset - tuonela ; itsemurha

Pentikäinen, Juha
Suomalaisen lähtö : kirjoituksia pohjoisesta kuolemankulttuurista. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. 272 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 530)
S. 253-270: Bibliografia suomalaiseen kuolemankulttuuriin ja kuoleman tutkimukseen / laatinut Salme Korhonen. ISBN 951-717-625-2
Asiasanat: kuolema ; kuolema - arktiset kulttuurit ; sielu - suomalais-ugrilaiset kansat ; kuolemakäsitykset - tuonela ; hautaus - historia - suomalaiset ; pyhät paikat - karsikot ; siirtymäriitit - hautajaiset ; vainajaolennot ; itsemurha - kuolemakäsitykset ; kuolema - lapset ; kuolema - kulttuurin muutokset ; bibliografiat - kuolema – suomalaiset

Pentikäinen, Juha
Yksilön kuolema yhteisössä : fyysinen ja sosiaalinen kuolema Suomessa. – Suomen lääkärilehti 48 (1993) : 22-23, s. 2133-2141
Asiasanat: kuolema - käsitykset - uskomukset - arvot ; kuolema - rituaalit - kansanusko ; eutanasia ; itsemurha ; hautaus

Pulkkinen, Susanna
Menetys ja tarinankerronta : narratiivinen näkökulma läheisen kuolemaan. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 124 s., [14] liites. Mikrokortti 5529
Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologia
Asiasanat: elämänmuutokset - menetys - suru ; kuolema - läheiset ; narratiivisuus

Salmi, Hannu
Elämän tragedia : katastrofin pelon historiaa. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 105-119. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: tunteet - pelot - katastrofit - historia

Siikala, Anna-Leena
Mythic images and shamanism : a perspective on Kalevala poetry. Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 2002. 423 s. : kuv. (FF communications; 280) ISBN 951-41-0901-5 ; 951-41-0902-3
Asiasanat: kuolemakäsitykset - tuonela

Siikala, Anna-Leena
Suomalainen šamanismi : mielikuvien historiaa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992. 359 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 565)
2., tark. p. 1994. 3. p. 1999. ISBN 951-717-704-6
Asiasanat: šamanismi - suomalaiset ; kuolema - tuonela

Stark, Laura
Peasants, pilgrims, and sacred promises : ritual and the supernatural in Orthodox Karelian folk religion. Helsinki : Finnish Literature Society, 2002. 229 s. : kuv. (Studia Fennica, Folkloristica; 11) ISBN 951-746-366-9
Asiasanat: kuolema ; loitsut ; hautausmaat ; kuolema - kansanperinne - Karjala

Söderholm, Stig
Liskokuninkaan mytologia : rituaali ja rocksankarin kuolema : Jim Morrison -kultin etnografinen tulkinta. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. 372 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 539) Väitösk. ISBN 951-717-643-0
Kohdehenkilö: Morrison, Jim. Asiasanat: kuolema - kultit - nuorisokulttuuri

Utriainen, Terhi
Döden som bild, berättelse och maktspegel. – Aboa : vuosikirja. Turku : Turun maakuntamuseo. ISSN 0780-1882. 59-60 (1995/96), s. 130-141. Alkuteos: Kuolema kuvana, kertomuksena ja vallan peilinä. Summary: Death as a picture, story and mirror of power
Asiasanat: kuolema - kulttuuri

Utriainen, Terhi
Kulttuuri ja kuolema. – Ihmiselämän rajat : Studia mortis, syksy 1994, Helsingin yliopisto. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1994, s. 6-15. ISBN 951-45-6886-9
Asiasanat: kuolema - kulttuuri

Utriainen, Terhi
Kuolema kuvana, kertomuksena ja vallan peilinä. – Aboa : vuosikirja. Turku : Turun maakuntamuseo. ISSN 0780-1882. 59-60 (1995/96), s. 116-129. Summary: Death as a picture, story and mirror of power
Asiasanat: kuolema - kulttuuri

Utriainen, Terhi
Läsnä, riisuttu, puhdas : uskontoantropologinen tutkimus naisista kuolevan vierellä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. 371 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 751)
Abstract: Present, naked, pure : study in the anthropology of religion on women by the side of the dying. Väitösk.: Helsingin yliopisto. ISBN 951-746-105-4
Asiasanat: kuolema - uskontoantropologia - fenomenologia ; kuolema - kulttuuri ; kuolema - naiset

Vilkuna, Janne
Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut : kansatieteellinen tapatutkimus. Helsinki : [Suomen muinaismuistoyhdistys], 1992. 210 s. : kuv., kartt. (Kansatieteellinen arkisto; 39). Summary: The karsikko and cross-tree tradition of Finland. Väitösk. : Jyväskylän yliopisto. ISBN 951-9057-06-4
Asiasanat: kuolema - perinnetieteet - tutkimushistoria ; pyhät paikat - karsikot ; siirtymäriitit - hautajaiset

Vilkuna, Janne
Vainajat museoeettisenä kysymyksenä. – Näkökulmia museoihin ja museologiaan. [Helsinki] : Ethnos, 2000 (Ethnos-toimite 0357-511X; 10), s. 138-146. ISBN 951-96345-3-3
Asiasanat: museot - etiikka - vainajat ; museoesineet - luulöydöt

Virtaranta, Helmi & Virtaranta, Pertti
Karjalan kieltä ja kansankulttuuria. 1 : Tverinkarjalaisia kielennäytteitä. Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1990. 445 s. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia; 205). ISBN (osa) 951-9403-30-2
Asiasanat: kuolema - hautajaiset - Karjala - Tver

Vuorinen, Heikki S.
Kuolema ja sairaus. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 60-92. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: kuolema - sairaus - taudit ; kuolema - kulttuurihistoria ; kuolema - fysiologia ; kuolemansyyt

sivun alkuun

Kuolema kansanperinteessä

Aho, Hannu S.
"Ja sattu kerran, kun ne oli laskemassa arkkua hautaan...": hautajaisaihe hautausmaatyöntekijöiden suullisissa kertomuksissa. – Vitsistä videoon : uusia kirjoituksia nykyperinteestä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. (Tietolipas; 146). ISBN 951-717-916-2, s. 118-136
Asiasanat: kuolema - nykykulttuuri ; kertomusperinne - motiivi - hautajaiset ; suullinen perinne - nykyperinne

Aho, Hannu S.
"Sinne män, elävät ja kuolleet" : tutkimus hautausmaan työntekijöiden suullisesta kertomusperinteestä. [Helsinki] : [Folkloristiikan laitos], 1992. [6], 128, [4] aukeamaa : kuv. (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 408)
Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, Folkloristiikan laitos
Asiasanat: ammattiperinne - hautausmaat - Helsinki - Hietaniemi ; työyhteisöt - työpaikkakulttuuri - hautausmaat

Alembi, Ezekiel
The construction of the Abanyole perceptions on death through oral funeral poetry. Helsinki : University of Helsinki, 2002. 277 s. : kuv. Diss., Helsingin yliopisto
Myös verkkojulkaisuna. ISBN 952-10-0738-9 ; 952-10-0739-7 (PDF)
Saantitapa: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/vk/alembi/
Asiasanat: kansanperinne - hautajaiset - kuolema - surutyö - Afrikka - Kenia

Constructing the moral community : women's use of dream narratives in a Russian-Orthodox Karelian village / Laura Stark … [et al.]. – The literature of nationalism : essays on East European identity. Basingstoke : Macmillan Press, 1996 (Studies in Russia and East Europe), s. 247-274. ISBN 0-312-16008-9
Muut tekijät: Irma-Riitta Järvinen, Senni Timonen, Terhi Utriainen
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Karjala ; unet - tulkinta

Ekrem, Carola
"Det finns mycket mellan himmel och jord" : berättelser om spökerier och övernaturliga upplevelser / [red. av] Carola Ekrem. – Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 1237-8356. 1 (1994) : 2, s. 1-60
Temanummer om spökerier och övernaturliga upplevelser
Asiasanat: enteet - kuolema - uskomukset

Ekström, Kjell
Runar Bergman : vittne till det förflutna. – Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / redaktörer Anna-Maria Åström och Ivar Nordlund. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet Finland; 572) s. 42-48. Myös sarjassa: Meddelanden från Folkkultursarkivet; 11
Kohdehenkilö Bergman, Runar
Asiasanat: perinteentaitajat - suomenruotsalaiset - Ahvenanmaa - Jomala ; kuolema - enteet - vainajaolennot

Eskola, Katarina
Varhain kuolleiden äitien verhottu muisto : sosiaalista genealogiaa vai/ja yksityisen yleisyyttä? – Aina uusi muisto. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1997. (Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja; 54), s. 60-87. ISBN 951-39-0032-0
Asiasanat: elämäkertatutkimus - muisti kuolema - vanhemmat - muistot

Fingerroos, Outi
Haudatut muistot : rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedoissa [Elektroninen aineisto]. – Elore. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1456-3010. 11 (2004) : 2, s. [1-5]
Lectio praecursoria Turun yliopistossa 15.5.2004
Linkit: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_04/fin204.html
Asiasanat: muistitieto - kuolema - Karjala

Fingerroos, Outi
Haudatut muistot : rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. xi, 464 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 985)
Summary: Buried memories - a study of the meanings of death rituals in oral tradition from the Karelian Isthmus 1917-1939. Väitösk. : Turun yliopisto. ISBN 951-746-616-1
Asiasanat: rituaalit - kuolema ; kansalaissota - Viipuri ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala ; muistitieto - kuolema - Karjala ; kuolema - kulttuuriantropologia

Fingerroos, Outi
Minä, siirtokarjalaiset ja menneet muistot : kuolema ongelmana ja toimintakompleksina [Elektroninen aineisto]. – Elore. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1456-3010. 7 (2000) : 2, s. [1-12]
Linkit: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_00/fin200.html
Asiasanat: muistitieto - kuolema - Karjala ; siirtymäriitit - kuolema

Fingerroos, Outi
Punaisen Viipurin muistin paikat 1918 : teksteihin perustuva kuolemanrituaalien analyysi. – Uskonnon paikka. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 (Tietolipas ; 205), s. 245-276. ISBN 951-746-628-5
Asiasanat: rituaalit - kuolema ; muistitieto - kansalaissota - Viipuri ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala ; muistitieto - kuolema - Karjala

Heimo, Anne
Kansallisesta murhenäytelmästä paikallishistoriaksi : sammattilaisten muistoja vuodesta 1918 [Elektroninen aineisto]. – Elore. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1456-3010. 7 (2000) : 2, 7. artikkeli s. [1-12]
Linkit: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_00/hei200.html
Asiasanat: muistitieto - kansalaissota - Sammatti

Heimo, Anne & Peltonen, Ulla-Maija
Memories and histories, public and private : after the Finnish Civil War. – Contested pasts. London : Routledge 2003 (Routledge studies in memory and narrative ;), s. 42-56. ISBN 0-415-28647-6
Asiasanat: muistitieto - kansalaissota ; kollektiivinen muisti - kansalaissota

Henriksson, Blanka
"Tills döden ändar mina dar" : döden i minnesböckerna. – Bulletin /Laboratorium för folk och kultur. Helsingfors : Föreningen Brage. ISSN 0787-5576. (2005) : 1, s. 18-20
Asiasanat: kuolema - muistokirjat

Honko, Lauri
The maiden's death song & the great wedding : Anne Vabarna's oral twin epic written down by A. O. Väisänen / by Lauri Honko ; in collaboration with Anneli Honko and Paul Hagu. Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 2003. 529 s. : kuv., kartt. (FF communications, ISSN 0014-5815 ; 281)
Kohdehenkilöt: Vabarna, Anne ; Väisänen, A. O.
Asiasanat: kalevalamittaiset runot - eeppiset runot - motiivi - kuolema - Viro

Jauhiainen, Marjatta
Kuollut sulhanen noutaa morsiamensa (Lenore) . – Suomen kansankulttuurin kartasto. 2 : Suomen perinneatlas / Matti Sarmela Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 587), s. 178-179, kartta 78. ISBN 951-717-753-4
Asiasanat: uskomustarinat - vainajaolennot

Jauhiainen, Marjatta
Suomalaiset uskomustarinat : tyypit ja motiivit. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. 358 s. : kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 731). ISBN 951-746-095-3
Asiasanat: uskomustarinat ; yliluonnolliset olennot ; kummitukset ; kuolema ; vainajat

Jauhiainen, Marjatta
Der tote Bräutigam holt seine Braut (Lenore) . – Atlas der finnischen Volkskultur. 2 : Finnische Volksüberlieferung / Matti Sarmela. Münster : Waxmann, 2000, s. 213-214, kartta 78. ISBN 3-89325-930-9
Asiasanat: uskomustarinat - vainajaolennot

Järvinen, Irma-Riitta
Cemetery sacrilege and folk conceptions of God and punishment in Russian Karelia. – Studies in folklore and popular religion. Tartu : University of Tartu (Tartu ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli toimetised) 2 (1999), s. 121-130. ISBN 9985-4-0080-1
Asiasanat: pyhät paikat - hautausmaat - Karjala ; rangaistukset - pyhäinhäväistys ; uskomustarinat - hautausmaat

Järvinen, Irma-Riitta
Communication between the living and the dead through rituals and dreams in Aunus Karelia. – Folklore and the encounters of traditions : Finnish-Hungarian Symposium on Folklore and the Encounters of Traditions, 18-20 March 1996, Jyväskylä. Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1996 (Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos; 29), s. 41-48. ISBN 951-34-0883-3
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Karjala ; unet - vainajat - uskomukset

Järvinen, Irma-Riitta
Kaisa Liisa Lappalainen ja Elias Lönnrot "Hiihtävän surman" runoilijoina. – Pirta : Kalevalaisten naisten liiton jäsenlehti. Helsinki: Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 34 (1995) : 3, s. 19-21
Kohdehenkilöt: Lappalainen, Kaisa Liisa ; Lönnrot, Elias
Asiasanat: kuolema - kansanperinne ; kalevalamittaiset runot - kuolema

Järvinen, Irma-Riitta
"Mies ei ole saippuaa" : aunukselainen rakkaustarina. – Amor, genus & familia : kirjoituksia kansanperinteestä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998. (Tietolipas; 158), s. 356-363. ISBN 951-717-996-0
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Karjala

Järvinen, Irma-Riitta
"Mies ei ole saippuaa" : aunukselainen rakkaustarina. – Elektroloristi. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1237-8593. 4 (1997) : 1, s. [1-4]
Linkit: http://www.joensuu.fi/~loristi/1_97/jar197.html
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Karjala

Järvinen, Irma-Riitta & Timonen, Senni & Utriainen, Terhi
Unien uni : aunukselaisen Varvoin käynti tuonpuoleisessa. – Telling, remembering, interpreting, guessing : a Festschrift for prof. Annikki Kaivola-Bregenhøj on her 60th birthday 1st February 1999. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2000 (Kultaneito; 3), s. 308-315. ISBN 951-97493-2-2
Summary: The dream of dreams : Varvoi's visit to the other world
Asiasanat: unet - tulkinta ; unet - kerronta - naiset - Karjala ; unet - vainajat - uskomukset

Järvinen, Irma-Riitta & Timonen, Senni
Unten mailla : tutkimusmatka Venäjän Karjalaan. – Naistutkimus 5 (1992) : 3, s. 49-53
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Karjala ; unet – enteet - kuolema

Koski, Kaarina
Kalma vaanii kirkkomaalla. – Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 3 (1996) : 6, s. 22-25
Asiasanat: uskomustarinat - vainajaolennot ; kuolema - uskomusperinne

Koski, Kaarina
Kirkonväkeä idästä ja lännestä. – Pirta : Kalevalaisten naisten liiton jäsenlehti. Helsinki: Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 36 (1997) : 3, s. 8-10
Asiasanat: uskomustarinat - vainajaolennot ; kuolema - uskomusperinne

Koski, Kaarina
Kirkonväki suomalaisessa uskomusperinteessä. 1-2. [Helsinki] : [Folkloristiikan laitos], 1995. 2 nid. ([5], 144, [13] aukeamaa) (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 448)
Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Folkloristiikan laitos
Asiasanat: uskomustarinat - kuolema - suomalaiset ; uskomukset - vainajat ; uskomustarinat - vainajaolennot

Kuolema, unet ja yhteisö : aunukselaisnaisten unikertomukset / Laura Stark … [et al.].. – Tuulen jäljillä : kirjoituksia kansanperinteestä ja kulttuurihistoriasta. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999 (Kalevalaseuran vuosikirja; 77-78), s. 158-179. ISBN 951-717-997-9
Muut tekijät: Irma-Riitta Järvinen, Senni Timonen, Terhi Utriainen
Asiasanat: kuolema - kansanperinne ; unet - kerronta - naiset - Karjala ; unet - tulkinta ; kuolema - unet - yhteisö

Latvala, Pauliina
Ikuisen eron raja hälvenee : suomalaiset nykymemoraatit vainajan kohtaamisesta. [Helsinki] : [Folkloristiikan laitos], 1996. [4], 111, [7] aukeamaa. (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 444)
Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Folkloristiikan laitos
Asiasanat: nykyperinne - memoraatit - motiivit ; kansantarinat - vainajat ; uskomustarinat - vainajaolennot - suomalaiset

Lehto, Liisa
Suomalaisten uskomustarinoiden kotonakulkijat. [Helsinki] : [Kansanrunoustieteen laitos], 1988. [4], 185, 6, [2], 34, [1] aukeamaa : taul., kartt. (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 366)
Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Kansanrunoustieteen laitos
Asiasanat: kansantarinat – vainajat ; uskomustarinat - yliluonnolliset olennot - vainajaolennot - kotonakulkijat

Makkonen, Heikki
Miten kanoninen opetus kuolemasta ilmenee karjalais-ortodoksisessa kansanperinteessä. – Rajamailta / toim. Hannes Sihvo, Risto Turunen. Joensuu : Joensuun yliopisto, 1989 (Studia Carelica humanistica; 1) s. 53-68
Asiasanat: kuolema - ortodoksinen kirkko ; kansanusko - karjalaiset

Matikainen, Erkki
Sijattomia sieluja ja levottomia öitä : perinteiset vainajakäsitykset nykynuorten kummitusjutuissa. – Tradition edessä : kirjoituksia perinteestä ja kulttuurista. Helsinki : Suomen kansantietouden tutkijain seura, 1996. (Kultaneito; 1), s. 52-65. ISBN 951-97493-0-6
Asiasanat: vainajaolennot - nykyperinne ; nykytarinat - uskomustarinat - kummitukset

Nenola, Aili
Hyväksytty, torjuttu, autettu kuolema. – Elektroloristi. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1237-8593. 4 (1997) : 1, s. [1-5] Linkit: http://www.joensuu.fi/~loristi/1_97/nen197.html
Asiasanat: kuolema - kansanperinne - filosofia

Nenola, Aili
Kuolema kohtaa naisen. – Naisen elämä : mistä on pienet tytöt tehty, mistä tyttöjen äidit / Vuokko Aromaa ... (et al.) ; toim. Kari Immonen. Helsinki : Otava, 1990, s. 421-504. ISBN 951-1-10772-0
Asiasanat: naisten kulttuuri - kuolema ; kuolema - kansanperinne - naiset

Nousiainen, Mervi
Salaisen teon julkinen pohdinta: lastenmurhatarinat kulttuurisena puheena. – Louhen sanat : kirjoituksia kansanperinteen naisista / toim. Aili Nenola, Senni Timonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 520), s. 161-168. ISBN 951-717-602-3
Asiasanat: uskomustarinat - murha - naiset ; vainajaolennot - lapset

Ortju, Nina
Kuolema Unkarin ja Suomen folkloressa. – 1000-vuotias Unkari : tuhatvuotiaan Unkarin valtion kulttuurin juuret -seminaarin 26. ja 27.4.2000 esitelmiä. Helsinki : Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen laitos, 2000 (Castrenianumin toimitteita; 60), s. 74-87. ISBN 952-5150-42-9
Asiasanat: kansanperinne - motiivi - kuolema

Patjas, Eila
Kuoleman kehtolaulut - itämerensuomalaisen runoperinteen erityispiirre. – Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Helsinki : Stellatum. ISSN 1236-794X. 10 (2003) : 5, s. 6-9
Asiasanat: kehtolaulut - motiivi - kuolema ; kuolema - kansanperinne

Peltonen, Ulla-Maija
"Ja lesken leivät söivät" : uskomustarinat työväenperinteessä. – Louhen sanat : kirjoituksia kansanperinteen naisista / toim. Aili Nenola & Senni Timonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 520), s. 169-175. ISBN 951-717-602-3
Asiasanat: työväestö - naiset - 1918 ; kuolema - kansanperinne - uskomustarinat

Peltonen, Ulla-Maija
Kuolema sisällissodassa 1918 : muistamisen ja unohtamisen kysymyksiä [Elektroninen aineisto]. – Elore. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1456-3010. 7 (2000) : 2, s. [1-6]
Linkit: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_00/pel200.html
Asiasanat: muistitieto - kansalaissota ; kuolema - sota

Peltonen, Ulla-Maija
Muistin paikat : vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. 330 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 894)
Summary: Sites of memory : on remembering and forgetting the 1918 civil war in Finland. ISBN 951-746-468-1
Asiasanat: muistitieto - kansalaissota - 1918 ; kuolema - sota - muistot

Sandberg, Christina
An application of Propp's morphology to commemorative verses in death notices. – Arv. Stockholm. ISSN 0066-8176. 60 (2004), s. 173-196
Kohdehenkilö: Propp, Vladimir
Asiasanat: kuolema - metafora ; kuolinilmoitukset - rakenneanalyysi ; kuolema - lehdistö - kuolinilmoitukset - Hufvudstadsbladet

Stark, Laura
Peasants, pilgrims, and sacred promises : ritual and the supernatural in Orthodox Karelian folk religion. Helsinki : Finnish Literature Society, 2002. 229 s. : kuv. (Studia Fennica, Folkloristica; 11) ISBN 951-746-366-9
Asiasanat: kuolema - loitsut ; hautausmaat ; kuolema - kansanperinne - Karjala

Survo, Arno
"Lyö sie, surma, kurikalla" : kuoleman aiheesta kehtolauluissa. – Tuulen jäljillä : kirjoituksia kansanperinteestä ja kulttuurihistoriasta. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999 (Kalevalaseuran vuosikirja; 77-78), s. 148-157. ISBN 951-717-997-9
Asiasanat: kehtolaulut - motiivi - kuolema ; kuolema - kansanperinne

Tarkka, Lotte
Tuonpuoleiset, tämänilmanen ja sukupuoli : raja vienankarjalaisessa kansanrunoudessa. – Louhen sanat : kirjoituksia kansanperinteen naisista. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 520), s. 238-259. ISBN 951-717-602-3
Asiasanat: kansanrunous - sukupuoli - Karjala ; kuolema - kansanperinne

sivun alkuun

Itkut

Bartens, Raija
Die finnisch-permische Vogelelegie. – Specimina Sibirica. Pécs. ISSN 0865-7505. 3 (1990), s. 33-41
Asiasanat: itkut - symbolit - sielu - linnut

Boiko, Martin
Relics of burial laments in Latvia. – Etnomusikologian vuosikirja. Helsinki : Suomen etnomusikologinen seura. ISSN 0783-6821. 10 (1998), s. 152-162
Asiasanat: itkut - kuolema – hautajaiset - Latvia

Hakamies, Pekka
Suomen Pohjois-Karjalan ortodoksisen vähemmistön perinteen karjalaisista piirteistä ja niiden häviämisestä. – Specimina Fennica. Pécs. ISSN 0865-7513. 2 (1990), s. 19-26
Zusammenfassung: Über die karelischen Züge in den Traditionen der orthodoxen Minderheit Finnisch-Nordkareliens
Asiasanat: itkut - karjalaiset

Hakamies, Pekka
Venäjän-Taipaleelta Viinijärvelle : erään karjalaisryhmän identiteetistä ja assimilaatiosta. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993. 195 s. : kuv., kartt., nuott. (Suomi; 168) ISBN 951-717-749-6
Asiasanat: itkut - itkijät - Pohjois-Karjala

Herlin, Ilona
Kahden itkuvirren kuvakieli. – Esitelmiä : 1991-1992 / [Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos]. [Helsinki] : [Folkloristiikan laitos], 1991-1992. (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 410)
Asiasanat: itkut

Honko, Anneli
Contextualising the lament : a Tver Karelian example . – Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Tartu : [Congressus]. ISBN 9985-985-9285-3-9. Pars 3 (2000), s. 372
Kohdehenkilö: Sutjajeva, Anna Andrejevna ; Shutyayeva, Anna Andreyevna
Asiasanat: itkut - itkijät - Karjala -Tver

Honko, Lauri
Death : introduction. – Honko, Lauri: The Great Bear : a thematic anthology of oral poetry in the Finno-Ugrian languages. [Helsinki] : Finnish Literature Society, 1993 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 533), s. 565-578. ISBN 951-717-631-7
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema ; kuolema - kansanperinne ; itkut - kuolema - suomalais-ugrilaiset kansat

Honko, Lauri & Timonen, Senni & Branch, Michael
The Great Bear : a thematic anthology of oral poetry in the Finno-Ugrian languages / poems translated by Keith Bosley. [Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993. 787 s., [24] kuvas. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 533). ISBN 951-717-631-7
Asiasanat: riittirunous - suomalais-ugrilaiset kansat ; itkut - kuolema - hautajaiset

Honko, Lauri
Itkuvirret. – Suomen kansankulttuurin kartasto. 2 : Suomen perinneatlas / Matti Sarmela. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 587), s. 61-62, kartta 8. ISBN 951-717-753-4
Asiasanat: itkut

Honko, Lauri
Klagelieder. – Atlas der finnischen Volkskultur. 2 : Finnische Volksüberlieferung / Matti Sarmela. Münster : Waxmann, 2000, s. 74-76, kartta 8. ISBN 3-89325-930-9
Asiasanat: itkut

Honko, Lauri
Klagen. – Enzyklopädie des Märchens. 7 / hrsg. von Rolf Wilhelm Brednich. Berlin : Walter de Gruyter, 1993, s. 1400-1406
Asiasanat: itkut

Jurcenkova, Nina
Kuolinitkuvirsien säilymisestä mordvalaisilla. – Ison karhun jälkeläiset. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 697), s. 160-170. ISBN 951-717-989-8
Asiasanat: itkut - mordvalaiset

Karhu, Eino
Isien sanoma : tutkielma karjalaisesta ja inkeriläisestä kansasta. [Suomentaja Robert Kolomainen]. [Kuhmo] : Juminkeko-säätiö, 2002. 315 s. (Juminkeon julkaisuja ; 18)
Huomautus: Venäjän kielellä teos ilmestyi 1994
ISBN 952-5385-02-7 ; 5-85039-148-7 (Verso, sid.)
Kohdehenkilö: Larin Paraske
Asiasanat: itkut - keruu – Karjala

Konkka, Unelma
Poèziâ pecali : karel'skie obrâdovye placi / U. S. Konkka. Petrozavodsk : Rossijskaâ akademiâ nauk, Karel'skij naucnyj centr, 1992. 295 s. : kuv., kartt. ISBN 5-201-07796-X (virh.)
Asiasanat: itkut - kuolema - hautajaiset ; riittirunous - itkut – karjalaiset

Laaksonen, Pekka
Seesjärven Karjalan kalmismailla. – Pyhän perintö. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. (Kalevalaseuran vuosikirja; 9-80), s. 220-248. ISBN 951-746-313-8
Kohdehenkilö: Stafejeva, Maria Ivanovna
Asiasanat: hautausmaat - Karjala - Seesjärvi ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala ; itkut - kuolema - hautajaiset

Leino, Pentti
Itämerensuomalaisen itkuvirsikielen tutkimusongelmia. – Mittoja, muotoja, merkityksiä / Pentti Leino. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002, s. 140-152. ISBN 951-746-378-2
Artikkeli on ilmestynyt aiemmin julkaisussa Sananjalka 23 (1981) s. 103-113
Asiasanat: itkut - itämerensuomalaiset kielet

Lyydiläisiä tekstejä / [koonnut ja suomentanut] Pertti Virtaranta. 6: Anna Vasiljeva Tsesnakovan kerrontaa ja itkuvirsiä / [valokuvat: Helmi ja Pertti Virtaranta ...]. Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994. 240 s., [16] kuvas. : kuv., kartt., nuott. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia; 218) ISBN (osa) 951-9403-72-8
Kohdehenkilö: Tsesnakova, Anna Vasiljevna
Asiasanat: itkut - itkijät - Karjala - Pyhäjärvi

Murhe itkun kirvoittaa : unkarilaisia itkuvirsiä sävelmineen / valikoinut ja suomentanut Viljo Tervonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. 96 s. : kuv., nuott. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 604). ISBN 951-717-787-9
Asiasanat: itkut - kuolema - Unkari

Nenola, Aili
"De rör vid själens strängar" : om kvinnors rituella gråtande. – Livets gleder : om forskeren, folkediktningen og maten. Stabekk : Vett & Viten, 1995, s. 153-162. ISBN 82-412-0191-5
Asiasanat: itkut - naisten kulttuuri - Karjala

Nenola, Aili
Död, begravning och sorgetraditioner. – Fester och högtider i Norden : januariseminariet. Helsingfors : Nordiska språk- och informationscentret, 1996 (Rapport / Nordiska språk- och informationscentret; 46), s. 117-126. ISBN 952-5009-10-6
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset ; suru - kuolema

Nenola, Aili
Inkerin itkuvirret = Ingrian laments. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. 906 s. : kuv., nuott. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 735). ISBN 951-746-058-9. Teksti suomeksi ja englanniksi.
Asiasanat: itkut - kuolema - Inkeri ; itkut - sotilaat - rekrytointi - Venäjä

Nenola, Aili
Miessydäminen nainen : naisnäkökulmia kulttuuriin. Uusintap. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, [2002]. 200 s. (Tietolipas; 102). ISBN 951-746-414-2 ; 951-717-432-2 (virh.) 1. p. 1986
Asiasanat: itkut - kuolema

Nenola, Aili
Tarjolla itkua ja kyyneleitä - ja haastavia tutkimusaineistoja [Elektroninen aineisto]. – Elore. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1456-3010. 10 (2003) : 2, s. [1-2]
Linkit: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_03/nen203.html
Asiasanat: itkut - tutkimus

Omenakasvoinen morsian : mordvalaista kansanrunoutta / valikoinut ja suom. Raija Bartens. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993. 196 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 592) ISBN 951-717-763-1
Asiasanat: itkut - mordvalaiset

Paasio, Pekka
Itkuvirrestä. – Ortodoksinen kulttuuri 9 (1990) : 1-2, s. 24-27
Asiasanat: itkut

Poussu, Arto
Länsivienalaisen itkuvirren rytmiikan hahmottaminen rytmiformuloilla. [Jyväskylä] : [Jyväskylän yliopisto], 2000. 108 lehteä : kuv., kartt.
Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, musiikkitieteen laitos. Julkaistu myös elektronisena.
Asiasanat: itkut - Karjala - Viena ; itkut - rytmi - formulat

Räty-Hämäläinen, Aino
Raja-Karjalan kunnailta. Helsinki : WSOY, 2002. 264 s. : kuv., kartt. ISBN 951-0-26209-9
Kohdehenkilöt: Vornanen, Ignoi ; Shemeikka, suku
Asiasanat: itkut

Saarinen, Sirkka
Suomalais-ugrilaisten kansojen folklore. Turku : Turun yliopisto, 1990. 156 s. : kuv., kartt. (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja; 36). ISBN 951-880-490-7
Asiasanat: itkut - suomalais-ugrilaiset kansat

Saastamoinen, Ilpo
Aunuksen itkut musiikkina. – Ahavatuulien armoilla : itkuvirsiä Aunuksesta / Helmi ja Pertti Virtaranta. Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1999 (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia; 234), s. 128-134. ISBN 952-5150-27-5
Asiasanat: itkut - Karjala - Aunus ; itkut - notaatio

Saastamoinen, Ilpo
Aunuksen itkut musiikkina : katsaus Pertti Virtarannan kokoelmiin. – Musiikin suunta. Helsinki : Suomen etnomusikologinen seura. ISSN 0780-0703. 21 (1999) : 3, s. 35-44
Myös verkkojulkaisuna. Linkit: http://elektra.helsinki.fi/se/m/0780-0703/21/3/aunuksen.pdf
Kohdehenkilö: Virtaranta, Pertti
Asiasanat: itkut - Karjala - Aunus ; etnomusikologia - itkut

Sadeniemi, Elina
Luetos miehen kuoltua : Larin Parasken itkuvirren analyysiä. – Esitelmiä : syksy 1999 / [Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka]. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 1999. [122] lehteä useina jaksoina. (Folkloristiikka. S ; 495)
Proseminaarityö: Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka
Kohdehenkilö: Larin Paraske
Asiasanat: itkut - kansanperinne - analyysi

Stepanova, Aleksandra
Itkuvirsien keruutyöstä Karjalassa. – Näkökulmia karjalaiseen perinteeseen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. (Suomi; 182), s. 211-228. ISBN 951-717-924-3
Asiasanat: itkut - keruu - Karjala

Stepanova, Aleksandra
Itkuvirret ja hautajaisrituaali Neuvosto-Karjalassa. – Uskonto ja identiteetti : suomalais-ugrilaisten kokemuksia ja vaiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 741), s. 42-54. ISBN 951-746-100-3
Asiasanat: itkut - kuolema - hautajaiset ; siirtymäriitit - hautajaiset - Neuvostoliitto - Karjala

Stepanova, Aleksandra
Karjalainen kansanperinne ja itkuvirret. – Koltat, karjalaiset ja setukaiset : pienet kansat maailmojen rajoilla. Kuopio : Snellman-instituutti, 1995 (Snellman-instituutin A-sarja; 19), s. 134-145, 257-259. ISBN 951-842-167-6. Summary: Karelian folklore and laments
Asiasanat: itkut - kuolema - hautajaiset - Karjala

Stepanova, Eila
Paraskovja Saveljevan kiitositkut. – Esitelmiä : syksy 2000 / [Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka]. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 2000. [86] lehteä useina jaksoina (Folkloristiikka. S ; 497)
Proseminaarityö: Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka
Kohdehenkilö: Saveljeva, Paraskovja
Asiasanat: itkut - kansanperinne

Suutari, Pekka
Kalevalaisen musiikin seminaari Joensuussa ja Rääkkylässä 11.-13.2.1999 [Elektroninen aineisto]. – Elore. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1456-3010. 6 (1999) : 1, s. [1-3].
Linkit: http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_99/suu199a.html
Asiasanat: kansanmusiikki - kalevalamittaiset runot ; itkut

Tenhunen, Anna-Liisa
Itku on nykynaiselle hoitomuoto : itkuvirsikurssilla ripsivärit jäävät kotiin. – Uusi kansanmusiikki. Huhmari : Karprint. ISSN 0789-6255. 1999 : 3, s. 13-15
Asiasanat: itkut - nykykulttuuri - folklorismi

Timonen, Senni
Murheen kaksi kieltä. – Itkua ikä kaikki?. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002, s. 23-41. ISBN 951-746-453-3
Kohdehenkilöt: Nenola, Aili ; Larin Paraske
Asiasanat: itkut - naisten kulttuuri ; itkut - kieli

Tolbert, Elizabeth
Magico-religious power and gender in the Karelian lament. – Music, gender, and culture / guest editors: Marcia Herndon and Susanne Ziegler. Wilhelmshaven : Noetzel, 1990. (Intercultural music studies ; 1) s. 41-56. ISBN 3-7959-0593-1
Asiasanat: itkut - naisten kulttuuri - karjalaiset ; sukupuoliroolit - valta

Tolbert, Elizabeth Dawn
The musical means of sorrow : the Karelian lament tradition. Facsimile pr. Ann Arbor : University Microfilms International, 1989. xix, 434 s.
Diss. : University of California. Repr. 1990. Repr. 1997
Asiasanat: itkut - karjalaiset ; itkut - kuolema - hautajaiset - Karjala ; suru - rituaalit - itkut

Utriainen, Terhi
Feminine and masculine in the study of Balto-Finnic laments. – Gender and folklore : perspectives on Finnish and Karelian culture. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998 (Studia Fennica. Folkloristica; 4), s. 175-200. ISBN 951-717-836-0
Asiasanat: itkut - naisten kulttuuri - Baltia ; itkut - naisten kulttuuri - suomalaiset

Utriainen, Terhi
Kuolettajan liminaalinen naisruumis. – Uskonto ja sukupuoli. Helsinki : Yliopistopaino, 1999, s. 223-250. ISBN 951-570-438-3
Asiasanat: ruumiinkuva - naiset ; kuolema - naiset ; itkut - kuolema - ruumiillisuus

Utriainen, Terhi
Nimettömät nimet : vienankarjalaisen kuolemanrituaalin tarkastelua merkityksenannon prosessina. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. [4], 133, [15] aukeamaa.
Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Uskontotiede
Asiasanat: itkut - Itä-Karjala - Viena ; kuolema - rituaalit - Karjala

Vartiainen, Jenni-Piritta
Tilapääitkut : pohdiskelua Inkerin omaelämäkerrallisten itkujen luonteesta. – Esitelmiä : kevät 1995, syksy 1995 / [Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos]. [Helsinki] : [Folkloristiikan laitos], 1995. (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 443)
Proseminaarityö : Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos
Asiasanat: itkut

Virtanen, Leea
Naisten laulut ja todellisuuus. – Aikakirja 3 / toimituskunta: Jarmo Tuominen ... (et al.). Valkeakoski : Valkeakosken kaupunki, 1991. (Valkeakosken kaupungin julkaisusarja. B, ISSN 0781-0165 ; 3) s. 51-61
Asiasanat: itkut

Virtaranta, Helmi & Virtaranta, Pertti
Ahavatuulien armoilla : itkuvirsiä Aunuksesta / toimittaneet Raija Koponen, Marja Torikka ; nuotinnokset Ilpo Saastamoinen. Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1999. 227 s. : kuv., kartt., nuott. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia; 234) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja; 106) ISBN 952-5150-27-5
Asiasanat: itkut - nuottijulkaisut - kokoelmat - Karjala - Aunus ; itkut - kuolema - Karjala

Virtaranta, Pertti
Lyydiläisiä tekstejä. 6 : Anna Vasiljevna Tsesnakovan kerrontaa ja itkuvirsiä. Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994. 240 s. : kuval. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia; 218). ISBN 951-9403-72-8
Asiasanat: itkut ; perinteentaitajat - itkijät - lyydiläiset - Karjala

Väisänen, A. O.
Itkuvirsi. – Hiljainen haltioituminen : A. O. Väisäsen tutkielmia kansanmusiikista / toimittanut Erkki Pekkilä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 527), s. 124-137. ISBN 951-717-614-7
Sisältää artikkelit: Karjalaisista itkuvirsistä. – Musiikkitieto 7 (1941) ; Karjalainen itkettäjä ja hänen virtensä. – Suomen musiikkilehti 1926: 6 ; Muuan vienankarjalainen itkuvirsi. – Kotiseutu 1916: 3 ; Itkuvirsi karjalaisten kohtalosta. – Kalevalaseuran vuosikirja 20-21 (1940-1941).
Asiasanat: itkut -karjalaiset

Välikangas, Terttu
Itkuvirsissä on ideaa. – Pirta. Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 42 (2003) : 3, s. 36
Asiasanat: itkut - nykykulttuuri

sivun alkuun

Itkut - Äänitteet

Itkuja Karjalasta, Inkeristä, Suomesta [Äänite] = Laments from Karelia, Ingria, Finland. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. 1 CD-äänilevy ((61'37)) + tekstiliite (51 s. : kuv., kartt.)
Musiikkiäänite. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKSCD3)
Asiasanat: itkut - äänitteet - karjalaiset - Inkeri
Muu(t) tekijä(t): Asplund, Anneli

sivun alkuun

Sukupuoli ja kuolema

Honkasalo, Marja-Liisa & Utriainen, Terhi
Kuolemalla kuolemista vastaan : abjekti ja kuoleman metaforat naisten itsemurhaviesteissä. – Psykologia 27 (1992) : 3, s. 196-207, 285-286
Summary: Death contra dying : abjection and the metaphors of death in women's suicide notes
Asiasanat: : kuolema - itsemurha - naiset ; itsemurha - viestit

Honkasalo, Marja-Liisa & Utriainen, Terhi
Äiti ja kuolema : itse(murha) matrilineaalisessa jatkumossa. – Pahan tyttäret : sukupuolitettu pelko, viha ja valta. [Helsinki] : Gaudeamus, 1994, s. 192-205. ISBN 951-662-598-3
Asiasanat: kuolema - itsemurha - naiset ; itsemurha - viestit

Mustakallio, Katariina
Antiikin kulttuurin tutkimuksesta : sukupuoli, väkivalta ja kuolema. – Kulttuurihistoria. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2001, s. 29-39, 470-471. ISBN 951-746-291-3
Asiasanat: kuolema - kulttuuri - väkivalta - antiikki

Mustakallio, Katariina
Kuolema, yhteisö ja sukupuoli antiikin maailmassa. – Naistutkimustiedote. Helsinki : Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. ISSN 0782-9795. 19 (1999) : 1, s. 6-9
Asiasanat: kuolema - antiikki - Kreikka - Rooma ; sukupuoliroolit - kuolema - antiikki

Mustakallio, Katariina
Miksi suremista on säädeltävä? : naisten epävirallinen vallankäyttö antiikin Roomassa. – Meillä Euroopassa. Helsinki : Otava 2003, s. 267-284. ISBN 951-1-18660-4
Asiasanat: kuolema - suru - antiikki - Rooma ; kuolema - naiset

Nenola, Aili
Gender and death. – Congress of the International Society for Folk-Narrative Research (1995): XIth Congress of the International Society for Folk-Narrative Research (ISFNR), January 6-12, 1995, Mysore, India : papers 3, s. 309-324. Mysore : Central Institute of Indian Languages, [1995?].
Asiasanat: sukupuoliroolit - kuolema ; kuolema - naiset

Nenola, Aili
Kuolema kohtaa naisen. – Naisen elämä : mistä on pienet tytöt tehty, mistä tyttöjen äidit. Helsinki : Otava, 1990, s. 421-504. ISBN 951-1-10772-0
Asiasanat: kuolema - naiset ; naisten kulttuuri - kuolema

Ronkainen, Suvi
Kuolema naisen elämässä. – Naistutkimus 6 (1993) : 3, s. 64-67
Asiasanat: kuolema - naiset

Utriainen, Terhi
In word and deed : textual analysis and embodied ethnography in the frame of women's studies. – Styles and positions. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2002, s. 176-193. ISBN 952-10-0602-1
Asiasanat: naistutkimus - uskontotiede ; kuolema - naiset

Utriainen, Terhi
Itsestään selvästi läsnä? – Naistutkimus. Helsinki : Suomen naistutkimuksen seura. ISSN 0784-3844. 13 (2000) : 1, s. 47-50. (Lektiot)
Huomautus: Terhi Utriaisen väitöskirja "Läsnä, riisuttu, puhdas : uskontoantropologinen tutkimus naisista kuolevan vierellä" tarkastettiin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 4.9.1999
Asiasanat: kuolema - naiset

Utriainen, Terhi
Kohdun hauta : naisen ja kuoleman jatkumosta. – Pahan tyttäret : sukupuolitettu pelko, viha ja valta. [Helsinki] : Gaudeamus, 1994, s. 243-257. ISBN 951-662-598-3
Asiasanat: kuolema - naiset

Utriainen, Terhi
Kuolettajan liminaalinen naisruumis. – Uskonto ja sukupuoli. Helsinki : Yliopistopaino, 1999, s. 223-250. ISBN 951-570-438-3
Asiasanat: kuolema - naiset ; itkut - kuolema - ruumiillisuus

Utriainen, Terhi
Kuolettajanainen ja kuolemisen metonyymiset merkitykset. – Synteesi. Jyväskylä : Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura. ISSN 0359-5242. 15 (1996) : 4, s. 42-53
Abstract: The woman who takes care of the dying and metonymic meanings of death
Asiasanat: kuolema - kulttuuri ; kuolema - kokemukset - naiset ; saattohoito ; kuolema - symbolit - metafora ; metonymia - kuolema

Utriainen, Terhi
Läsnä, riisuttu, puhdas : uskontoantropologinen tutkimus naisista kuolevan vierellä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. 371 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 751)
Abstract: Present, naked, pure : study in the anthropology of religion on women by the side of the dying. Väitösk. : Helsingin yliopisto. ISBN 951-746-105-4
Asiasanat: kuolema - uskontoantropologia - fenomenologia ; kuolema - kulttuuri ; kuolema - naiset

Utriainen, Terhi & Honkasalo, Marja-Liisa
Nainen kuolemisensa kirjoittajana : naisten itsemurhaviestit initiaatio- ja identifikaatioriittinä. – Psykologia 26 (1991) : 4, s. 252-261
Asiasanat: kuolema - itsemurha - naiset - kirjeet

Utriainen, Terhi
Naisen ja kuoleman liitto. – Tiede ja elämä : tieteen päivät 2001. Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2001. ISBN 951-96492-6-3, s.306-319
Asiasanat: sukupuoli - kuolema ; saattohoito ; kuolema - naiset

Utriainen, Terhi
Ruumis, kuolema ja pyhä sana : ruumis kohtalona ja ilmaisuna keskiajan naismystikoilla. – Kurtisaaneista kunnian naisiin : näkökulmia Huora-akatemiasta. Helsinki : Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-371-9, s. 130-158
Asiasanat: mystikot - naiset ; ruumis - naiset ; uskonnolliset käsitykset - pyhä

Utriainen, Terhi
Via Maria : toisen naisen suru. – Nuori voima 1994: 4, s. 15-18
Kohdehenkilö: Kristeva, Julia
Asiasanat: naistutkimus - kuolema - suru ; kuolema - kristinusko

Vakimo, Sinikka
Miessydämiset mummot ja naissydämiset vaarit : mietelmiä sukupuolittuneesta vanhuudesta. – Itkua ikä kaikki? Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002, s. 122-133. ISBN 951-746-453-3
Kohdehenkilö: Nenola, Aili: Kuolema kohtaa naisen
Asiasanat: vanheneminen - naiset ; kuolema - naiset

sivun alkuun

Hautajaiset, rituaalit

Aho, Hannu S.
"Ja sattu kerran, kun ne oli laskemassa arkkua hautaan..." : hautajaisaihe hautausmaatyöntekijöiden suullisissa kertomuksissa. – Vitsistä videoon : uusia kirjoituksia nykyperinteestä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. (Tietolipas; 146), s. 118-136. ISBN 951-717-916-2
Asiasanat: kuolema - nykykulttuuri ; kertomusperinne - motiivi - hautajaiset ; suullinen perinne - nykyperinne

Aurejärvi-Karjalainen, Anneli
Perheen omat juhlat : siviiliseremoniat häistä hautajaisiin. Porvoo : WSOY, 1999. 216 s. : kuv. ISBN 951-0-23761-2
Asiasanat: hautajaiset ; uskonnottomuus ; siirtymäriitit - elämänkaari - suomalaiset

Bergroth, Tom C.
Klädd i svart : dödens rekvisita. – Aboa : vuosikirja. Turku : Turun maakuntamuseo. ISSN 0780-1882. 59-60 (1995/96), s. 39-52. Summary: Dressed in black to honour the deceased
Asiasanat: kuolema - hautajaiset - tapakulttuuri ; surupuvut - rituaalinen vaatetus

Bergroth, Tom C.
Mustiin puettu : kuoleman rekvisiitta. – Aboa : vuosikirja. Turku : Turun maakuntamuseo. ISSN 0780-1882. 59-60 (1995/96), s. 53-61. Alkuteos: Klädd i svart. - Summary: Dressed in black to honour the deceased
Asiasanat: kuolema - hautajaiset - tapakulttuuri ; surupuvut - rituaalinen vaatetus

Byskata, Hanna
Vainajien ulosveisuu Teerijärvellä 1900-luvulla. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2002. 98 lehteä
Tutkielma : Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Käytännöllinen teologia
Asiasanat: hartaustilaisuudet - kuolema ; kuolema - rituaalit - Teerijärvi ; surutyö - kuolema - vainajat

Ekrem, Carola; Att berätta i ett frågelistsvar. – Budkavlen. Åbo : Etnologiska institutionen och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi. ISSN 0302-2447. 82 (2003), s. 11-21
Asiasanat: kyselyt - kuolema - hautajaiset - suomenruotsalaiset ; kerronta - muistelmat

Ekrem, Carola; Begravningsseder : Finland. – Folk i fest. [Stockholm] : Föreningen Norden [2000]. (Föreningen Nordens årsbok ; 2000), s. 114. ISBN 91-88524-21-3
Asiasanat: hautajaiset - tapakulttuuri - Suomi

Ekrem, Carola; Stämningen skall vara ljus och värdig : Folkkultursarkivets sagesmän skrev om traditioner vid livets slut. – Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 1237-8356. 7 (2000) : 3, s. 19-27
Asiasanat: kyselyt - kuolema - tapakulttuuri - suomenruotsalaiset

Ekrem, Carola
Traditioner vid livets slut : Folkkultursarkivets pristävling nr 40. – Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 1237-8356. 6 (1999) : 2, s. 25-28
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - suomenruotsalaiset ; kyselyt - kuolema

Fingerroos, Outi
Concrete, complex and abstract thmus between 1917-1939. – Making and breaking of borders. Helsinki : Finnish Literature Society 2003 (Studia Fennica. Ethnologica; 7), s. 97-110. ISBN 951-746-467-3
Asiasanat: rajat - kulttuuriantropologia ; siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset - Karjala

Fingerroos, Outi
Haudatut muistot : rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedoissa [Elektroninen aineisto]. – Elore. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1456-3010. 11 (2004) : 2, s. [1-5]
Lectio praecursoria Turun yliopistossa 15.5.2004
Linkit: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_04/fin204.html
Asiasanat: muistitieto - kuolema - Karjala

Fingerroos, Outi
Johannekselaiset hautajaiset. – Ajankuvia uskontotieteestä : kirjoituksia opinnäytteistä. [Turku] : Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, 1998 (Etiäinen; 5), s. 143-168. ISBN 951-29-1333-X
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset - Karjala - Johannes

Fingerroos, Outi
Punaisen Viipurin muistin paikat 1918 : teksteihin perustuva kuolemanrituaalien analyysi. – Uskonnon paikka. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 (Tietolipas ; 205), s. 245-276. ISBN 951-746-628-5
Asiasanat: rituaalit - kuolema ; muistitieto - kansalaissota - Viipuri ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala

Haapalainen, Jarmo
Hautajaiset : rahan ja rakkauden ristiriita. – Kuluttaja 27 (1993): 6, s. 18-21, 37
Asiasanat: hautaus - hautajaiset - palvelut ; hautaustoimistot

Hautajaisperinnettä Lahden seudulta : tempus fugit = aika rientää / [Tarja Forsius ... et al.]. [Lahti] : Martti Forsius, 2000. 119, [1] s. : kuv. ISBN 952-91-3041-4
Asiasanat: hautajaiset - Lahti

Heinilä, Mia & Lappalainen, Päivi
Dödskulturerna i Finland / [översättning: Bianca Gräsbäck]. [Åbo] : Åbo landskapsmuseum, 1999. [8] s. : kuv., kartt. Alkuteos: Suomalaiset kuolemankulttuurit
Liittyy Minä kuolevainen -näyttelyyn Turun linnassa 29.3.-30.11.1999. ISBN 951-595-050-3
Asiasanat: näyttelyjulkaisut - kuolema - hautajaiset - kansanperinne ; hautaus - kansatiede

Heinilä, Mia & Lappalainen, Päivi
Suomalaiset kuolemankulttuurit. [Turku] : Turun maakuntamuseo, 1999. [8] s. : kuv., kartt.
Liittyy Minä kuolevainen -näyttelyyn Turun linnassa 29.3.-30.11.1999. ISBN 951-595-047-3
Asiasanat: näyttelyjulkaisut - kuolema - hautajaiset - kansanperinne ; hautaus - kansatiede

Holm, Katarina
Till detta hederwärda christeliga brudepar : minnestavlor från Karlebynejden i norra svenska Österbotten = keskipohjalaisia muistotauluja Kokkolanseudulta. [Karleby] : Karleby hembygdsförening, 1995. 204 s. : kuv. (Karleby hembygdsförening r.f. publikation ; 3) ISBN 952-90-6789-5
Asiasanat: tilapäisrunot - merkkipäivät ; hautajaiset - kansanperinne

Jetsu, Laura
Itäisen kuolemanrituaalin perusteita. – Aamun koitto. Kuopio : Pyhän Sergein ja Hermanin veljeskunta. ISSN 0355-9009. 88 (1994) : 20, s. 3-5
Asiasanat: kuolema - rituaalit - ortodoksinen kirkko

Jetsu, Laura
Kahden maailman välillä : etnografinen tutkimus venäjänkarjalaisista hautausrituaaleista 1990-luvulla. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. 292 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 853). Väitösk. : Joensuun yliopisto. ISBN 951-746-320-0
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset - Venäjä - Karjala ; kuolema - naiset ; kuolema - maailmankuva - sosialismi

Jetsu, Laura
Kai se on sopiva, sellainen valkoinen arkku : katsaus vainajan rituaaliseen varustamiseen. – Tradition edessä : kirjoituksia perinteestä ja kulttuurista. Helsinki : Suomen kansantietouden tutkijain seura, 1996. (Kultaneito; 1), s. 207-220. ISBN 951-97493-0-6
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset

Jetsu, Laura
Mitä siellä tuonpuoleisessa syödään? : ruoka kommunikaationa elävien ja kuolleitten välillä. – Suulla ja kielellä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 (Tietolipas ; 202), s. 192-201. ISBN 951-746-566-1
Asiasanat: rituaalit - kuolema - ruoka ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala

Jetsu, Laura
Signs of Christianity in rituals of death and funerals in Russian Karelia. – Studies in folklore and popular religion. Tartu : University of Tartu (Tartu ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli toimetised) 2 (1999), s. 131-143. ISBN 9985-4-0080-1
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset - Karjala

Jetsu, Laura
The signs of Christianity on the rituals of death and funeral in Karelian Republic. – Christian Folk Religion (1997): Christian Folk Religion : symposium Tartu, October 1-4, 1997. [Tartu] : University of Tartu, [1997], s. 13
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset - Karjala

Jetsu, Laura
Vanhat naiset rituaalijohtajina. – Pirta. Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 41 (2002) : 4, s. 12-14
Asiasanat: rituaalit - naiset - karjalaiset ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala

Järvinen, Irma-Riitta
Ways of adpatation to the anti-religious attack of the Soviet regime and the religious situation in Olonets Karelia at present. – Acta ethnographica Hungarica. Budapest : Akadémiai kiadó. ISSN 1216-9803. 43 (1998) : 1-2, s. 55-62
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Karjala

Kiiskinen, Kyösti
Hautauskulttuuri Suomessa : Suomen hautaustoimistojen liiton 50-vuotisjuhlakirja / historiallisen katsauksen kirjoittanut Leena Aaltonen. [Helsinki] : Suomen hautaustoimistojen liitto, 1992. 179 s. : kuv. ISBN 952-90-4089-X
Kohdeyhteisö: Suomen hautaustoimistojen liitto
Asiasanat: hautaus - hautajaiset - historia ; hautausmaat - kulttuurihistoria ; kuolema - kansanperinne

Kirveennummi, Anna
Kun raha oli lujassa : juhlatavoista peräpohjalaisissa kylissä. – Raito : maakunnallinen museolehti. Rovaniemi : Lapin maakuntamuseo. ISSN 0781-481X. 15 (1997) : 2, s. 32-36
Asiasanat: hautajaiset - tapakulttuuri - Lappi

Konkka, Aleksi
Kuusi kultalatva : pohjoisen Suomen karsikoista. – Tuulen jäljillä : kirjoituksia kansanperinteestä ja kulttuurihistoriasta. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999 (Kalevalaseuran vuosikirja; 77-78), s.112-139. ISBN 951-717-997-9
Asiasanat: pyhät paikat - karsikot

Kotila, Heikki
"Tee heidän muistonsa ikuiseksi" : antiikin jälkivaikutuksesta kristillisen kirkon vainajienmuistelutavoissa. – Ortodoksinen kulttuuri 9 (1990) : 1-2, s. 15-19
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - antiikki - varhaiskristillisyys

Kytömäki, Helena
Viimeinen leposija : tapaustutkimus verhoillun ruumisarkun ja sen valmistuksen muutoksista vuosien 1947-1969 ja 1988-2003 välillä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 122 s. : kuv.
Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos
Saatavana myös mikrokorttina
Asiasanat: arkut - verhoilu ; arkut - valmistus ; hautaus - perinne

Käspaikat : pyhäiset pyyhkiet / toimittaneet Annikki Lukkarinen & Liisa Heikkilä-Palo. [Heinävesi] : Valamon luostari, 1995. 136 s. : kuv. ISBN 951-9468-65-X
Asiasanat: hautajaiset - kansanperinne - Karjala

Laaksonen, Pekka
Seesjärven Karjalan kalmismailla. – Pyhän perintö. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002 (Kalevalaseuran vuosikirja ; 79-80), s. 220-248. ISBN 951-746-313-8
Kohdehenkilö Stafejeva, Maria Ivanovna
Asiasanat: hautausmaat - Karjala - Seesjärvi ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala ; itkut - kuolema - hautajaiset

Latikka, Anne-Maria
Kuolema ennen esillä, nykyään piilossa. – Mielenterveys. Helsinki : Suomen mielenterveysseura. ISSN 0303-2558. 37 (1998) : 4, s. 40-42
Asiasanat: kuolema - hautajaiset ; vaikeneminen - suru

Lavonen, Nina
Havaintoja hautajaisrituaalista Aunuksen Karjalassa. – Näkökulmia karjalaiseen perinteeseen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996 (Suomi; 182), s. 229-253. ISBN 951-717-924-3
Asiasanat: siirtymäriitit - hautajaiset - Karjala - Aunus

Lehtinen, Ildikó
"Marina kuolla" : kuolinpuvun merkityksestä itämareilla. – Festschrift für Raija Bartens zum 25.10.1993 / herausgegeben von Ulla-Maija Kulonen. Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura (Suomalais-ugrilaisen
seuran toimituksia; 215), s. 219-236. ISBN 951-9403-60-4
Asiasanat: rituaalinen vaatetus - kuolema - marit

Lempiäinen, Pentti
Hautajaiset : valmistamme surujuhlan. 4. uud. p. Helsinki : Kirjapaja, 2004. 32 s. 1. p. 1989. ISBN 951-607-127-9
Asiasanat: hautajaiset ; hautaus

Lempiäinen, Pentti
Pyhät toimitukset. 4. uud. p. Helsinki : Kirjapaja, 2004. 371 s. (Theologia practica). ISBN 951-607-054-X (sid.) 1. p. 197
Myös verkkojulkaisuna
Asiasanat: kirkolliset toimitukset - sakramentit - hautaus

Makkonen, Heikki
Kuolema ortodoksisessa perinteessä : tutkimus kuolemaan liittyvän perinteen elinvoimaisuudesta entisen Aunuksen kaupungin ja Suojärven pitäjän alueella syntyneiden ortodoksien elämässä synnyinseuduilla ja Keski-Suomessa vuosina 1930-1985. Joensuu : University of Joensuu, 1989. [9], 283, [19] s. : kuv., kartt. (Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja; n:o 1). Summary: Death in the Orthodox tradition.
Väitösk. : Joensuun yliopisto. ISBN 951-696-881-3
Asiasanat: kuolema ; hautausmaat ; kuolemakäsitykset - ortodoksinen kirkko ; siirtymäriitit - hautajaiset - Karjala - Aunus

Matka tuonilmaisiin : ortodoksinen hautauskirja / toimittanut Matti Sidoroff ; [kuvat: Petter Martiskainen] ; [piirrokset: Petros Sasaki]. [Joensuu] : Ortodoksinen veljestö, 1998. 67 s. : kuv. ISBN 951-97815-0-1
Asiasanat: hautajaiset - hautaus - ortodoksinen kirkko

Molander, Gustaf
Att klä de döda - något beständigt i det obeständiga? – Bulletin /Laboratorium för folk och kultur. Helsingfors : Föreningen Brage. ISSN 0787-5576. (2004) : 3, s. 7-16
Asiasanat: vainajat - vaatetus ; kuolema - rituaalit ; kuolema - tapakulttuuri

Molander, Gustaf
Kuolema kertoo ajastaan. – Kajahdus. Helsinki : Stigma. (2004) : 4, s. 5-10
Asiasanat: kuolema - ruumis - hautaus

Molander, Gustaf
Multia päälle, tuhkana lehtoon. – Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Helsinki : Stellatum. ISSN 1236-794X. 11 (2004) : 5, s. 11-15
Asiasanat: haudat - hautaus

Nenola, Aili
Död, begravning och sorgetraditioner. – Fester och högtider i Norden : januariseminariet. Helsingfors : Nordiska språk- och informationscentret, 1996 (Rapport / Nordiska språk- och informationscentret; 46), s. 117-126. ISBN 952-5009-10-6
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset ; suru - kuolema

Parviainen, Jorma
Kodin kirkolliset juhlat : kastejuhla, rippijuhla, häät ja hautajaiset. Porvoo Hki Juva : WSOY, 1987. 239 s. ISBN 951-0-14108-9
Asiasanat: hautajaiset

Paulaharju, Samuli
Syntymä, lapsuus ja kuolema : Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia / toimittanut Pekka Laaksonen. [Uusi, korjaamaton laitos]. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. 248 s. : kuv. (Kansanelämän kuvauksia; 41). ISBN 951-717-825-5
Alkuperäisteos: Kalevalaseuran julkaisu 2, 1924.
Asiasanat: kuolema - Karjala ; siirtymäriitit - kuolema - Karjala

Pekkala, Heidi
Päivä kerrallaan : miten hautaustoimistohenkilökunta kokee ammattinsa? – Informaatio. [Turku] : Turun yliopisto. ISSN 0356-5696. 32 (2002) : 1 (93), s. 10-13
Asiasanat: hautaustoimistot - henkilökunta - kokemukset ; kuolema - asenteet

Pentikäinen, Juha
Dödskulturerna i Finland. – Aboa : vuosikirja. Turku : Turun maakuntamuseo. ISSN 0780-1882. 59-60 (1995/96), s. 28-38
Alkuteos: Suomalaiset kuolemankulttuurit murroksessa. Summary: Finnish death rites
Asiasanat: kuolema - kansanusko ; kuolemakäsitykset - historia ; siirtymäriitit - kuolema

Pentikäinen, Juha
Kuolema suomalaiseen tapaan. – Ihmiselämän rajat : Studia mortis, syksy 1994, Helsingin yliopisto. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, Vapaan sivistystyön toimikunta, 1994, s. 57-71. ISBN 951-45-6886-9
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - suomalaiset

Pentikäinen, Juha
Metsä suomalaisten maailmankuvassa. – Metsä ja metsänviljaa / toim. Pekka Laaksonen ja Sirkka-Liisa Mettomäki. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. (Kalevalaseuran vuosikirja; 73) s. 7-23. ISBN 951-717-767-4
Asiasanat: metsä - kuolema - karsikot

Pentikäinen, Juha
Suomalaisen lähtö : kirjoituksia pohjoisesta kuolemankulttuurista. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. 272 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 530)
Asiasanat: kuolema ; kuolema - arktiset kulttuurit ; sielu - suomalais-ugrilaiset kansat ; kuolemakäsitykset - tuonela ; hautaus - historia - suomalaiset ; pyhät paikat - karsikot ; siirtymäriitit - hautajaiset ; vainajaolennot ; itsemurha - kuolemakäsitykset ; kuolema - lapset ; kuolema - kulttuurin muutokset ; bibliografiat - kuolema – suomalaiset

Pentikäinen, Juha
Suomalaiset kuolemankulttuurit murroksessa. – Aboa : vuosikirja. Turku : Turun maakuntamuseo. ISSN 0780-1882. 59-60 (1995/96), s. 10-27
Asiasanat: kuolema - kansanusko ; kuolemakäsitykset - historia ; siirtymäriitit - kuolema

Rahikainen, Päivi
Pohjoista hautausperinnettä. – Pohjoista hautausmaakulttuuria. Rovaniemi : [Rovaniemen kaupunki], 1991 (Lapin maakuntamuseon monisteita; 8), s. 37-44. ISBN 951-96160-5-5
Asiasanat: kuolema - hautajaiset - Lappi ; enteet - uskomukset - Enontekiö - Sodankylä

Rågård, Siv
Utsjungningsseden i Vasa – Budkavlen. Åbo : Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi. ISSN 0302-2447. 73 (1994), s. 50-64. Summary: The custom of singing farewell to the dead in Vasa.
Asiasanat: siirtymäriitit - hautajaiset - suomenruotsalaiset - Vaasa

Sarmela, Matti
Yhteisöllisyyden rituaalistaminen : hautajaiset pohjoisthaimaalaisissa kylissä. – Ethnography is a heavy rite : studies of comparative religion in honour of Juha Pentikäinen. Åbo : Åbo Akademi, 2000. (Religionsvetenskapliga skrifter; 47), s. 312-332. ISBN 952-12-0624-1
Asiasanat: siirtymäriitit - hautajaiset ; kuolema - kulttuuri - Thaimaa

Stark, Laura
Peasants, pilgrims, and sacred promises : ritual and the supernatural in Orthodox Karelian folk religion. Helsinki : Finnish Literature Society, 2002. 229 s. : kuv. (Studia Fennica, Folkloristica; 11). ISBN 951-746-366-9
Asiasanat: kansanusko - rituaalit ; pyhät paikat - pyhiinvaellukset - ortodoksinen kirkko ; kuolema - hautausmaat

Stepanova, Aleksandra
Itkuvirret ja hautajaisrituaali Neuvosto-Karjalassa. – Uskonto ja identiteetti : suomalais-ugrilaisten kokemuksia ja vaiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 741), s. 42-54. ISBN 951-746-100-3
Asiasanat: itkut - kuolema - hautajaiset ; siirtymäriitit - hautajaiset - Neuvostoliitto - Karjala

Strandvik, Kitty
Konfekt till minne av livets högtider. – Sanct Olof. 42 (1988), s. 79-89
Asiasanat: tapakulttuuri - hautajaiset ; makeiset - tapakulttuuri - Ahvenanmaa

Stranius, Saara
Vainajan hyvästeleminen tärkeää karjalaisessa hautausperinteessä. – Aamun koitto. Joensuu : Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunta. ISSN 0355-9009. 94 (2000) : 21, s. 10-11
Asiasanat: kuolema - rituaalit - ortodoksisuus - karjalaiset ; hautajaiset - perinne - karjalaiset ;

Utriainen, Terhi
The semantics of the double burial in a Karelian funeral rite. – Northern religions and shamanism / edited by Mihály Hoppál and Juha Pentikäinen. Budapest ; Helsinki : Akadémiai Kiadó ; Finnish Literature Society, 1992. (Ethnologica Uralica; 3) s. 67-72. ISBN 963-0563-98-3 ; 951-717-723-2
Asiasanat: siirtymäriitit - hautajaiset - karjalaiset ; rituaalit - semantiikka

Valonen, Helena
Hautajaiskirja. Helsingissä : Ajatus, 2000. 128 s. : kuv. ISBN 951-9440-71-2
Asiasanat: kuolema - hautajaiset - tapakulttuuri

Vilkuna, Asko
Vainajan eläin. – Tavan takaa : kansatieteellisiä tutkimuksia tapojemme historiasta. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1989. (Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos; 24), s. 19-62. Zusammenfassung: Das Begräbnistier. ISBN 951-680-195-1.
Asiasanat: hautajaiset - papit - palkkio ; vainajainpalvonta - uhrit - eläimet

Vilkuna, Asko
Valkoinen liina, vainajan liina. – Tavan takaa : kansatieteellisiä tutkimuksia tapojemme historiasta. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1989. (Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos; 24), s. 261-287. Summary: The white shawl - the shawl of the deceased. ISBN 951-680-195-1.
Asiasanat: siirtymäriitit - hautajaiset - luokkiliina ; kansanusko - sielu - kuolema

Vilkuna, Janne
The karsikko and cross tree tradition of Finland : the origins, change and end of the custom. – Ethnologia Europaea. Copenhagen. ISSN 0109-8713. 23 (1993) : 2, s. 135-152
Asiasanat: siirtymäriitit - hautajaiset - karsikot

Vilkuna, Janne
Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut : kansatieteellinen tapatutkimus = The karsikko and cross-tree tradition of Finland. Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1992. 210 s. : kuv., kartt. (Kansatieteellinen arkisto; 39). Summary: The karsikko and cross-tree tradition of Finland. Väitösk. : Jyväskylän yliopisto. ISBN 951-9057-06-4
Asiasanat: muistomerkit - vainajat ; hautajaiset - kansantavat ; kuolema -kansanusko ; pyhät paikat - karsikot

Vilkuna, Janne
Vainajien karsikot. – Pihtiputaan joulu. Pihtipudas : Pihtipudas-seura. ISSN 0783-6139. 27 (1997), s. 26-28
Asiasanat: muistomerkit - vainajat ; hautajaiset - kansantavat ; kuolema -kansanusko ; pyhät paikat - karsikot

Vilkuna, Janne
Vainajien karsikot ja ristipuut. – Arkkitehti 90 (1993) : 2, s. 12-13
Asiasanat: muistomerkit - vainajat ; hautajaiset - kansantavat ; kuolema - kansanusko ; pyhät paikat - karsikot

Virtaranta, Helmi & Virtaranta, Pertti
Karjalan kieltä ja kansankulttuuria. 1 : Tverinkarjalaisia kielennäytteitä. Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1990. 445 s. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia; 205). ISBN 951-9403-30-2
Asiasanat: kuolema - hautajaiset - karjalaiset - Karjala - Tver

Wolf-Knuts, Ulrika
Ruumiinpesu - naisten työtä. – Louhen sanat : kirjoituksia kansanperinteen naisista / toim. Aili Nenola & Senni Timonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 520) s. 176-185. ISBN 951-717-602-3
Asiasanat: kuolema - naisten kulttuuri - ruumiinpesu ; kuolema - naiset

Ylikarjula, Nina
Manan uumenien sumun peittämät tienoot : kognitiivisia rituaaliteorioita arkeologisessa hautakontekstissa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2002. 67 lehteä, 12 kuvalehteä
Opinnäyte: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Uskontotiede
Asiasanat: rituaalit - teoriat ; hautausmaat - antiikki - Italia ; arkeologia ; vainajat - rituaalit ; kuolema

Ääri, Olavi
Uskonnotonta nykyperinnettä : puhe nimenantojuhlassa : muistopuhe. – Vapaa ajattelija 45 (1990) : 8, s. 187-189
Asiasanat: puheet - hautajaiset - ateismi ; vapaa-ajattelu - perhejuhlat - puheet

sivun alkuun

Hautausmaat

Aho, Hannu S.
"Sinne män, elävät ja kuolleet" : tutkimus hautausmaan työntekijöiden suullisesta kertomusperinteestä. [Helsinki] : [Folkloristiikan laitos], 1992. [6], 128, [4] aukeamaa : kuv. (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 408)
Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Folkloristiikan laitos
Asiasanat: ammattiperinne - hautausmaat - Helsinki - Hietaniemi ; työyhteisöt - työpaikkakulttuuri - hautausmaat

Degerman, Henrik
Minnesvärda personers gravställen. – De dödas boningar : lutherska begravningsplatser, kyrkogårdar och gravar i Finland / C. J. Gardberg. [Esbo] : Schildt, 2003, s. 144-159. ISBN 951-50-1363-1.
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit ; haudat - merkkihenkilöt ; ulkosuomalaiset ; kalmistot - historia ;

Degerman, Henrik
Tunnettujen henkilöiden hautasijat. – Maan poveen : Suomen luterilaiset hautausmaat, kirkkomaat ja haudat / C. J. Gardberg. [Espoo] : Schildt, 2003, s. 144-159. ISBN 951-50-1350-X
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit ; haudat - merkkihenkilöt ; ulkosuomalaiset ; kalmistot - historia ;

Flinckenberg-Gluschkoff, Marianna & Garin, Nikolai
Ugrien mailla : suomalaisten tutkimusmatkailijoiden jalanjäljillä Obvirralta Uralille. Helsinki : Otava, 1992. 300 s. ISBN 951-1-11997-4
Asiasanat: kuolema - hautausmaat - komit - hantit - mansit - nenetsit

Gardberg, C. J.
De dödas boningar : lutherska begravningsplatser, kyrkogårdar och gravar i Finland. [Esbo] : Schildt, 2003.
158, [1] s. : kuv. ISBN 951-50-1363-1
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit ; haudat - merkkihenkilöt ; ulkosuomalaiset ; kalmistot - historia

Gardberg, C. J.
Maan poveen : Suomen luterilaiset hautausmaat, kirkkomaat ja haudat / suomennos: Irma Savolainen. [Espoo] : Schildt, 2003. 158, [1] s. : kuv. ISBN 951-50-1350-X
Alkuteos: De dödas boningar : lutherska begravningsplatser, kyrkogårdar och gravar i Finland
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit ; haudat - merkkihenkilöt ; ulkosuomalaiset ; kalmistot - historia

Halén, Harry
Helsingin venäläinen sotilashautausmaa Taivallahdessa 1826-1918 : kalmisto ja vainajat. Helsinki : [Tuohivirsu], 2001. 182 s. : kuv., kartt. (Unholan aitta; 12)
Asiasanat: hautausmaat - historia ; sotilaat - venäläiset - haudat - Helsinki

Hautamuistomerkkien hoito / toimittaja: Marja Terttu Knapas ; työryhmä: Elisa Heikkilä, Marja Terttu Knapas ja Pentti Pietarila. Helsinki : Museovirasto, 2003. 23 s. : kuv. (Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja; 24). ISBN 951-616-100-6
Asiasanat: hautamuistomerkit - kunnossapito ; konservointi - hautamuistomerkit ; hautausmaat - haudat

Hautausmaakulttuurin ja kirkollisen perinteen päivä Savonlinnassa 3.9.1990 / toim. Tiina Matikainen. [Mikkeli] [Savonlinna] : Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin hautausmaakulttuuritoimikunta : Savonlinnan maakuntamuseo, 1991. 44, [1] lehteä : kuv.
Asiasanat: hautausmaat - hautaus ; kuolema

Hjelm, Titus
Hautausmaavandalismi ja saatananpalvonta mediassa : toiminnan ja eetoksen vuorovaikutuksen tarkastelua. – Uskonto, julkisuus ja muuttuva yhteiskunta. Helsinki : Helsinki University Press 2002, s. 178-204. ISBN 951-570-521-5
Asiasanat: lehdistökirjoittelu - saatananpalvonta ; hautausmaat - ilkivalta - joukkoviestimet

Hyttinen, Sonja
"Muisto elää!" : lemmikkieläimen kuolema ja hautamuistomerkit Helsingin eläinten hautausmaalla. – Vitsistä videoon : uusia kirjoituksia nykyperinteestä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. (Tietolipas; 146), s. 137-155. ISBN 951-717-916-2
Asiasanat: lemmikkieläimet - kuolema ; hautamuistomerkit - lemmikkieläimet

Ihmisiä ja elämää Kirjakkalan, Mathildedalin ja Teijon vanhoissa ruukkikylissä / Leena Rossi (toim.). [Turku] : Turun yliopisto, kulttuurihistoria, [2003]. 295 s. : kuv. ISBN 951-29-2564-8
Asiasanat: paikallishistoriat - Perniö ; hautausmaat

Junkkaala, Eero
Juutalaisten hautaustavoista. – Perusta. Helsinki : Suomen ev. lut. ylioppilas-ja koululaislähetys. ISSN 0355-7111. 2003 : 3, s. 150-151
Asiasanat: hautaus - varhaisjuutalaisuus

Järvinen, Irma-Riitta
Cemetery sacrilege and folk conceptions of God and punishment in Russian Karelia. – Studies in folklore and popular religion. Tartu : University of Tartu (Tartu ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli toimetised), 2 (1999), s. 121-130. ISBN 9985-4-0080-1.
Asiasanat: pyhät paikat - hautausmaat - Karjala ; rangaistukset - pyhäinhäväistys - hautausmaat ; uskomustarinat - hautausmaat

Kahlos, Maijastina
Roomalainen kuolema ja hautakulttuuri. – Roomalaista arkea ja juhlaa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 (Tietolipas ; 201). ISBN 951-746-595-5 (nid.), s. 81 - 92
Asiasanat: kuolema - kuolemanjälkeinen elämä - antiikki - Rooma ; hautaus - hautamuistomerkit - hautausmaat - antiikki - Rooma ; perinnöt - antiikki - Rooma

Karvosenoja, Heikki & Niskala, Kaarina
Varjoista valoon : Oulun siunauskappelit. [Oulu] : Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 2003. 87, [1] s. : kuv., kartt.
ISBN 952-99248-0-1 (sid.)
Kohdehenkilöt: Holm, Otto F. ; Valjus, Seppo
Asiasanat: kappelit - hautausmaat - kirkkotaide

Kiiskinen, Kyösti
Hautauskulttuuri Suomessa : Suomen hautaustoimistojen liiton 50-vuotisjuhlakirja / historiallisen katsauksen kirjoittanut Leena Aaltonen. [Helsinki] : Suomen hautaustoimistojen liitto, 1992. 179 s. : kuv. ISBN 952-90-4089-X
Asiasanat: hautaus - hautajaiset - historia ; hautausmaat - kulttuurihistoria ; kuolema - kansanperinne

Koski, Kaarina
Kalma vaanii kirkkomaalla. – Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 3 (1996) : 6, s. 22-25
Asiasanat: uskomustarinat - vainajaolennot ; kuolema - uskomusperinne

Koski, Kaarina
Vainajien vaiheita. – Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 3 (1996) : 6, s. 25
Asiasanat: hautaus - historia - Suomi

Lampinen, Olli
Hautausmaakulttuurin inventointi Lapuan hiippakunnassa. – Pohjoista hautausmaakulttuuria. Rovaniemi : Lapin maakuntamuseo, 1991. (Lapin maakuntamuseon monisteita; 8) s. 18-20. ISBN 951-96160-5-5
Asiasanat: hautausmaat - kulttuuri - tutkimus - Lapua

Laukkanen, Esa
Osoittaako kivihakkaus surman paikan? – Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Helsinki : Stellatum. ISSN 1236-794X. 7 (2000) : 5, s. 10-12
Asiasanat: muistomerkit - kuolema

Levähdyspaikka : Vantaan seurakuntien hautausmaat keskiajalta nykypäivään / toimittanut Tuula Hockman ;
julkaisija Vantaan seurakuntayhtymä. Helsinki : Kirjapaja, 2004. 320 s. : kuv. ISBN 951-607-140-6
Asiasanat: hautausmaat - historia - Vantaa

Lindgren, Liisa
Hautausmaa ja muistojen vaaliminen. – Suomen kulttuurihistoria. 3 : Oma maa ja maailma. Helsinki : Tammi 2003, s. 52-53. ISBN 951-31-1844-4
Asiasanat: hautausmaat

Madetoja, Pirkko
Kuolemankulttuurista ja kalmistoista. – Bjarmien mailla : Pinegajoen kyliä tutkimassa. [Oulu] : Pohjoinen, 1996, s. 62-63. ISBN 951-749-264-2
Asiasanat: hautausmaat - kalmistot - Pohjois-Venäjä - Pinega ; siirtymäriitit - hautajaiset - Pohjois-Venäjä

Matka tuonilmaisiin : ortodoksinen hautauskirja / toimittanut Matti Sidoroff ; [kuvat: Petter Martiskainen] ; [piirrokset: Petros Sasaki]. [Joensuu] : Ortodoksinen veljestö, 1998. 67 s. : kuv. ISBN 951-97815-0-1
Asiasanat: hautajaiset - hautaus - ortodoksinen kirkko

Mattsson-Eklund, Benita
Alla tiders viloplatser. [Helsingfors] : Söderström, 2003. 182 s. : kuv., kartt. Kansialanimeke: Vandringar på åländska kyrkogårdar. ISBN 951-52-2119-6
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit - historia - Ahvenanmaa

Muistot kivissä : Karinaisten vanha hautausmaa / toimittaneet Pertti Lehtonen ja Olli Saarinen. [Loimaa] : Ooli, 2003. 265 s. : kuv. ISBN 952-5278-34-4
Asiasanat: hautausmaat - historia - Karinainen ; hautamuistomerkit

Mäkelä, Ritva
Elävät kivet : Lempäälän kirkkomaahan haudatut henkilöt ja suvut. [Lempäälä] : Lempäälä-seura, 2004. 336 s. : kuv., kartt. ISBN 951-98912-3-4
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit ; henkilöhistoria - vainajat - suvut

Niiles, Paavo
Petäjäveden vanhan kirkon hautausmaa. [Petäjävesi] : Petäjäveden seurakunta, 2000. 30, [1] s. : kuv.
Kannessa myös: ... on sinut viimeisenä päivänä herättävä. ISBN 952-91-2231-4
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit - historia - Petäjävesi

Närhi, Seppo
Hautauskulttuurin muutokset ja hautausmaiden kulttuuriarvot. – Viherympäristö. Helsinki : Puutarhaliitto. ISSN 1237-0932. 2001 : 6, s. 30-31
Asiasanat: hautausmaat - kulttuuri - muutos ; hautaustavat

Oulun hautausmaat / toimittanut Kirsti Schali. [Oulu] : Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä, 1996. 224 s. : kuv., kartt. ISBN 952-90-7880-3 ; 952-90-7881-1
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit - Oulu

Paavola, Kirsti
Kepeät mullat : kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan rannikon kirkkohaudoista. Oulu : Oulun yliopisto, 1998. 280, 67 s. : kuv. (Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora; 28). Abstract: The church graves of the Northern Finnish coastal area according to the written and material sources
Diss. : Oulun yliopisto. ISBN 951-42-5008-7
Asiasanat: haudat - kirkkorakennukset ; ruumishaudat - muinaishaudat ; hautaus - historia - Pohjois-Pohjanmaa

Pitkäranta, Reijo
Suomen kirkkojen latina : piirtokirjoitukset kirkoissa, kellotapuleissa ja hautausmailla = EFIL – Ecclesiarum Finlandiae Inscriptiones Latinae. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. xvi, 701 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1000) (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia; 193) ISBN 951-746-627-7
Asiasanat: kirkkohistoria ; piirtokirjoitukset ; epigrafia ; hautausmaat - hautamuistomerkit

Pohjoista hautausmaakulttuuria. Rovaniemi : [Rovaniemen kaupunki], 1991. 46 s. : kuv., kartt. (Lapin maakuntamuseon monisteita; 8) ISBN 951-96160-5-5
Asiasanat: hautausmaat - hautajaiset - historia ; kuolema - hautaus - kristinusko ; kuolema - enteet - Enontekiö ; hautajaiset - Sodankylä

Purhonen, Paula
Esihistoriallinen hautausriitti – valmistautumista tuonpuoleiseen. – Muinainen Kalanti ja sen naapurit. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 825), s. 286-299. ISBN 951-746-289-1
Asiasanat: kuolemakäsitykset - esihistoria ; hautaus - kalmistot - Kalanti

Rimpiläinen, Olavi
Kuolema ja hautaaminen kristillisessä kulttuurissa. – Pohjoista hautausmaakulttuuria. Rovaniemi : [Rovaniemen kaupunki], 1991 (Lapin maakuntamuseon monisteita ; 8), s. 8-13. ISBN 951-96160-5-5
Asiasanat: hautaus - tapakulttuuri - historia ; hautausmaat - kristinusko

Ruumis- ja kalmasaaret : etäällä kirkkomaasta / toimittanut Erkki Laitinen. [Hankasalmi] : Hankasalmen kotiseutuyhdistys : Hankasalmen kunta, 2001. 126 s. : kuv., kartt. (Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen julkaisuja ; 3) ISBN 952-91-3406-1 (Hankasalmen kotiseutuyhdistys) ; 951-96529-5-7 (Hankasalmen kunta)
Asiasanat: hautausmaat - haudat - muinaishaudat - Hankasalmi

Rytkölä, Heikki
Ortodoksisista kyläkalmistoista, hautamuistomerkeistä ja metalli-ikoneista = Om ortodoxa bybegravningsplatser, gravminnesmärken och metallikoner = Orthodox village graveyards, woooden memorials and metal icons. – Bysantti valinkauhassa. Vantaa : Vantaan kaupunginmuseo, 2000 (Vantaan kaupunginmuseon julkaisu; 10), s. 181-193. ISBN 952-443-013-4
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit - ortodoksisuus

Rytkölä, Heikki
Piismalahden mummo. – Lönnrotin hengessä 2002. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002 (Kalevalaseuran vuosikirja ; 81), s. 410-423. ISBN 951-746-363-4
Kohdehenkilö: Lazareva, Olga Petrovna
Asiasanat: tutkimusmatkat - kansanperinne - Karjala - Viena ; hautausmaat - Karjala - Viena

Seppo, Juha
Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa. [Helsinki] : Edita, 2003. 251 s. (Logos). ISBN 951-37-3917-1
Asiasanat: uskonnonvapaus - Suomi ; lainsäädäntö - hautaus - hautausmaat

Seppovaara, Juhani
Elävä hiljaisuus Hietaniemen hautausmailla. Helsingissä : Otava, 2002. 159 s. : kuv., kartt. ISBN 951-1-18024-X
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit - Helsinki - Hietaniemi

Sihvo, Hannes
Karjalan kalmistojen lumoissa : kyläkalmistot karelianismin maisemassa. – Runojen ranta : Mekrijärven Sissola. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 626), s. 85-96. ISBN 951-717-867-0
Asiasanat: kalmistot - hautausmaat - ortodoksisuus - Karjala ; karelianismi - hautausmaat

Stark, Laura
Peasants, pilgrims, and sacred promises : ritual and the supernatural in Orthodox Karelian folk religion. Helsinki : Finnish Literature Society, 2002. 229 s. : kuv. (Studia Fennica, Folkloristica; 11) ISBN 951-746-366-9
Asiasanat: kansanusko - rituaalit ; pyhät paikat - pyhiinvaellukset - ortodoksinen kirkko ; kuolema - hautausmaat

Tornion kirkkotarha / toimikunta: Yrjö Alamäki [... et al.] [Tornio] : [Tornion seurakunta], 2001. 78 s. : kuv. ISBN 952-91-3149-6 ; 952-91-2149-6 (virh.)
Asiasanat: hautamuistomerkit - hautausmaat - hautaus - Tornio

Vakkuri, Kai
Kirjoituksia Hietaniemen hautausmaalta : ajatuksia, tietoa, tarinoita. Helsinki : BSV kirja, 2004. 138 s. : kuv., kartt. ISBN 952-5575-00-4
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit - Helsinki - Hietaniemi ; kuolema - käsitykset

Vesterinen, Virpi
Muslimipakolaisten hautaus Suomessa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1996. [3], II, 119, [1] aukeamaa : kuv.
Tutkielma : Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Uskontotiede
Asiasanat: hautaus - tapakulttuuri - muslimit - Suomi ; siirtymäriitit - kuolema - muslimit

Viimeiset leposijamme : hautausmaat ja hautamuistomerkit / toimittaneet Pentti Lempiäinen ja Brita Nickels. [Helsinki] : SLEY-kirjat, 1990. 104 s. : kuv. ISBN 951-617-907-X
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit

Viro, Voitto
Vanha hautausmaa : Helsingin Hietaniemen hautausmaan opas. 2., uus. p. Helsingissä : Otava, 1993. 284 s. : kuv., kartt. 1. p. 1977. ISBN 951-1-12259-2
Asiasanat: hautausmaat - hautamuistomerkit- kulttuurihistoria - Helsinki - Hietaniemi

Väyrynen, Leo
Kummitteleeko punaisten haudoilla yhä? – Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 2 (1995) : 5, s. 16-18
Asiasanat: hautaus - punakaartit - kansalaissota ; kirkko - asenteet - työväenliike

Ylikarjula, Nina
Manan uumenien sumun peittämät tienoot : kognitiivisia rituaaliteorioita arkeologisessa hautakontekstissa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2002. 67 lehteä, 12 kuvalehteä
Opinnäytteet : Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Uskontotiede
Asiasanat: rituaalit - teoriat ; hautausmaat - antiikki - Italia ; arkeologia ; vainajat - rituaalit ; kuolema ;

sivun alkuun

Kuolemakäsitykset, kuolemanjälkeinen elämä, kuolemattomuus

Ajatuksia jälleensyntymisestä / toimittanut Jari Pietiläinen. Hämeenlinna : Karisto, 1994. 271 s. : kuv. ISBN 951-23-3334-1
Asiasanat: jälleensyntyminen - karma - sielunvaellus

Annala, Pauli
Taivaallinen ja helvetillinen luterilaisessa opissa. – Vartija 104 (1991) : 1, s. 19-25. Kirjoitus perustuu alustukseen Taivas ja helvetti -seminaarissa marraskuussa 1990
Asiasanat: taivas - ylösnousemus ; kuolemanjälkeinen elämä - luterilaisuus

Chulos, Chris J.
'A place without taverns' : space in the peasant afterlife. – Beyond the limits : the concept of space in Russian history and culture. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1999 (Studia historica; 62), s. 191-199. ISBN 951-710-113-9
Asiasanat: kuolemakäsitykset - kuolemanjälkeinen elämä - talonpojat - Venäjä

Döden / [redigerad av Ulf Särs och Sini Hulmi]. Helsingfors : Ekumeniska rådet i Finland, 1989. 27, [3] s. (Ekumeniska rådets i Finland rapportserie ; 4) ISBN 952-90065-9-4
Asiasanat: kuolema - kuolemanjälkeinen elämä ; surutyö - saattohoito ; hautaus

Egyptiläinen kuolleiden kirja : Ani'n papyrus : etenemisestä päivän kanssa / [johdanto ja suomennos:] Visa Kaliva. Fiskars : Quius-kirja, 2000. 169 s. : kuv. ISBN 951-97530-1-X
Asiasanat: kuolemakäsitykset - Egypti

Elämän ja kuoleman salaisuus : ihmisiä elämän perimmäisten kysymysten äärellä / toimittanut Tertti Lappalainen. Helsinki : WSOY, 2000. 335 s. ISBN 951-0-24302-7
Asiasanat: kuolema - sielunhoito ; kuolemanjälkeinen elämä ; surutyö ; hautajaiset ; kuolema - luterilaisuus - ortodoksinen kirkko - roomalaiskatolinen kirkko

Entiset elämät ja nykyisyys : toisistaan poikkeavia näkemyksiä jälleensyntymisestä ja kohtalosta / toimittanut Nothart Rohlfs ; suomentanut Maire Olkkonen. [Helsinki] : Suomen antroposofinen liitto, 2004. 154 s.
Alkuteos: Wie wir wurden, wer wir sind : kontroverse Sichtweisen zur Frage von Reinkarnation und Karma. ISBN 952-5507-04-1
Asiasanat: antroposofia ; jälleensyntyminen - karma

Ervast, Pekka
Elämää kuoleman jälkeen / ... toimittanut Sylvi Pöyry]. 2. p. Helsinki : Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, 2003. 110 s. Pohjautuu Helsingissä 1924-1925 pidettyihin esitelmäsarjoihin. ISBN 952-9603-37-1
Asiasanat: kuolemanjälkeinen elämä - teosofia

Ervast, Pekka
Kuka auttaa meitä kuolemassa : Helsingin esitelmiä syksyllä 1928. 3. p., näköisp. Tampere : Kristosofinen kirjallisuusseura, 1989. 150 s.
Näköisp. 1. p.:sta, Hki : Mystica, 1930 sarjassa Ruusu-risti-kirjasto ; n:o 37. - 2. p. 1978. ISBN 951-8901-23-6
Asiasanat: kuolema - kuolemanjälkeinen elämä - teosofia

Filosofin kuolema / toimittaneet Timo Kaitaro & Markku Roinila. Helsinki : Summa, 2004. 350, [1] s. : kuv.
Kuvitus Hans Holbeinin Suuresta kuolemantanssista. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: kuolema - kuolemanjälkeinen elämä - kuolemattomuus

Haavio, Martti
"Ihtiriekko". – Esseitä kansanrunoudesta / Martti Haavio. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1992 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 564), s. 151-165. ISBN 951-717-703-8
Ilm. aiemmin julkaisussa: Virittäjä 54 (1950)
Asiasanat: kuolemakäsitykset - sielu ; vainajaolennot - lapsivainajat - ihtiriekko

Haavio, Martti
"Liekkiö". – Esseitä kansanrunoudesta / Martti Haavio. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1992 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 564), s. 107-150. ISBN 951-717-703-8
Esitelmä, pidetty Suomalaisen tiedeakatemian täysistunnossa 8.11.1946
Asiasanat: kuolemakäsitykset - sielu ; vainajaolennot - lapsivainajat - liekkiö

Haavio, Martti
"Ne jäävät virran vuolaan taa" : eräitä kansanomaisia käsityksiä Tuonelan-matkalle varustamattomien vainajien kohtalosta. – Esseitä kansanrunoudesta / Martti Haavio. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1992 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 564), s. 166-192. ISBN 951-717-703-8
Ilm. aiemmin julkaisussa: Virittäjä 52 (1948)
Asiasanat: kuolemakäsitykset - sielu ; tuonela - vainajaolennot - kansanusko

Haavio, Martti
Sielulintu. – Esseitä kansanrunoudesta / Martti Haavio. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1992 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 564), s. 79-106. ISBN 951-717-703-8
Ilm. aiemmin julkaisussa: Kalevalaseuran vuosikirja 30 (1950)
Asiasanat: kuolemakäsitykset - sielu ; vainajaolennot - sielulintu ; linnut - uskomukset

Heikkilä, Kai & Jokivuori, Pertti
Kuoleman salaisuus. Helsinki : Kirjayhtymä, 1994. 191 s. : kuv. ISBN 951-26-3911-4
Asiasanat: kuolema - kulttuurierot - kulttuurisosiologia ; kuolemanjälkeinen elämä ; kuolema - kristinusko ; kuolemakäsitykset - kulttuurienvälinen tutkimus

Heimonen, Henri
Jehovan todistajien käsitys kuolemasta ja kuoleman jälkeisestä elämästä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1987. 129 s. Tutkielma : Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Uskontotiede
Asiasanat: kuolema - käsitykset - Jehovan todistajat ; kuolemanjälkeinen elämä

Heinola, Seppo
Jälleensyntymä ja Raamattu : jälleensyntymäopin tarkastelua Raamatun ja esoteerisen perinteen valossa. Suomussalmi : Myllylahti, 2003. 321 s. : kuv. ISBN 952-5269-75-2
Asiasanat: jälleensyntyminen - ylösnousemus ; kuolemattomuus - kuolemanjälkeinen elämä ; kuolemakäsitykset - kristinusko ; Raamattu

Helén, Ilpo
Otteita lääketieteellisestä eskatologiasta : kuvitellut ruumiit. – Arg 1992 : 3, s. 55-63
Asiasanat: kuolema - kuolemakäsitykset

Holthoer, Rostislav
Kuolema Egyptissä. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 94-107, 219. Summary: Death in ancient Egypt. ISBN 951-96044-9-9
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Egypti ; hautaus - kuolemakäsitykset - Egypti

Holthoer, Rostislav
Muinaisen Egyptin kulttuuri. Helsingissä : Otava, 1994. 174 s., [64] kuvas. : kuv., kartt.
2. p. 1995. 3. p. 1999. [Lisäp.] 2001. ISBN 951-1-11069-1
Asiasanat: kuolemakäsitykset - Egypti

Huovinen, Eero
Mitä kuoleman jälkeen? – Ihmiselämän rajat : Studia mortis, syksy 1994, Helsingin yliopisto. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1994, s. 77-85. ISBN 951-45-6886-9
Asiasanat: kuolemanjälkeinen elämä - kuolemakäsitykset - uskonnot

Hänninen, Harto & Latvanen, Marko
Verikekkerit : kauhun käsikirja. 2. uud. p. Helsingissä : Otava, 1996. 448 s. : kuv. 1. p. 1992. ISBN 951-1-14031-0
Asiasanat: kauhuelokuvat ; kauhukirjallisuus ; yliluonnolliset olennot - vampyyrit - kummitukset - paholainen ; kannibalismi ; murhaajat ; vainajaolennot - zombiet

Ihmiselämän rajat : Studia mortis, syksy 1994, Helsingin yliopisto / [toimittajat: Katariina Jalonen, Harri Westermarck, Varpu Lindstedt]. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1994. 85 s. Selkänimeke: Studia mortis 1994. ISBN 951-45-6886-9
Asiasanat: kuolema ; eutanasia ; itsemurha ; ahdistus - suomalaiset ; kuolema - kulttuuri ; siirtymäriitit - kuolema ; kuolemakäsitykset

Jauhiainen, Marjatta
Kuollut sulhanen noutaa morsiamensa (Lenore) . – Suomen kansankulttuurin kartasto. 2 : Suomen perinneatlas / Matti Sarmela Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 587), s. 178-179, kartta 78. ISBN 951-717-753-4
Asiasanat: uskomustarinat - vainajaolennot

Jauhiainen, Marjatta
Der tote Bräutigam holt seine Braut (Lenore). – Atlas der finnischen Volkskultur. 2 : Finnische Volksüberlieferung / Matti Sarmela. Münster : Waxmann, 2000, s. 213-214, kartta 78. ISBN 3-89325-930-9
Asiasanat: uskomustarinat - vainajaolennot

Jensén, Mari
På andra sidan : föreställningar om dödsriket. – Bulletin /Laboratorium för folk och kultur. Helsingfors : Föreningen Brage. ISSN 0787-5576. (2005) : 1, s. 21-23
Asiasanat: kuolemakäsitykset

Juthman, Roland
Gränsvakten : vampyren som gränsvarelse. – Bulletin /Laboratorium för folk och kultur. Helsingfors : Föreningen Brage. ISSN 0787-5576. (2005) : 1, s. 23-26
Asiasanat: kuolemakäsitykset ; yliluonnolliset olennot - vampyyrit

Kamppinen, Matti
Tulevat ajat ja teknologia : esseitä elämän rytmistä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. 161 s. (Tietolipas; 183). ISBN 951-746-311-1
Asiasanat: uskonnot ; taide ; kuolemanjälkeinen elämä

Karvinen, Henri
Toinen tähti loistaa toista kirkkaammin? : Paavalin käsitys pelastuneiden keskinäisestä asemasta taivaassa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 148 lehteä
Tutkielma : Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Uuden testamentin eksegetiikka
Asiasanat: teologia - eskatologia ; kuolemanjälkeinen elämä ; taivas

Kilpinen, Pekka
Eläviä kuolleita : vampyyrit 1700-luvun asiakirjoissa. Helsinki : Yliopistopaino, 2000. 123 s. : kartt. ISBN 951-570-447-2
Asiasanat: kuolemakäsitykset ; yliluonnolliset olennot - vampyyrit

Kilpinen, Pekka
Vampyyri : pahanteon moniottelija. – Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedotuslehti. Helsinki : Helsingin yliopisto. ISSN 0355-6328. 43 (1995) : 5, s. 16-19
Asiasanat: vampyyrit - uskomusperinne - Balkan ; vainajaolennot - kansanusko

Kopperi, Kari
Martti Luther ja sielun kuolemattomuuden ongelman "kristillinen ratkaisu". – Teologinen aikakauskirja 99 (1994) : 2, s. 111-126
Asiasanat: sielu - kuolemattomuus - luterilaisuus

Korhonen, Salme
Kuolema Suomen perinnetieteellisessä kirjallisuudessa : bibliografia vuoteen 1989. [Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, [1990]. 40 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston julkaisuja; 7) ISBN 951-717-633-3
Asiasanat: bibliografiat - folkloristiikka - kansatiede ; bibliografiat - kuolema - kuolemakäsitykset ; hautaus

Koski, Kaarina
Kirkonväki suomalaisessa uskomusperinteessä. 1-2. [Helsinki] : [Folkloristiikan laitos], 1995. ([5], 144, [13] aukeamaa) (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 448)
Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Folkloristiikan laitos
Asiasanat: uskomustarinat - kuolema - vainajaolennot - suomalaiset ; uskomukset - vainajat

Koski, Kaarina
"Outoa tuntematonta väkeä" : näkökulmia väkeen tuonpuoleisen edustajana [Elektroninen aineisto]. – Elore. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1456-3010. 10 (2003) : 1, s. [1-11]
Linkit: http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_03/kos103a.html
Asiasanat: kansanusko - uskonnolliset käsitykset - väki ; kuolemakäsitykset - kansanusko - suomalaiset ; vainajaolennot – kansanusko

Kotiranta, Matti
Transfiguroitunut elämä : Vladimir Losskyn käsitys kuolemasta. Joensuu : Ortodoksisen kulttuurin säätiö : Lampukka [jakaja], 1990. 121 s. (Ortodoksisen kulttuurin säätiön julkaisuja; 4) ISBN 951-96021-3-5
Kohdehenkilö: Lossky, Vladimir
Asiasanat: kuolema - teologia - ortodoksinen kirkko ; kuolemattomuus

Kuoleman filosofia / Terhi Kiiskinen & Sami Pihlström (toim.). Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 2002. 218 s. : kuv. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1). ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: kuolema - filosofia ; thanatologia ; kuolemattomuus ; kuolemanrangaistus

Kuuppelomäki, Merja
Syöpää sairastavien potilaiden, omaisten sekä ammattiauttajien käsityksiä ja uskomuksia kuolemasta. – Hoitotiede. Helsinki : Sairaanhoitajien koulutussäätiö. ISSN 0786-5686. 8 (1996) : 5, s. 233-241
Summary: The opinions and the beliefs of patients with cancer, their relatives, the nurses and the doctors concerning death
Asiasanat: syöpäsairaudet ; kuolema - kuolemanjälkeinen elämä - käsitykset

Kylliäinen, Antti
Kaikki pääsevät taivaaseen : välttämättömiä tarkistuksia kristillisiin opinkohtiin. Helsinki : Nemo, 1997. 177 s.
2.-3. p. 1997 ; 4. p. 1998. ISBN 952-5180-05-0
Asiasanat: kuolemanjälkeinen elämä - kristinusko ; taivas - helvetti

Laine, Tuija
Helvettii ajetaa hyyvviil hevosiil : helvetti suomalaisessa kansanperinteessä. – Ikuisuuskysymys?. [Helsinki] : Mythos. 2001 : 3, s. 11-13
Asiasanat: helvetti - kansanperinne

Laitila, Teuvo
Islam - mitä kuoleman jälkeen. – Teologinen aikakauskirja. Helsinki : Teologinen julkaisuseura. ISSN 0040-3555. 101 (1996) : 5, s. 409-415
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - muslimit ; kuolemakäsitykset - islam

Laitinen, Jorma
Syntiinlankeemus, häpeä ja syyllisyys : uskonnonfilosofinen tutkielma. Helsinki : Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2002. 194 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; 232). ISBN 952-9791-46-1
Asiasanat: syyllisyys - synti - uskonnonfilosofia ; paratiisi ; kadotus

Lampinen, Hilkka
Kuolemanjälkeisestä elämästä. – Kristosofi. Tampere : Kristosofinen kirjallisuusseura. ISSN 0355-8266. 59 (1998) : 2, s. 54-56
Asiasanat: kuolemanjälkeinen elämä - teosofia

Lampinen, Hilkka
Mitä tapahtuu kuolemassa. – Kristosofi. Tampere : Kristosofinen kirjallisuusseura. ISSN 0355-8266. 59 (1998) : 1, s. 17-19
Asiasanat: kuolema - teosofia ; kuolemanjälkeinen elämä - teosofia

Latvala, Pauliina
Ikuisen eron raja hälvenee : suomalaiset nykymemoraatit vainajan kohtaamisesta. [Helsinki] : [Folkloristiikan laitos], 1996. [4], 111, [7] aukeamaa. (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 444)
Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Folkloristiikan laitos
Asiasanat: nykyperinne - memoraatit ; kansantarinat - vainajat ; uskomustarinat - vainajaolennot - suomalaiset

Laukkanen, Pauliina
Israelin Jumala ja kuoleman valtakunta. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1996. 105 s.
Tutkielma : Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Vanhan testamentin eksegetiikka
Asiasanat: kuolema - tuonela - Raamattu - Vanha testamentti

Lehtipuu, Outi
The afterlife imagery in Luke's story of the rich man and Lazarus. [Helsinki] : [O. Lehtipuu], 2004. 339 s.
Diss. : University of Helsinki, Fac. theol. ISBN 952-91-7818-2
Asiasanat: kuolemakäsitykset - kristinusko ; kuolema - antiikki ; kuolemanjälkeinen elämä - varhaisjuutalaisuus ; helvetti - tuonela - taivas - paratiisi

Lehtipuu, Outi
Piirteitä Luukkaan ylösnousemususkosta. – Vartija 107 (1994) : 2, s. 66-72
Esitelmä Eksegeettisen seuran "Ylösnousemus" –teemapäivässä 17.2.1994
Asiasanat: ylösnousemus - kuolemanjälkeinen elämä - kristinusko

Lehto, Liisa
Suomalaisten uskomustarinoiden kotonakulkijat. [Helsinki] : [Kansanrunoustieteen laitos], 1988. [4], 185, 6, [2], 34, [1] aukeamaa : taul., kartt. (S-sarja / Helsingin yliopisto, folkloristiikan laitos ; 366)
Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Kansanrunoustieteen laitos
Asiasanat: uskomustarinat - vainajaolennot - suomalaiset ; vainajaolennot - kotonakulkijat

Leppänen, Seppo
Några tankar ur ett slaktarperspektiv. – Ad lucem : tidskrift för kultur och livsåskådning. Helsingfors : Finlands kristliga studentförbund. ISSN 0355-9653. 92 (2000) : 3-4, s. 46-47
Asiasanat: kuolema - kuolemanjälkeinen elämä

Limbach, Gabi
Gengångarens nya skor. – Bulletin /Laboratorium för folk och kultur. Helsingfors : Föreningen Brage. ISSN 0787-5576. 2001 : 3, s. 20-22
Asiasanat: kansanperinne - populaarikulttuuri ; uskomustarinat - vainajaolennot ; yliluonnolliset olennot - kummitukset

Lindblad, Kaarina
Kuolemisesta ja kuolemanjälkeisestä elämästä. – Takoja 19 (1991) : 1, s. 14-19
Asiasanat: kuolema - kuolemakäsitykset - kuolemanjälkeinen elämä - antroposofia

Lönnqvist, Bo
Ruumiin valta. – Arjen säikeet : aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin. [Jyväskylä] : Atena, 2000. (Etnografia; 3), s. 170-189. ISBN 951-796-170-7
Asiasanat: ruumiinkuva - kuolema ; kuolemakäsitykset ; siirtymäriitit - kuolema

Makkonen, Heikki
Iankaikkinen muisto : karjalainen kansanperinne ja ortodoksisuus kuolleiden muistelussa. – Viisauden rintaa vasten : 75 vuotta ortodoksista teologista koulutusta. Joensuu : Joensuun yliopisto, 1994. (Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja / Joensuun yliopisto; 10), s. 275-310. ISBN 951-708-231-2
Asiasanat: kuolema - uskomukset - Karjala ; kuolemanjälkeinen elämä ; tapakulttuuri - kuolema

Makkonen, Heikki
Kuolema kulttuuri-ilmiönä. – Ortodoksinen kulttuuri. 10 (1991) : 4, s. 132-137
Asiasanat: kuolemakäsitykset - kulttuurifilosofia - kulttuuriantropologia - kristinusko - ortodoksisuus - Karjala

Makkonen, Heikki
Kuolema ortodoksisessa perinteessä : tutkimus kuolemaan liittyvän perinteen elinvoimaisuudesta entisen Aunuksen kaupungin ja Suojärven pitäjän alueella syntyneiden ortodoksien elämässä synnyinseuduilla ja Keski-Suomessa vuosina 1930-1985. Joensuu : University of Joensuu, 1989. (9), 283, [19] s. : kuv., kartt. (Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja; n:o 1). Summary: Death in the Orthodox tradition
Väitösk. : Joensuun yliopisto. ISBN 951-696-881-3
Asiasanat: kuolema - ortodoksinen kirkko ; kuolemakäsitykset ; hautausmaat - ortodoksinen kirkko ; siirtymäriitit - hautajaiset - Karjala ; kuolema - rituaalit - Karjala - Aunus

Makkonen, Heikki
Miten kanonien opetus kuolemasta ilmenee karjalais-ortodoksisessa kansanperinteessä. – Rajamailta / toim.: Hannes Sihvo, Risto Turunen. Joensuu, 1989. (Studia Carelica humanistica ; 1), s. 53-68. ISBN 951-696-860-0
Asiasanat: kuolema - ortodoksinen kirkko ; kuolemakäsitykset - kansanperinne

Mattsson, Anneli
Platonin ja Sokrateen käsityksiä sielusta ja sielun kuolemattomuudesta. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1994. 104 s. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, Teoreettinen filosofia
Asiasanat: sielu - kuolemattomuus

Muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja / suomentanut Jaana Toivari-Viitala. Helsinki : Basam Books, 2001. 190 s. : kuv. ISBN 952-9842-49-X
Suomennos muinaisegyptiläisestä alkutekstistä
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Egypti ; kuolemakäsitykset; riittirunous - kuolema - Egypti

Mustakallio, Katariina
"Kuolemankulttuurin" tutkimisesta : vestaalien kuolemantuomiot antiikin Rooman traditiossa. – Historiallinen aikakauskirja 86 (1988) : 4, s. 283-290
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset - antiikki - Rooma ; kuolemanrangaistus - vestaalit - Rooma ; kuolemakäsitykset

Niemi, Merja
Valon maailmassa : suomalaisten kokemuksia elämän ja kuoleman raja-alueilla. Helsinki : Kirjayhtymä, 1996. 292, [1] s. ISBN 951-26-4163-1
Asiasanat: kuolema - kokemukset ; jälleensyntyminen ; kuolemakäsitykset - kuolemanjälkeinen elämä

Niskanen, Heikki
Tuomas Akvinolaisen käsitys sielun kuolemattomuudesta : forma subsistensis -argumentti. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. 80 s. Tutkielma : Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Dogmatiikka
Kohdehenkilö: Tuomas Akvinolainen
Asiasanat: sielu - kuolemattomuus

Nissilä, Kalervo & Larivaara, Pekka & Väisänen, Erkki
The image of immortality in self-destructive persons. – Psychiatria Fennica 24 (1993), s. 125-133
Asiasanat: itsetuho ; kuolema - kuolemakäsitykset - psykiatria

Nissilä, Kalervo
Itsetuhoisen ihmisen käsitys omasta kuolemastaan : haastattelututkimus itsemurhayrityksen tehneiden henkilöiden toiminnan tavoitteista, heidän sekä traumapotilaiden kuolema- ja kuolemattomuuskäsityksistä. Helsinki : [Suomalainen teologinen kirjallisuusseura], 1995. 184 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; 198). ISBN 952-9791-11-9
Asiasanat: kuolema - itsemurha ; kuolemakäsitykset - kuolemattomuus ; sielunhoito - itsemurha

Nissilä, Kalervo
Kuolemattoman kuoleminen - ihmisen kuolemistyö. – Ryhmätyö 1993: 3, s. 23-26
Asiasanat: kuolema ; kuolemakäsitykset - kuolemattomuus ; kuolema - kristillinen etiikka ; saattohoito ; surutyö

Nissilä, Kalervo
Kuolevan kuolemattomuus : haastattelututkimus lähellä kuolemaa eläneitten kuolemattomuudesta ja kuolemisen psykodynamiikasta. Helsinki : [Suomalainen teologinen kirjallisuusseura], 1992. 256 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; 179). Abstract: The immortality of the dying : an interview study of the immortality and the psycho-dynamic of dying in patients who have been close to their death. - Väitösk. : Helsingin yliopisto. 2. p. 1993. ISBN 951-9111-91-3
Asiasanat: kuolema ; kuolemakäsitykset - kuolemattomuus - kristinusko

Nousiainen, Mervi
Salaisen teon julkinen pohdinta: lastenmurhatarinat kulttuurisena puheena. – Louhen sanat : kirjoituksia kansanperinteen naisista / toim. Aili Nenola, Senni Timonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 520), s. 161-168. ISBN 951-717-602-3
Asiasanat: uskomustarinat - murha - naiset ; vainajaolennot - lapset

Näreaho, Leo
Jälleensyntyminen : näkemyksiä ja kokemuksia. Helsinki : Arator, 1995. 267, [1] s. : kuv. ISBN 952-9619-09-X
Asiasanat: jälleensyntyminen - hindulaisuus - buddhalaisuus - teosofia - antroposofia ; sielunvaellus - karma

Näreaho, Leo
Karma mentaalisten piirteiden jatkuvuutena : filosofinen analyysi. – Teologinen aikakauskirja. Helsinki : Teologinen julkaisuseura. ISSN 0040-3555. 108 (2003) : 1, s. 29-39
Asiasanat: karma - jälleensyntyminen ; uskonnonfilosofia - hindulaisuus - buddhalaisuus

Näreaho, Leo
Mark Foxin analyysi kuolemanrajakokemuksista. – Vartija. Helsinki : Vartija. ISSN 0782-033X. 117 (2004) : 5/6, s. 205-211
Kohdehenkilö: Fox, Mark
Asiasanat: uskonnonfilosofia - kuolemanjälkeinen elämä ; uskonnonpsykologia - kuolemanrajakokemukset

Näreaho, Leo
Mieli, aivot ja filosofia : näkökulmia tietoisuuden ongelmaan. Helsinki : Yliopistopaino, 2004. 264 s. ISBN 951-570-571-1
Asiasanat: mielenfilosofia ; itämainen filosofia ; paranormaalit ilmiöt ; uskonnolliset kokemukset ; kuolemanjälkeinen elämä

Näreaho, Leo
Rebirth and personal identity : a philosophical study on Indian themes. Helsinki : Luther-Agricola-Society, 2002. 277 s. : kuv. (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft; 53). Diss., Helsingin yliopisto. ISBN 951-9047-62-X
Asiasanat: jälleensyntyminen - hindulaisuus - buddhalaisuus ; karma - sielu - uskonnonfilosofia - Intia

Närhi, Jani
Hunaja virtaa läpi viljavien laaksojen : paratiisirepresentaatiot evoluutiopsykologian ja kognitiivisen uskontotieteen näkökulmasta. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2003. 96 lehteä : kuv.
Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Uskontotiede
Asiasanat: paratiisi - uskomukset ; evoluutiopsykologia ; kognitiivinen uskontotiede

Palva, Heikki
North Arabian Bedouin's conception of the beyond. – L'ancien Proche-Orient et les Indes : parallélismes interculturels religieux. Helsinki : Finnish Oriental Society, 1993 (Studia Orientalia; 70), s. 75-80. ISBN 951-9380-19-1
Asiasanat: kuolemakäsitykset - arabit - beduiinit

Paratiisi-käsitys uskonnollisissa kuvissa = The concept of paradise in religious images / toimittaja Suomessa = editor in Finland Ulla Pennanen. Joensuu : Joensuun taidemuseo, 1995. 98 s. : kuv. (Joensuun taidemuseon julkaisuja; 1995, 1). ISBN 951-8971-12-9
Asiasanat: kuvataide - aiheet - kuolemanjälkeinen elämä ; uskonnollinen taide - paratiisi

Parviola, Jarno & Pääkkönen, Tuovi
Kuolema. [Espoo] : Weilin + Göös, 1993. 40 s. : kuv. (Ydinkysymyksiä). ISBN 951-35-5559-3
Asiasanat: kuolema ; kuolemanjälkeinen elämä

Pentikäinen, Juha
The dead without status. – Nordic folklore : recent studies / ed. by Reimund Kvideland and Henning K. Sehmsdorf. Bloomington, IN : Indiana University Press, 1989, s. 128-134. ISBN 0-253-20521-2 ; 0-253-33125-0
Asiasanat: kuolema - vainajaolennot

Pentikäinen, Juha
Dödskulturerna i Finland. – Aboa : vuosikirja. Turku : Turun maakuntamuseo. ISSN 0780-1882. 59-60 (1995/96), s. 28-38. Alkuteos: Suomalaiset kuolemankulttuurit murroksessa. Summary: Finnish death rites
Asiasanat: kuolema - kansanusko - uskontotiede ; kuolemakäsitykset ; siirtymäriitit - kuolema

Pentikäinen, Juha
Kalevala mythology / by Juha Y. Pentikäinen ; translated and edited by Ritva Poom. Exp. ed. . Bloomington (IN) : Indiana University Press, 1999. xvi, 296 s. : kuv. (Folklore studies in translation)
Alkuteos: Kalevalan mytologia. 1. ed. 1989. ISBN 0-253-21239-1 ; 0-253-21352-5 ; 0-253-33661-9
Asiasanat: kuolemakäsitykset – tuonela

Pentikäinen, Juha
Kalevalan maailma. Helsinki : Yliopistopaino, 1989. 304 s. : kuv. Uusittu laitos teoksesta Kalevalan mytologia. ISBN 951-570-039-6
Asiasanat: kuolemakäsitykset - tuonela

Pentikäinen, Juha
Rauhattomat vainajat. – Suomen kansankulttuurin kartasto. 2 : Suomen perinneatlas / Matti Sarmela Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 587), s. 172-175, kartat 73-75. ISBN 951-717-753-4
Asiasanat: vainajaolennot - lapset - kansanusko

Pentikäinen, Juha
Revenant. – Folklore : an encyclopedia of beliefs, customs, tales, music and art. Santa Barbara, CA : ABC-CLIO, 1997, s. 718-720. ISBN 0-87436-986-X
Asiasanat: vainajaolennot

Pentikäinen, Juha
Ruhelose Tote. – Atlas der finnischen Volkskultur. 2 : Finnische Volksüberlieferung / Matti Sarmela. Münster : Waxmann, 2000, s. 206-210, kartat 73-75. ISBN 3-89325-930-9
Asiasanat: vainajaolennot - lapset - kansanusko

Pentikäinen, Juha
Suomalaisen lähtö : kirjoituksia pohjoisesta kuolemankulttuurista. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. 272 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 530). ISBN 951-717-625-2
Asiasanat: kuolema ; kuolema - arktiset kulttuurit ; sielu - suomalais-ugrilaiset kansat ; kuolemakäsitykset - tuonela ; hautaus - historia - suomalaiset ; pyhät paikat - karsikot ; siirtymäriitit - hautajaiset ; vainajaolennot ; itsemurha - kuolemakäsitykset ; kuolema - lapset ; kuolema - kulttuurin muutokset ; bibliografiat - kuolema - suomalaiset

Pentikäinen, Juha
Suomalaiset kuolemankulttuurit murroksessa. – Aboa : vuosikirja. Turku : Turun maakuntamuseo. ISSN 0780-1882. 59-60 (1995/96), s. 10-27
Asiasanat: kuolema - kansanusko - uskontotiede ; kuolemakäsitykset ; siirtymäriitit - kuolema

Petra, Raili
Tiedon, hyveen ja filosofian merkityksestä sielun puhtauteen ja todelliseen kuolemattomuuteen Platonin filosofiassa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1995. 100 s. Mikrokortti 2898.
Pro gradu-tutkielma: Helsingin yliopisto, Käytännön filosofia
Asiasanat: kuolemattomuus - filosofia - Platon ; sielu - ruumis - kuolemattomuus

Purhonen, Paula
Esihistoriallinen hautausriitti – valmistautumista tuonpuoleiseen. – Muinainen Kalanti ja sen naapurit. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 825), s. 286-299. ISBN 951-746-289-1
Asiasanat: kuolemakäsitykset - esihistoria ; hautaus - kalmistot - esihistoria

Pyrhönen, Heta
Mitä kuoleman jälkeen? – Ruumiin kulttuuri 8 (1991) : 1, s. 10-13, 24, 51. Summary: Where is thy sting
Asiasanat: salapoliisiromaanit - rikosromaanit - jännityskirjallisuus - teemat - kuolema

Pyysiäinen, Ilkka
Harvat ja valitut : kirjoituksia ihmismielestä ja uskonnosta. Helsinki : Yliopistopaino, 2001. 172 s. ISBN 951-570-494-4
Asiasanat: kuolemanjälkeinen elämä - kristinusko - buddhalaisuus ; kognitiivinen uskontotiede

Pyysiäinen, Ilkka
Taivaan ja maan välissä. – Tiede 2000. Helsinki : Tieteen tiedotus. ISSN 0358-1039. 1995 : 1, s. 57-59
Kohdehenkilö: Platon
Asiasanat: kuolemakäsitykset - uskonnot ; paratiisi - helvetti

Riekkinen, Wille
Kuvia tuonpuoleisuudesta. – Vartija 104 (1991) : 1, s. 6-12. Kirjoitus perustuu alustukseen Taivas ja helvetti -seminaarissa marraskuussa 1990
Asiasanat: kuolema - jälleensyntyminen - ylösnousemus ; taivas - kuolemanjälkeinen elämä

Riekkinen, Wille
Ylösnousemususko - tuontitavaraa Persiasta? – Vartija. Helsinki : Vartija. ISSN 0782-033X. 107 (1994) : 2, s. 52-57
Asiasanat: ylösnousemus - uskontohistoria ; kuolemanjälkeinen elämä ; eskatologia - apokalyptiikka

Rikala, Mia
A rebirth for the Pharaoh : reflections on the classification of the New Kingdom divine birth cycle as a ritual. – Symposium on Ritualistics: Ritualistics. Åbo : Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, 2003 (Scripta Instituti Donneriani Aboensis ; 18), s. 176-188. ISBN 952-12-1157-1
Asiasanat: rituaalit - jälleensyntyminen - Egypti

Räisänen, Heikki
Taivas ja helvetti varhaisessa kirkossa ja vähän myöhemminkin : alustus Taivas ja helvetti -seminaarissa. – Vartija 104 (1991) : 1, s. 13-18
Asiasanat: ylösnousemus - kuolemanjälkeinen elämä - taivas - kristinusko

Saari, Kari
Henkien liitelyä vai aivojen oikosulkuja? – Vapaa ajattelija 46 (1991) : 1, s. 5-9
Asiasanat: paranormaalit ilmiöt - neurofysiologia ; parapsykologia - kuolema ; kuolemakäsitykset ; harha-aistimukset

Saarinen, Risto
Helvetti ja systemaattinen teologia. – Teologinen aikakauskirja. Helsinki : Teologinen julkaisuseura. ISSN 0040-3555. 109 (2004) : 5, s. 419-433
Asiasanat: helvetti - systemaattinen teologia

Saarinen, Risto
Luterilainen kuolema ennen ja nyt. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 49-59, 213-214. Summary: Lutheran death : before and now. ISBN 951-96044-9-9
Asiasanat: kuolema - luterilaisuus ; kuolemakäsitykset - kristinusko

Siikala, Anna-Leena
Descent into the underworld. – Death, afterlife, and the soul. New York : Macmillan cop. 1989, s. 117-123. ISBN 0-02-897403-4
Asiasanat: kuolemakäsitykset - šamanismi

Siikala, Anna-Leena
Mythic images and shamanism : a perspective on Kalevala poetry. Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 2002. 423 s. : kuv. (FF communications; 280) ISBN 951-41-0901-5 ; 951-41-0902-3
Asiasanat: kuolemakäsitykset - tuonela ; Kalevala - mytologia

Siikala, Anna-Leena
Suomalainen šamanismi : mielikuvien historiaa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992. 359 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 565). 2., tark. p. 1994 ; 3. p. 1999. ISBN 951-717-704-6
Asiasanat: šamanismi - suomalaiset ; kuolema - tuonela

Solantaus, Tytti
Voimakkaat tunteet. – Tyyris Tyllerö. 1992 : 4, s. 5-7
Asiasanat: kuolemakäsitykset - lapset ; kuolema - lapset

Sääskilahti, Nina
Syntymä ja kuolema. – Arjen säikeet : aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin. [Jyväskylä] : Atena, 2000. (Etnografia ; 3), s. 30-52. ISBN 951-796-170-7
Asiasanat: kuolemakäsitykset

Tiililä, Osmo
Viimeiset tapahtumat. Kauniainen : Perussanoma, 1999. 96 s. ISBN 951-888-270-3
Asiasanat: eskatologia ; apokalyptiikka ; kuolemanjälkeinen elämä

Uskonnonfilosofia / Timo Helenius, Timo Koistinen ja Sami Pihlström (toim.). Porvoo Helsinki : WSOY, 2003. 422 s. : kuv. ISBN 951-0-27403-8
Asiasanat: uskonnonfilosofia ; metafysiikka ; kuolemattomuus

Westermarck, Edvard
Elävien ja kuolleiden suhde. – Tapojen historiaa / Edvard Westermarck. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1991 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 545), s. 99-119. ISBN 951-717-662-7
Asiasanat: kuolemakäsitykset - vainajainpalvonta - kulttuuriantropologia

Wilenius, Reijo
Ihmisen jälleensyntyminen ja kehitys : filosofinen ja antroposofinen näkökulma. – Takoja 21 (1993) : 4, s. 8-14
Asiasanat: antroposofia - kuolema - jälleensyntyminen

Vilkuna, Jussi
Uusmoderni aikakausi : ovatko kaikki suuret kertomukset kuolleet? – Kaltio : pohjoissuomalainen aikakauslehti. Oulu : Pohjankaltio. ISSN 0355-4511. 55 (1999) : 2, s. 56-61
Asiasanat: ortodoksisuus - enkelit - kuolemanjälkeinen elämä

Viro, Voitto
Matkalla olemassaolon suunnattomuuteen : mietteitä, tutkistelua, ajatuksia, ajattelemattomuutta. Vantaa : Suomen henkisen kehityksen liitto, 1997. 457 s. ISBN 951-97302-1-4
Asiasanat: elämän tarkoitus - uskonto - sielu - kuolemattomuus

Virtanen, Reijo
Orfeus laulaa : manalamyytti ja sen muunnelmat. – Tyyris tyllerö 16 (1993) : 2, s. 32-36, 48
Summary: [The mythical Hades in the role plays]
Asiasanat: myytit - manala - roolipelit

Yhteyksiä henkimaailmaan / [toimittanut] Ritva Fagerström. [Helsinki] : Aquarian, 1997. 144 s.
Kansi- ja selkäalanimeke: 30 tosikertomusta. ISBN 951-8975-51-5
Asiasanat: kuolemanjälkeinen elämä - paranormaalit ilmiöt

sivun alkuun

Suru, saattohoito

Elämä ja kuolema : suomalaisten kirjoituksia kuoleman kohtaamisesta / toim. Leila Simonen. Helsinki : Kirjayhtymä, 1994. 374 s. ISBN 951-26-3941-6
Asiasanat: saattohoito ; surutyö ; kuolema - asenteet - suomalaiset

Hakanen, Jari
Kuoleman kohtaaminen. – Ihmiselämän rajat : Studia mortis, syksy 1994, Helsingin yliopisto. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1994. ISBN 951-45-6886-9, s. 40-50
Asiasanat: kuolema - asenteet - suomalaiset ; saattohoito

Hakanen, Jari
Muuttuva puhe kuolemasta. – Muuttuva vanhuus. [Helsinki] : Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-595-9, s. 263-285
Asiasanat: kuolema - asenteet - suomalaiset ; saattohoito

Hietanen, Päivi
Oikeus hyvään kuolemaan. – Ihmiselämän rajat : Studia mortis, syksy 1994, Helsingin yliopisto. [Helsinki] : Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1994. ISBN 951-45-6886-9, s. 30-39
Asiasanat: kuolema - asenteet - suomalaiset ; saattohoito

Hägglund, Tor-Björn
Tuonelan eteisessä : psykoanalyyttinen tutkimus ihmisen luovuudesta ja suojautumiskeinoista kuoleman edessä. Oulu : Pohjoinen, 1991. 314 s. ISBN 951-749-152-2
Kohdehenkilö: Södergran, Edith
Asiasanat: kuolema - psykologia ; surutyö ; luovuus - psykoanalyyttiset teoriat ; saattohoito - psykoterapia

Peräkylä, Anssi
Kuoleman monet kasvot : identiteetin tuottaminen kuolevan potilaan hoidossa. Tampere : Vastapaino, 1990. 181 s. ISBN 951-9066-36-5
Asiasanat: kuolema - sairaalat ; vuorovaikutus - sosiologia ; etnometodologia - identiteetti

Salminen, Harri
Saattohoito, surutyö, eutanasia : bibliografia 1970-1994. [S.l.] : [s.n.], [1995]. 23, [2] s.
Asiasanat: bibliografiat - saattohoito - surutyö - eutanasia - kuolema - lääketiede

Susirajalla : esseitä Tor-Björn Hägglundin psykoanalyyttisesta ja kaunokirjallisesta tuotannosta / toimittanut Pekka Impiö. Oulu : Psykoterapiasäätiö Monasteri ja Kustannusyhtiö Kajo, 2001. 341 s. : kuv. (Psykoterapiasäätiö Monasterin psykoanalyyttisia toimituksia ; 8). ISBN 952-9782-19-5
Kohdehenkilö: Hägglund, Tor-Björn ; Kohdeteos: Kalevala
Asiasanat: ruumiillisuus - vanheneminen ; kuolema - saattohoito - surutyö

Utriainen, Terhi
Ethnography in a modern hospice : construction of sacrality behind the seemingly natural. – Ethnographica et folkloristica Carpathica. Debrecen : KLTE. ISSN 0139-0600. 12-13 (2002), s. 47-61
Asiasanat: saattohoito - etnografia ; pyhyys - kuolema

Utriainen, Terhi
Être là et être là : au chevet des mourants. – Ethnologie française. Paris. ISSN 0046-2616. 33 (2003): 2, s. 263-269. Abstract: Being there and being there : at the bedside of the dying. Zusammenfassung: Anwesend zu sein : am Bett der Sterbenden. Abstrakti: Mikä läsnäolo? : ruumiillinen etnografia kuolevan vierellä ikkunana kulttuuriin
Asiasanat: kuolema - etnografia - naiset ; sukupuoliroolit - kuolema

Utriainen, Terhi
Läsnä, riisuttu, puhdas : uskontoantropologinen tutkimus naisista kuolevan vierellä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. 371 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 751)
Abstract: Present, naked, pure : study in the anthropology of religion on women by the side of the dying. Väitösk. : Helsingin yliopisto. ISBN 951-746-105-4
Asiasanat: kuolema - uskontoantropologia - fenomenologia ; kuolema - kulttuuri ; kuolema - naiset

Utriainen, Terhi
Via Maria : toisen naisen suru. – Nuori voima. Helsinki : Nuoren voiman liitto. ISSN 0785-6776. 1994 : 4, s. 15-18
Kohdehenkilö Kristeva, Julia
Asiasanat: kuolema - kristinusko ; mystiikka - kuolema - naiset ; suru - kärsimys - kuolema - Neitsyt Maria

Yhtäkkiä yksin : leskeksi jääneet kertovat. [Helsinki] : Kirjapaja, 1995. 239 s.
Yhtäkkiä yksin - leskeyden kohtaaminen –projektiin liittyneen Eläkeliiton, Kirjapajan ja Museoviraston keväällä 1995 järjestämän kirjoituskilpailun satoa. ISBN 951-625-331-8
Asiasanat: lesket - kokemukset - kuolema - suru - surutyö

sivun alkuun

Kuoleman filosofiaa

Aaltola, Mika
Ollako vai eikö olla? : Giordano Bruno ja kuoleman huijaamisen taito. – Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. Tampere : Suomen fenomenologinen instituutti. ISSN 1237-1645. 7 (2000) : 4, s. 34-39
Asiasanat: kuolema - filosofia

Airaksinen, Timo
Vanhuuden ylistys. Helsingissä : Otava, 2002. 223 s. (Hyvä elämä). ISBN 951-1-17746-X
Asiasanat: vanhuus - kuolema ; lääketiede - etiikka

Backlén, Marianne
Elämän ääni kuolemassa. – Nuori voima. Helsinki : Nuoren voiman liitto. ISSN 0785-6776. 1994 : 4, s. 44-47
Asiasanat: kuolema - filosofia - buddhalaisuus

Europaeus, Marke
Levinas kuoleman voitosta eli kuolema ajan kärsivällisyytenä. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1). ISBN 952-10-0522-X, s. 113-125
Kohdehenkilö: Levinas, Emmanuel
Asiasanat: kuolema - filosofia

Filosofin kuolema / toimittaneet Timo Kaitaro & Markku Roinila. Helsinki : Summa, 2004. 350, [1] s. : kuv.
Kuvitus Hans Holbeinin Suuresta kuolemantanssista. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: henkilöhistoria - filosofit ; kuolema - filosofia ; kuolemakäsitykset - kuolemanjälkeinen elämä - kuolemattomuus

Gylling, Heta
Elää, kuolla vai eksistoida biologisesti. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 193-204. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: elämä - kuolema - olemassaolo

Häyry, Matti
Etiikka, filosofia ja tuonpuoleinen. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 129-138. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: kuolema - filosofia

Kajanto, Iiro
Humanism in a Christian society. 2 : Classical moral philosophy and oratory in Finland 1640-1713. Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1990. 214 s. : kuv., kartt. (Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B ; 254). ISBN 951-41-0622-9
Asiasanat: oppihistoria - kristillinen etiikka ; puheet - hautajaiset - 1640-1713

Kajava, Mika
Visceratio. – Arctos : acta philologica Fennica. Helsinki : Klassillis-filologinen yhdistys. ISSN 0570-734X. 32 (1998), s. 109-131
Asiasanat: juhlapäivät - hautajaiset - antiikki

Kiiskinen, Terhi
Kuolema, olemattomuus, täyttymys. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 27-35. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: kuolema - filosofia

Kivinen, S. Albert
Tajunnan subjektit ja substraatit. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 53-63. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: tajunta - substanssi - kuolema ; tietoisuus - kuolema

Koivusalo, Markku
Pakolaisen kuolema : Walter Benjamin (1892-1940).Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 290-317. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema

Kuoleman filosofia / Terhi Kiiskinen & Sami Pihlström (toim.). Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 2002. 218 s. : kuv. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1). ISBN 952-10-0522-X (nid.) ; 952-20-0522-X (virh.)
Asiasanat: kuolema - filosofia ; thanatologia ; kuolemattomuus ; kuolemanrangaistus

Kuusela Anu
Kuolemanrangaistus : oikeuttaminen ja perusteleminen moraalifilosofiassa. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1). ISBN 952-10-0522-X, s. 171-182
Asiasanat: etiikka - kuolemanrangaistus ; kuolema - filosofia

Molander, Gustaf
Från liv till död : om sönderfallets kulturella betydelser. – Bulletin /Laboratorium för folk och kultur. Helsingfors : Föreningen Brage. ISSN 0787-5576. (2003) : 4, s. 12-17
Asiasanat: ruumis - kuolema - kulttuurantropologia ; ruumis - jätteet ; ruumis - elinsiirrot ; vanhuus - ruumis - kokemukset

Nenola, Aili
Hyväksytty, torjuttu, autettu kuolema [Elektroninen aineisto]. – Elektroloristi. Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. ISSN 1237-8593. 4 (1997) : 1, s. [1-5]
Linkit: http://www.joensuu.fi/~loristi/1_97/nen197.html
Asiasanat: kuolema - kansanperinne ; kuolema - filosofia

Nevalainen, Kari
Kuolleiden oikeuksista. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 157-170. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: vainajat - oikeudet ; kuolema - filosofia

Niiniluoto. Ilkka
Kuolema ja mielenrauha. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 37-43. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: kuolema - filosofia

Niiniluoto, Ilkka
Murha Wienin yliopistossa : Moritz Schlick (1882-1936). – Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 257-266. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema

Noponen, Niko
Suostuminen kuolemaan : huomioita tutuista tarinoista Soktateesta ja Jeesuksesta. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 67-87. ISBN 952-10-0522-X
Kohdehenkilöt: Sokrates ; Jeesus
Asiasanat: kuolema - filosofia

Näreaho, Leo
Mieli, aivot ja filosofia : näkökulmia tietoisuuden ongelmaan. Helsinki : Yliopistopaino, 2004. 264 s. ISBN 951-570-571-1
Asiasanat: mielenfilosofia ; itämainen filosofia ; paranormaalit ilmiöt ; uskonnolliset kokemukset ; kuolemanjälkeinen elämä

Oksala, Johanna
Filosofin ruumis : Michel Foucault (1926-1984). – Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 337-342. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema

Peltonen, Markku
Luonnonfilosofinen kuolema : Francis Bacon (1561-1626). – Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 123-133. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema

Perälä, Mika
Marcus Tullius Cicero : platonistisen skeptikon kuolema. – Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 65-73. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema - antiikki

Petra, Raili
Tiedon, hyveen ja filosofian merkityksestä sielun puhtauteen ja todelliseen kuolemattomuuteen Platonin filosofiassa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1995. 100 s. Mikrokortti 2898.
Pro gradu-tutkielma: Helsingin yliopisto, Käytännön filosofia
Asiasanat: kuolemattomuus - filosofia - Platon ; sielu - ruumis - kuolemattomuus

Pihlström, Sami
Luonnon kuolema ja arvokas ihmiselämä. – Arvot, ympäristö ja teknologia. Helsinki : Yliopistopaino, 2002, s. 277-293. ISBN 951-570-519-3
Asiasanat: ympäristöfilosofia - pragmatismi ; kuolema - filosofia

Pihlstöm, Sami
Pragmatistin kuolema ja kuolemattomuus : William James (1842-1910).Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 251-256. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema - pragmatismi

Pihlström, Sami
William James kuolevaisuuden ja kuolemattomuuden filosofina. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 97- 111. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: kuolema - filosofia ; pragmatismi - kuolema

Puolimatka, Tapio
Kasvatus kuolemaan. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 139-156. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: kasvatus - kuolema

Raatikainen, Panu
Lumikki ja myrkkyomena : Alan Turing (1912-1954).Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 332-336. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema

Remes, Pauliina
Alastomana uuteen kotiin : Plotinos (n. 205-270).Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 88-92. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofia - henkilöhistoria - antiikki

Remes, Pauliina
Sardinialainen nauru : Epikuros Neokleen poika (n. 341-270 eaa.).Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s.59-63. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema - antiikki

Reuter, Martina
René Descartes (1596-1650) : II Kiertoliikkeen kuluttava voima. – Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 146-154. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema - 1600-luku

Roinila, Markku
Monadien "kuolema" : G.W. Leibniz kuolemasta ja kuolemattomuudesta. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 89-96. zISBN 952-10-0522-X
Kohdehenkilö: Leibniz, Gottfried Wilhelm
Asiasanat: kuolema - kuolemattomuus - filosofia

Roinila, Markku
René Descartes (1596-1650) : hyisen Pohjolan viettelys. – Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 134-145. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema - 1600-luku

Roinila, Markku
Universaalineron palkinto : G.W. Leibniz (1646-1716). – Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 155-163. ISBN 952-5418-11-1
Kohdehenkilö: Leibniz, Gottfried Wilhelm
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema - 1700-luku

Ruokonen, Floora
Sairas ruumis, kaunis sielu : Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805).Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 206-213. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema

Salmela, Mikko
Kuolema näköhäiriönä : Eino Kaila (1890-1958). – Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 282-289. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema

Saresma, Tuija
Voiko itsemurhaa ymmärtää? : kuoleman kutsusta, lähtemisestä ja jäämisestä. – Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. Tampere : Suomen fenomenologinen instituutti. ISSN 1237-1645. 7 (2000) : 1, s. 64-67
Asiasanat: itsemurha - filosofia ; elämä - kuolema

Sihvola, Juha
Antiikin filosofit ja itsemurha. – Väkivalta antiikin kulttuurissa. [Helsinki] : Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-737-4, s. 172-188
Asiasanat: väkivalta - antiikki - Kreikka ; itsemurha - filosofia - antiikki ; etiikka - itsemurha

Sihvola, Juha
Kuolemattoman sielun lääkäri : Platon (427-347 eaa.).Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 40-46. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema - antiikki

Siitonen, Arto
Elämän rajallisuudesta. – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 45-52. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: elämä - rajallisuus ; kuolema - filosofia

Siitonen, Arto
Loputon kyseleminen : Sokrates (n. 470-399 eaa.). – Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 34-38. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema

Takala, Tuija
Tämänpuolinen "kuolemattomuus". – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 183-192. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: bioetiikka ; biotieteet ; terveys ; kuolema - filosofia ; kuolemattomuus

Uskonnonfilosofia / Timo Helenius, Timo Koistinen ja Sami Pihlström (toim.). Porvoo Helsinki : WSOY, 2003. 422 s. : kuv. ISBN 951-0-27403-8
Asiasanat: uskonnonfilosofia ; metafysiikka ; kuolemattomuus

Utriainen, Terhi
Loppuva ja täyttyvä aika : kolme kertomusta kuolemisesta. – Ajan taju. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2001, s. 82-96. ISBN 951-746-322-7
Asiasanat: kuolema - fenomenologia ; aika - kuolema

Werner, Laura
Hengen lähtö : Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).Filosofin kuolema. Helsinki : Summa 2004, s. 214-218. ISBN 952-5418-11-1
Asiasanat: filosofit - henkilöhistoria - kuolema

Österman, Bernt
Voiko filosofia auttaa meitä kohtaamaan kuoleman? – Kuoleman filosofia. Helsinki : Helsingin yliopisto, filosofian laitos 2002 (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; 1), s. 13-25. ISBN 952-10-0522-X
Asiasanat: kuolema - filosofia

sivun alkuun

Kieli, kirjallisuus, joukkoviestintä

Haapaniemi, Sinikka & Könönen, Reija
Kuoleman käsittely sanomalehdistössä jatkosodan aikana ja nykypäivinä. Tampere : Tampereen yliopisto, 1992. 171 s.
Pro gradu –tutkielma: Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos
Asiasanat: kuolema - sanomalehdet ; journalismi ; kuolemakäsitykset

Halmela-Taberman, Hannele & Vauhkonen, Jaana
"Manalle mennehiä" : tutkielma sanomalehtien kuolinilmoituksista Suomessa vuosina 1789-1989. Turku : Turun yliopisto, 1990. 255 s.
Pro gradu –tutkielma: Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos, uskontotiede
Asiasanat: sanomalehdet - lehti-ilmoitukset - kuolema

Jaakola, Minna
Sussid püsti, jalat edellä : elämän, kuoleman ja syntymän fraaseista virossa ja suomessa. – Äidinkielen merkitykset. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002, s. 556-574. ISBN 951-746-379-0
Asiasanat: fraseologia - motiivi - kuolema

Kiiskinen, Jyrki
Osiriksen kirous : ajatuksia suomen kielen sanasta 'ruumis'. – Nuori voima 1994: 4, s. 19-21
Asiasanat: kuolema - käsitykset ; maailmankuva ; mytologia - kuolema

Kunnas, Tarmo
Kuoleman teema kirjallisuudessa. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 70-74, 216. ISBN 951-96044-9-9. Summary: The theme of death in literature
Asiasanat: kaunokirjallisuus - teema - kuolema

Kuolinilmoitukset surutyön kuvastajana / toimittaneet Olli Ihalainen ja Panu Hakola. Helsinki : Psykiatrian tutkimussäätiö, 1991. 97, [5] s. : kuv. (Reports of Psychiatria Fennica ; report 93)
Abstracts. ISBN 951-9239-66-9
Asiasanat: surutyö - kuolema ; lehti-ilmoitukset

Kuusela, Sanna
Kun toinen taivaallisen isän kotiin kutsuttiin, niin toinen sortui kapitaalin surman aaltoihin : kuolema amerikansuomalaiseen tapaan. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999. (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 261-288. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: kuolema - tapakulttuuri - amerikansuomalaiset ; kuolema - lehdistö - kuolinilmoitukset - Yhdysvallat

Laakso, Mirkka
Analyse comparative des avis de décès français et finlandais. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. 66, (6) s. : kuv.
Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, Ranskalainen filologia
Asiasanat: kuolinilmoitukset - vertaileva kielitiede - ranskan kieli - suomen kieli

Laine, Tuija
Viikatemiehen varjo (Kuolemaa käsittelevä kirjallisuus keskiaikana). – Bibliophilos 53 (1994) : 4, s. 36-39
Asiasanat: kuolema - käsitykset - keskiaika ; arkkiveisut - runot - kirjallisuus - saarnat - kuolema

Länsimäki, Maija
Voiko sodassa saada iäisyyskutsun? : miten kuoleminen ilmaistaan suomen kielessä. – Kielikello 1993: 2, s. 14-17
Asiasanat: kuolema - kielenkäyttö - suomen kieli ; kuolema - fraasit - suomen kieli

Manninen, Kerttu
Lapsi ja kuolema : kuolema lastenkirjan aiheena. – Lapsen maailma 50 (1991) : 3, s. 16-17
Asiasanat: lastenkirjallisuus - kuvakirjat - nuortenkirjallisuus - teemat - kuolema

Mannisenmäki, Ulla-Maija
Annunci funebri sui quotidiani italiani. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2002. 63 s.
Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, Italialainen filologia
Asiasanat: kuolema - lehti-ilmoitukset - kuolinilmoitukset - Italia

Mäkelä, Lari
Kuoleman teemaan liittyvät motiivit Juha Seppälän novellikokoelmassa Suuret kertomukset. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 84 s.
Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto, Kotimainen kirjallisuus
Asiasanat: novellit - teemat - kuolema

Neimala, Kaisa
Valon sammumista vastaan : artikkeli perustuu Oriveden myyttiseminaarissa heinäkuussa 1993 pidettyyn luentoon Kirjallisuuden suuri uutinen : kuolema. – Virke 1993: 5, s. 51-57
Asiasanat: kaunokirjallisuus - teemat - kuolema ; kaunokirjallisuus - opetus

Oksanen, Atte
Murheen laakso : mies ja kuolema suomenkielisessä rockissa. Helsinki : Tasa-arvoasiain neuvottelukunta : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003. 127 s. (TANE-julkaisuja, ISSN 1459-0069 ; 3)
Tutkielma : Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos, Suomen kirjallisuus
Muu ilmiasu: Myös verkkojulkaisuna. ISBN 952-00-1285-0
Kohdehenkilö: Rautiainen, Timo
Asiasanat: kuolema ; heavy rock - sanoitukset ; rocklyriikka - itsemurha - itsetuho ; miestutkimus ; thanatologia

Peltoniemi, Sari
Darlingien hautausmaa. – Portti. Tampere : Tampereen Science Fiction seura. ISSN 0359-114X. 23 (2004) : 1, s. 86
Asiasanat: tieteiskirjallisuus - teemat - kuolema

Pikkarainen, Hanna
Kirjailijan kuolema. – Käkriäinen : tämä hetki ja tulevaisuus. Helsinki : Putkinotko. (2004) : 1, s. 10-11
Asiasanat: kirjailijat - itsemurha ; kaunokirjallisuus - aiheet - itsemurha

Pyrhönen, Heta
Mitä kuoleman jälkeen?. – Ruumiin kulttuuri 8 (1991) : 1, s. 10-13, 24, 51. Summary : Where is thy sting
Asiasanat: salapoliisiromaanit - rikosromaanit - teemat - kuolema ; jännityskirjallisuus - kuolemakäsitykset

Sandberg, Christina
An application of Propp's morphology to commemorative verses in death notices. – Arv. Stockholm. ISSN 0066-8176. 60 (2004), s. 173-196
Kohdehenkilö: Propp, Vladimir
Asiasanat: kuolema - metafora ; kuolinilmoitukset - rakenneanalyysi ; kuolema - lehdistö - kuolinilmoitukset - Hufvudstadsbladet

Sandberg, Christina
Djupt sörjd och saknad : en studie i dödsannonsens budskap. – Budkavlen. Åbo : Etnologiska institutionen och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi. ISSN 0302-2447. 81 (2002), s. 91-103. Summary: "Deeply mourned and missed : a study in the obituaries"
Asiasanat: kuolinilmoitukset - kielenkäyttö - suomenruotsi ; kuolema - lehdistö - kuolinilmoitukset ; kuolema - asenteet – suomenruotsalaiset ; Hufvudstadsbladet

Saresma, Tuija
"On sattunut niin paljon ikävää" : kuolema, suru ja kirjoittamisen voima. – Otteita kulttuurista : kirjoituksia nykyajasta, tutkimuksesta ja elämäkerrallisuudesta : Katarina Eskolan juhlakirja. [Jyväskylä] : Jyväskylän yliopisto, 2000 (Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja Jyväskylän yliopisto; 65), s. 285-297. ISBN 951-39-0744-9
Asiasanat: kuolema - suru - kirjoittaminen - elämäkertatutkimus

Sinnemäki, Aino & Simonen, Leila
"Hän on muuttanut parempaan maahan" : suomalaiset kirjoittavat kuolemasta. – Hyvä kuolema. Helsinki : Stakes, 1995 (Tutkimuksia / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; 59). ISBN 951-33-0160-5, s. 93-105
Asiasanat: kuolema - terveydenhuoltohenkilöstö ; kirjoituskilpailut - kuolema - nykykulttuuri

Taipale-Heikkilä, Päivi
Hän on poissa : kuolinilmoitukset Turun Sanomissa vuosina 1905-1985. Turku : Turun yliopisto, 1992. 246 s.
Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos
Asiasanat: sanomalehdet - lehti-ilmoitukset - kuolema ; Turun Sanomat

Torkkeli, Päivi
Kuolema opettaa elämään. – Onnimanni 1994: 1, s. 20-23, 50-51. Summary : The death in the Finnish juvenile books of the 90's
Asiasanat: kuolema - nuortenkirjallisuus - aiheet - 1990-luku

Utriainen, Terhi & Honkasalo, Marja-Liisa
Nainen kuolemisensa kirjoittajana : naisten itsemurhaviestit initiaatio- ja identifikaatioriittinä. – Psykologia 26 (1991) : 4, s. 252-261, 342-343. Summary : Women's suicide notes as an initiation and identification rite
Asiasanat: kuolema - itsemurha - naiset - kirjeet

Utriainen, Terhi
Verilintu valkoisen kimonon helmassa : ajatuksia kuolemasta, peilistä ja naisesta Yukio Mishiman novellissa Patriotismi. – Nuori voima 1991: 5, s. 16-18
Kohdehenkilö: Mishima, Yukio
Asiasanat: novellit - tulkinta ; kuolema - kaunokirjallisuus - Japani

Veijola, Soile & Jokinen, Eeva
The death of the tourist : seven improvisations. – European journal of cultural studies. London : Sage Publications. ISSN 1367-5494. 1 (1998) : 3, s. 327-351
Asiasanat: kerronta - väkivalta ; matkailu - kuolema - kerronta

Valikoima kuolemaa käsitteleviä kuvakirjoja. – Tyyris Tyllerö 1992: 4, s. 14
Asiasanat: kuvakirjat - kuolema - teemat ; lastenkirjallisuus - luettelot

sivun alkuun

Muiden kulttuurien kuolema suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa

Alembi, Ezekiel
The construction of the Abanyole perceptions on death through oral funeral poetry. Helsinki : University of Helsinki, 2002. 277 s. : kuv. Diss., Helsingin yliopisto
Myös verkkojulkaisuna. ISBN 952-10-0738-9 ; 952-10-0739-7 (PDF)
Saantitapa: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/vk/alembi/
Asiasanat: kansanperinne - hautajaiset - kuolema - surutyö - Afrikka - Kenia

Avanesov, S.
Itsemurha ja metafyysisen yksinäisyyden kokemus. – Nuori voima : kulttuuriharrastajain lehti. Helsinki : Nuoren voiman liitto. ISSN 0785-6776. 1994 : 4, s. 40-43
Asiasanat: kuolema - itsemurha - filosofia ; yksinäisyys - itsemurha

Bataille, Georges
Noidan oppipoika : kirjoituksia 1920-luvulta 1950-luvulle / suomentanut Tiina Arppe. [Helsinki] : Gaudeamus, 1998. 244 s. : kuv. (Eurooppalaisia ajattelijoita). ISBN 951-662-719-6
Asiasanat: kuolema - filosofia

Boiko, Martin
Relics of burial laments in Latvia. – Etnomusikologian vuosikirja. Helsinki : Suomen etnomusikologinen seura. ISSN 0783-6821. 10 (1998), s. 152-162
Asiasanat: itkut - kuolema - hautajaiset - Latvia

Chulos, Chris J.
'A place without taverns' : space in the peasant afterlife. – Beyond the limits : the concept of space in Russian history and culture. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1999 (Studia historica; 62), s. 191-199. ISBN 951-710-113-9
Asiasanat: kuolemanjälkeinen elämä - talonpojat - Venäjä

Egyptiläinen kuolleiden kirja : Ani'n papyrus : etenemisestä päivän kanssa / [johdanto ja suomennos:] Visa Kaliva. Fiskars : Quius-kirja, 2000. 169 s. : kuv. ISBN 951-97530-1-X
Asiasanat: kuolemakäsitykset - Egypti

Elias, Norbert
Kuolevien yksinäisyys / suomennos: Jari ja Paula Nieminen. [Helsinki] : Gaudeamus, 1993. 86 s. (Eurooppalaisia ajattelijoita). Alkuteos: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen ISBN 951-662-562-2
Asiasanat: kuolema - kulttuurisosiologia ; kuolema - käsitykset - kulttuurierot ; saattohoito

Entiset elämät ja nykyisyys : toisistaan poikkeavia näkemyksiä jälleensyntymisestä ja kohtalosta / toimittanut Nothart Rohlfs ; suomentanut Maire Olkkonen. [Helsinki] : Suomen antroposofinen liitto, 2004. 154 s.
Alkuteos: Wie wir wurden, wer wir sind : kontroverse Sichtweisen zur Frage von Reinkarnation und Karma
ISBN 952-5507-04-1
Asiasanat: antroposofia - jälleensyntyminen - karma

Habsburg Douglas, Walburga von
Order or anarchy? : the violent death of Empress Elisabeth of Austria. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 209-233. ISBN 951-29-1529-4
Kohdehenkilö: Elisabet, Itävallan keisarinna
Asiasanat: kuolema - hallitsijat - keisarinnat - Itävalta-Unkari ; johtajuus - kuninkuus - kuolema

Handelman, Don & Shamgar-Handelman, Lea
The presence of the dead : memorials of national death in Israel. – Suomen antropologi 16 (1991) : 4, s. 3-17
Asiasanat: kuolema - symbolit - myytit - Israel ; kuolema - muistomerkit ; hautamuistomerkit - sotilaat - Israel

Holthoer, Rostislav
Muinaisen Egyptin kulttuuri. Helsingissä : Otava, 1994. 174 s., [64] kuvas. : kuv., kartt. 2. p. 1995. 3. p. 1999. [Lisäp.] 2001. ISBN 951-1-11069-1
Asiasanat: kuolemakäsitykset - Egypti

Hoppál, Mihály
Death experiences in shamanism. – Suomen antropologi. Helsinki : Suomen antropologinen seura. ISSN 0355-3930. 21 (1996) : 4, s. 27-32
Asiasanat: šamanismi - kuolema - kokemukset

Jurcenkova, Nina
Kuolinitkuvirsien säilymisestä mordvalaisilla. – Ison karhun jälkeläiset. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 697), s. 160-170. ISBN 951-717-989-8
Asiasanat: itkut - mordvalaiset

Kahlos, Maijastina
Roomalainen kuolema ja hautakulttuuri. – Roomalaista arkea ja juhlaa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 (Tietolipas ; 201), s. 81-92. ISBN 951-746-595-5
Asiasanat: kuolema - kuolemanjälkeinen elämä - antiikki - Rooma ; hautaus - hautamuistomerkit - hautausmaat - antiikki - Rooma

Kotilainen, Eija-Maija
When the bones are left : a study of the material culture of Central Sulawesi. Helsinki : Suomen antropologinen seura, 1992. 297 s. : kuv., kartt. (Suomen antropologisen seuran toimituksia; 31)
Diss., Helsingin yliopisto. ISBN 952-9573-99-5
Asiasanat: kuolema - rituaalit - Indonesia ; omistus - perinnönjako - Indonesia

Kristoduli, sisar
Hautajaiset kreikkalaisessa kylässä. – Aamun koitto. Joensuu : Pyhän Sergein ja Hermanin veljeskunta. ISSN 0355-9009. 89 (1995) : 6, s. 3-5
Asiasanat: hautajaiset - ortodoksinen kirkko - Kreikka

Kríza, Ildikó
Funeral songs between oral and literary tradition. – Folklore and the encounters of traditions : Finnish-Hungarian symposium on folklore and the encounters of traditions, 18-20 March 1996, Jyväskylä. Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1996 (Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos; 29), s. 49-59. ISBN 951-34-0883-3
Asiasanat: riittirunous - hautajaiset - Unkari

Laukkanen, Maj-Brita
Monikulttuurinen kuolema : perustietoa eri uskontokuntiin kuuluvien hoitamisesta. Helsinki : Suomen mielenterveysseura : SMS-tuotanto, 2001. 178 s. : kuv. ISBN 951-9458-75-1
Asiasanat: saattohoito ; kuolema - käsitykset ; uskonnolliset vähemmistöt ; monikulttuurisuus

Mallinen, Jukka
Pietarin moottorisahaitsemurhaaja. – Nuori voima. Helsinki : Nuoren voiman liitto. ISSN 0785-6776. 1994 : 4, s. 28-31
Asiasanat: kuolema - filosofia ; kuolema - kulttuuri - Venäjä

Muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja / suomentanut Jaana Toivari-Viitala. Helsinki : Basam Books, 2001. 190 s. : kuv. ISBN 952-9842-49-X
Suomennos muinaisegyptiläisestä alkutekstistä
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Egypti ; kuolemakäsitykset ; riittirunous - kuolema - Egypti

Murhe itkun kirvoittaa : unkarilaisia itkuvirsiä sävelmineen / valikoinut ja suomentanut Viljo Tervonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. 96 s. : kuv., nuott. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 604) ISBN 951-717-787-9
Asiasanat: itkut - kuolema - Unkari

Mustakallio, Katariina
Death and disgrace : capital penalties with post mortem sanctions in early Roman historiography. Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1994. 96 s. (Annales Academiae scientiarum Fennicae, Dissertationes humanarum litterarum ; 72) Diss. : Helsingin yliopisto. ISBN 951-41-0739-X
Asiasanat: kuolemanrangaistus - antiikki - Rooma

Mustakallio, Katariina
Kuolema, yhteisö ja sukupuoli antiikin maailmassa. – Naistutkimustiedote. Helsinki : Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. ISSN 0782-9795. 19 (1999) : 1, s. 6-9
Asiasanat: kuolema - antiikki - Kreikka - Rooma

Mustakallio, Katariina
"Kuolemankulttuurin" tutkimisesta : vestaalien kuolemantuomiot antiikin Rooman traditiossa. – Historiallinen aikakauskirja 86 (1988) : 4, s. 283-290
Asiasanat: kuolemanrangaistus - vestaalit ; kuolemakäsitykset ; kultit - riitit - kuolema - Rooma ; hautajaiset - tapakulttuuri - antiikki - Rooma

Mustakallio, Katariina
Kuolemantuomiot varhaisen Rooman kuvauksissa. – Väkivalta antiikin kulttuurissa. [Helsinki] : Gaudeamus, 1998, s. 207-218. ISBN 951-662-737-4
Asiasanat: väkivalta - kuolemanrangaistus - antiikki - Rooma

Mustakallio, Katariina
Miksi suremista on säädeltävä? : naisten epävirallinen vallankäyttö antiikin Roomassa. – Meillä Euroopassa. Helsinki : Otava 2003, s. 267-284. ISBN 951-1-18660-4
Asiasanat: kuolema - suru - antiikki - Rooma ; kuolema - naiset

Ó Crualaoich, Gearóid
The production and consumption of sacred substances in Irish funerary tradition. – Entering the arena : presenting Celtic studies in Finland. Turku : University of Turku, 1993 (Etiäinen; 2), s. 39-51. ISBN 951-29-0071-8
Asiasanat: siirtymäriitit - hautajaiset - Irlanti

Omenakasvoinen morsian : mordvalaista kansanrunoutta / valikoinut ja suom. Raija Bartens. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993. 196 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 592) ISBN 951-717-763-1
Asiasanat: itkut - mordvalaiset

Palva, Heikki
North Arabian Bedouin's conception of the beyond. – L'ancien Proche-Orient et les Indes : parallélismes interculturels religieux. Helsinki : Finnish Oriental Society, 1993 (Studia Orientalia; 70) s. 75-80. ISBN 951-9380-19-1
Asiasanat: kuolemakäsitykset - arabit - beduiinit

Parpola, Simo
Synty ja kuolema muinaisessa Mesopotamiassa. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 108-117, 220-221. ISBN 951-96044-9-9. Summary: Birth and death in ancient Mesopotamia.
Asiasanat: kuolema - kuolemakäsitykset - Mesopotamia

Pietilä-Castrén, Leena
Synty ja kuolema antiikin maailmassa. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 118-124, 221-222. ISBN 951-96044-9-9. Summary: Birth and death in Greek and Roman antiquity
Asiasanat: kuolema - antiikki - Kreikka - Rooma

Pilale, Antonio Lucas
Elävien ja kuolleiden suhde – Kehitysyhteistyön kumppani 1992 : 4, s. 40-43
Asiasanat: kuolema - hautajaiset - makuat - Mosambik ; kuolemakäsitykset - vainajainpalvonta - kansanusko

Podemann Jensen, Jørgen
"Isis belongs to your image..." : the idea and the purport of the image in the 5th hour of the Amduat. – Temenos : studies in comparative religion. Helsinki : Suomen uskontotieteellinen seura. ISSN 0497-1817. 34 (1998), s. 167-175
Asiasanat: kuolemakäsitykset - Egypti

Rikala, Mia
A rebirth for the Pharaoh : reflections on the classification of the New Kingdom divine birth cycle as a ritual. – Symposium on Ritualistics: Ritualistics. Åbo : Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, 2003 (Scripta Instituti Donneriani Aboensis ; 18), s. 176-188. ISBN 952-12-1157-1
Asiasanat: rituaalit - jälleensyntyminen - Egypti

Sarmela, Matti
Kohtalon lait eivät katoa : elämää Pohjois-Thaimaan kylissä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Suomen antropologinen seura, [2004]. 335 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 980) (Suomen antropologisen seuran julkaisuja). ISBN 951-746-603-X (SKS) ; 952-9573-25-1 (SAS)
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset - buddhalaisuus - Thaimaa

Sarmela, Matti
Sielu saatetaan matkalleen. – Tiede 2000. 9 (1989) : 6, s. 8-14. Abstract: Guiding the soul to its last voyage
Asiasanat: siirtymäriitit -kuolema - hautajaiset - buddhalaisuus - Thaimaa

Sarmela, Matti
Yhteisöllisyyden rituaalistaminen : hautajaiset pohjoisthaimaalaisissa kylissä. – Ethnography is a heavy rite : studies of comparative religion in honour of Juha Pentikäinen. Åbo : Åbo Akademi, 2000. (Religionsvetenskapliga skrifter ; 47), s. 312-332. ISBN 952-12-0624-1
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - hautajaiset - buddhalaisuus - Thaimaa

Sarsila, Juhani
Tiibettiläinen kuolleiden kirja. – Parnasso. Helsinki : Yhtyneet kuvalehdet. ISSN 0031-2320. 46 (1996) : 2, s. 148-157
Kohdeteos: Tiibetiläinen kuolleidenkirja
Asiasanat: kuolema - filosofia ; siirtymäriitit - kuolema - kuolemakäsitykset - Tiibet

Sarv, Vaike
Historical changes in the melodic structure of Setu laments. – Etnomusikologian vuosikirja. Helsinki : Suomen etnomusikologinen seura. ISSN 0783-6821. 10 (1998), s. 138-151
Asiasanat: itkut - setukaiset - Viro ; itkut - sävelmät - rakenne - muuntelu

Sarv, Vaike
Setukaisitkujen tulkintamahdollisuuksista. – Musiikin suunta 11 (1989) : 3, s. 30-44
Asiasanat: itkut - setukaiset

Sarv, Vaike
Setukaisitkut konserttilavalla. – Musiikin suunta. Helsinki : Suomen etnomusikologinen seura. ISSN 0780-0703. 21 (1999) : 3, s. 26-34
Myös verkkojulkaisuna:
Linkit: http://elektra.helsinki.fi/se/m/0780-0703/21/3/setukais.pdf
Kohdehenkilöt: Mägi, Ester: Pietá ; Jürjendal, Robert: Setu itk
Asiasanat: itkut - setukaiset - Viro ; itkut - nykykulttuuri - taidemusiikki

Sarv, Vaike
Setukaisten itkujen luokittelu. – Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. Jyväskylä : Moderatores, 1996. Pars 6 : Ethnologia & folkloristica , s. 397-401. ISBN 952-90-7414-X.
Asiasanat: itkut - luokittelu - setukaiset

Sen Gupta, Rahul
Torajien suurin juhla on hautajaisseremonia : he elävät kuollakseen. – Tieteen kuvalehti 1991 : 11, s. 50-55, 81
Asiasanat: hautajaiset - torajat - Indonesia

Seppälä, Pekka
Oikeus vai kohtuus? : afrikkalainen perinnelaki antropologian tutkimuskohteena . – Suomen antropologi. Helsinki. ISSN 0355-3930. 16 (1991) : 4, s. 27-35. Abstract: Legality versus justice? : law in anthropology
Asiasanat: tapaoikeus - hautajaiset - Afrikka - Kenia

Sogyal, Rinpoche
Tiibetiläinen kirja elämästä ja kuolemasta / toimittaneet Patrick Gaffney ja Andrew Harvey ; suomentanut Tuula Saarikoski. Helsingissä : Otava, 1997. 510 s. : kuv. 2. p. 1998
Alkuteos: The Tibetan book of living and dying. ISBN 951-1-14604-1
Asiasanat: kuolema - jälleensyntyminen - kuolemakäsitykset - buddhalaisuus - Tiibet

Stepanova, Aleksandra
Itkuvirret ja hautajaisrituaali Neuvosto-Karjalassa. – Uskonto ja identiteetti : suomalais-ugrilaisten kokemuksia ja vaiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999 (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia; 741), s. 42-54. ISBN 951-746-100-3
Asiasanat: itkut - kuolema - hautajaiset ; siirtymäriitit - hautajaiset - Neuvostoliitto - Karjala

Stepanova, Aleksandra
Itkuvirsien keruutyöstä Karjalassa. – Näkökulmia karjalaiseen perinteeseen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996 (Suomi ; 182), s. 211-228. ISBN 951-717-924-3
Asiasanat: itkut - keruu - Karjala

Stepanova, Aleksandra
Karjalainen kansanperinne ja itkuvirret. – Koltat, karjalaiset ja setukaiset : pienet kansat maailmojen rajoilla. Kuopio : Snellman-instituutti, 1995 (Snellman-instituutin A-sarja; 19), s. 134-145, 257-259. ISBN 951-842-167-6. Summary: Karelian folklore and laments
Asiasanat: itkut - naisten kulttuuri - Karjala ; itkut - kuolema - hautajaiset

Tiibetiläinen kuolleidenkirja : Guru Rinpochen 'Suuri Kuulemisen Tuoma Vapautuminen Bardossa' Karma Lingpan mukaan / tiibetin kielestä käänt. ja selityksin varust. Francesca Fremantle ja Chögyam Trungpa ; suom. Ilkka Tanner. Porvoo Hki Juva : WSOY, 1979. 172, [1] s., 2 kuval. : kuv.
Suom. engl. laitoksesta The Tibetian book of the dead. 2. p. 2003. ISBN 951-0-09055-7

Timonen, Asko
Pelkoa ja väkivaltaa Rooman historiankirjoituksessa. – Väkivalta antiikin kulttuurissa. [Helsinki] : Gaudeamus, 1998, s. 240-257. ISBN 951-662-737-4
Asiasanat: väkivalta - antiikki - Rooma

Vesterinen, Virpi
Muslimipakolaisten hautaus Suomessa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1996. [3], II, 119, [1] aukeamaa : kuv.
Tutkielma : Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Uskontotiede
Asiasanat: hautaus - tapakulttuuri - muslimit - Suomi ; siirtymäriitit - kuolema - muslimit

Väkivalta antiikin kulttuurissa / toimittaneet Maarit Kaimio, Jaakko Aronen ja Juha Sihvola. [Helsinki] : Gaudeamus, 1998. 286 s. : kuv. ISBN 951-662-737-4
Asiasanat: itsemurha - filosofia ; kuolemanrangaistus - antiikki – Rooma

sivun alkuun

Kuolema taiteessa

Aaltonen, Satu
Tämä elämä : syntymän ja kuoleman välissä / toimittanut Tarja Vanhanen ; esipuhe Marja-Terttu Kivirinta. Helsinki : Musta taide, 1999. 58 s. : kuv., liitel. (Musta taide; 3/99). ISBN 952-9851-27-8
Asiasanat: valokuvataide - aiheet - kuolema

Ahonen, Kimmo
Kaunis ja kauhea maailmanloppu : kollektiivisen tuhon kuvat valkokankaalla. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 289-312. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: elokuva - aiheet - kuolema - maailmanloppu

Fehr, Burkhard
Myyttisten rikollisten rankaiseminen kuvataiteissa. – Väkivalta antiikin kulttuurissa. [Helsinki] : Gaudeamus, 1998, s. 189-206. ISBN 951-662-737-4
Asiasanat: kuvataide - aiheet - väkivalta - antiikki - Kreikka ; kuolemanrangaistus

Fritze, Sointu
Mustat enkelit kehtoni vierellä : esimerkkejä lapsen kuolemasta kuvataiteessa. – Lapsen maailma 50 (1991) : 3, s. 4-5
Asiasanat: kuvataide - maalaustaide - teemat - kuolema - lapset

Hietala, Veijo
The end (Kuolema elokuvissa). – Filmihullu 1990: 3, s. 30-35
Asiasanat: elokuvat - kuolema - teemat - Yhdysvallat

Hietala, Veijo
The end : esseitä elävän kuvan elämästä ja kuolemasta. Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 1996. 253 s. : kuv. ISBN 951-692-376-3
Kohdeteos: Indiana Jones (elokuva)
Asiasanat: kuolema - elokuva - televisio-ohjelmat

Hietala, Veijo
Tunne ja elämys audiovisuaalisessa kulttuurissa. – Tunteiden sosiologiaa. 1 : Elämyksiä ja läheisyyttä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999 (Tietolipas; 156), s. 244-262. ISBN 951-746-068-6
Asiasanat: audiovisuaalinen viestintä - tunteet ; kuolema - joukkoviestintä

Holthoer, Rostislav
Kuolema Egyptissä. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 94-107, 219. ISBN 951-96044-9-9. Summary: Death in ancient Egypt
Asiasanat: siirtymäriitit - kuolema - Egypti ; kuolema - hautaus - kuolemakäsitykset - Egypti

Huuhtanen, Päivi
Syntymä ja kuolema kahdeksannen päivän valossa. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 132-147, 223-224. ISBN 951-96044-9-9. Summary: Birth and death in the light of the Eighth Day
Asiasanat: ikonografia ; ikonit - motiivi - kuolema

Kero, Esa & Taskinen, Juha
Hautausmaa. Helsinki : Rakennusalan kustantajat : Kustantajat Sarmala, 2001. 71 s. : kuv. ISBN 951-664-107-5
Asiasanat: hautausmaat - haudat - hautamuistomerkit - kuolema

Kivilaakso, Sirpa
Symbolistien kalevalainen Tuonela. – Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 4 (1997) : 5, s. 18-19
Asiasanat: kuolema - taide ; symbolismi - kuvataide - tuonela ; Kalevala

Manninen, Kerttu
Lapsi ja kuolema : kuolema lastenkirjan aiheena. – Lapsen maailma 50 (1991) : 3, s. 16-17
Asiasanat: lastenkirjallisuus - kuvakirjat - nuortenkirjallisuus - teemat - kuolema

Oikarinen, Maaria
Kuoleman kanssa. – Taide. Helsinki : Suomen taiteilijaseura. ISSN 0039-8977. 44 (2004) : 6, s. 8-15
Kohdehenkilöt: Enghoff, Tina ; Leth, Karoline ; Krogh, Mikala ; Lehtola, Jouko ; Piilola, Tamara ; Mäkipää, Tea ; Tammi, Pasi ; Luostarinen, Kiti ; Partanen, Heikki ; Steen 1
Asiasanat: kuolema - vainajat - yksineläjät ; huumeongelmat - nuoret ; rap ; itsemurha ; syrjäytyminen ; valokuvataide ; dokumenttielokuvat

Oikarinen, Maaria
Terroritaidetta, taideterroria. – Taide. Helsinki : Suomen taiteilijaseura. ISSN 0039-8977. 44 (2004) : 3, s. 8-11
Kohdehenkilö: Feiler, Dror ; Sköld Feiler, Gunilla ; Mazel, Zvi
Asiasanat: taide - politiikka ; itsemurhaiskut - terrorismi - Palestiina - Israel

Oksanen, Atte
Yksin kaikkia vastaan : Kalervo Palsan maskuliininen hulluus. – Naistutkimus. Helsinki : Suomen naistutkimuksen seura. ISSN 0784-3844. 15 (2002) : 4, s. 18-29. Summary: All alone against everyone else : masculine madness in Kalervo Palsa's life and works
Kohdehenkilö: Palsa, Kalervo
Asiasanat: kuvataide - motiivi - kuolema

Paratiisi-käsitys uskonnollisissa kuvissa = The concept of paradise in religious images / toimittaja Suomessa = editor in Finland Ulla Pennanen. Joensuu : Joensuun taidemuseo, 1995. 98 s. : kuv. (Joensuun taidemuseon julkaisuja; 1995, 1). ISBN 951-8971-12-9
Asiasanat: kuvataide - uskonnollinen taide - aiheet - kuolemanjälkeinen elämä - paratiisi

Parpola, Simo
Synty ja kuolema muinaisessa Mesopotamiassa. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 108-117, 220-221. ISBN 951-96044-9-9. Summary: Birth and death in ancient Mesopotamia
Asiasanat: kuolema - kuolemakäsitykset - Mesopotamia

Pietilä-Castrén, Leena
Synty ja kuolema antiikin maailmassa. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 118-124, 221-222. ISBN 951-96044-9-9. Summary: Birth and death in Greek and Roman antiquity
Asiasanat: kuolema - antiikki - Kreikka - Rooma

Pietilä-Castrén, Leena
Väkivaltateemoja antiikin kuvataiteissa. – Väkivalta antiikin kulttuurissa. [Helsinki] : Gaudeamus, 1998, s. 148-171. ISBN 951-662-737-4
Asiasanat: kuvataide - aiheet - väkivalta - antiikki - Kreikka

Piru, kuolema ja enkeli ateljeessa : tutkielmia Hugo Simbergin taiteesta / [toimittaja: Hanna-Leena Paloposki] ; [valokuvat ... Hannu Aaltonen ... et al.]. Helsinki : Suomen taiteen museo Ateneum, 2000. 144 s., [5] kuvas. : kuv. (Ateneumin julkaisut; 18). ISBN 951-53-2107-7
Kohdehenkilö: Simberg, Hugo, Haavoittunut enkeli
Asiasanat: maalaustaide - kuolema ; kuvataide - symbolismi ; Tampereen tuomiokirkko

Pöykkö, Kaarina
Surevat hautamuistomerkeissä. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 125-131, 222-223. ISBN 951-96044-9-9. Summary: Monuments and mourning figures
Asiasanat: hautamuistomerkit - motiivit - suru

Pöykkö, Kalevi
Kuolema ja arkkitehtuuri. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 84-93, 218. ISBN 951-96044-9-9
Summary: Death and architecture
Asiasanat: haudat - hautausmaat - kappelit - hautamuistomerkit - arkkitehtuuri

Riska, Tove
Syntymä ja kuolema Suomen keskiajan taiteessa : kuvallinen saarna. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 148-163, 225. ISBN 951-96044-9-9
Summary: On birth and death in mediaeval art in Finland : an illustrated sermon
Asiasanat: kirkkotaide - motiivi - kuolema - keskiaika

Siltavuori, Eeva
"A toast to death, yourself, your brittle glass..." : the death theme in Finnish art. – Form-function-Finland 1992 : 1, s. 78-83
Asiasanat: kuvataide - maalaustaide - teemat - kuolema

Suominen, Tapio & Pennanen, Tapani
Syntymän ja kuoleman esitystavoista Suomen taiteessa. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 174-208, 227. ISBN 951-96044-9-9
Summary: Life and death in Finnish art
Asiasanat: kuolema - symboliikka - kuvataide

Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989 : Tampereen taidemuseo = Tampere Art Museum / [julkaisutoimikunta: Simo Lahtinen...et al.] ; [toim.: Tapani Pennanen...et al.] ; [artikkelit: Rostislav Holthoer...et al.] ; [käännökset: Roger Luke]. [Tampere] [Hki] : Tampereen taidemuseo : SKSK-kustannus, 1989. 228 s. : kuv. (Tampereen taidemuseon julkaisuja, ISSN 0782-3746 ; [27]) (SKSK-kustannus oy:n julkaisuja)
Asiasanat: taidenäyttelyt - syntymä - kuolema - Tampere - 1989 ; kuolema - taide

Taide ja okkultismi : kirjoituksia taidehistorian rajamailta / [päätoimittaja: Ville Lukkarinen] ; [toimitus ... Mirva Mattila]. Helsinki : Taidehistorian seura, 1998. 168 s. : kuv. (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 18) ISBN 951-97900-0-4
Kohdehenkilö: Warburg, Aby M. ; Ringbom, Sixten ; Halonen, Pekka ; Visanti, Matti
Asiasanat: taidehistoria ; okkultismi ; paratiisi - kuvataide ; hautamuistomerkit - saaret

Waenerberg, Annika
Kuoleman muotokuva kuvataiteessa. – Kun aika loppuu : kuolema historiassa. Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1999 (Julkaisuja / Turun yliopisto, historian laitos; 52), s. 234-260. ISBN 951-29-1529-4
Asiasanat: kuolema - taide ; kuvataide - aiheet - kuolema ;

Vanhanen, Hannu
Kuoleman kuvat. Tampere : Tampereen yliopisto, 1991. 151, [4] s. : kuv. (Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Sarja A ; 73). ISBN 951-44-2869-2
Asiasanat: kuvajournalismi ; onnettomuudet ; kuolema ; valokuvat ; lehdistö ; kuvallinen viestintä

Veijola, Timo
Elämän puu. – Synty ja kuolema : 1.6.-10.9.1989. [Tampere] : Tampereen taidemuseo, 1989 (Tampereen taidemuseon julkaisuja; [27]), s. 27-36, 211-212. ISBN 951-96044-9-9
Summary: The tree of life
Asiasanat: uskonnollinen taide - motiivit - elämän puu ; symbolit - elämän puu - Raamattu - mytologia

Comments

daniel john said…
The blog was absolutely fantastic! Lots of great information and inspiration, both of which we all need!

College Research Papers