Vuonna 2011 tässä blogissa julkaistut kirjoitukset

Vuonna 2011 tässä blogissa julkaistiin seuraavat artikkelit:Ajanhallinta  Time Management  (5/2011)

Ajan merkit- Sertifikaattien aakkoset (3/2011)

Auditointi Audit Auditing (4/2011)

Bird-shit-management (9/2011)

The Brain Gym and Brain Gym Exercises (8/2011)

Esimiehen viestintätaidot ja johtaminen (12/2011)

How social media can help your business? (4/2011)

Johdanto verkkokauppaan: Mikä on verkkokauppa? (12/2011)

Johtaminen (11/2011)

Jopo PopUp-shop ja sosiaalinen media (5/2011)

Karl Polanyi The Great Transformation Suuri murros (2/2011)


Kari Uusikylän kolumni Pohjalaisessa (1/2011)

Kenen elämää elät sosiaalisessa mediassa? (11/2011)

Kuinka verkkokauppa perustetaan? (12/2011)

Laadunhallinta, laatu Quality (Business) (3/2011)

Lainhuudatus (4/2011)

Leadership videos (11/2011)

Oppiminen, oppimistyylit Learnig Learning Styles (4/2011)

Patentit Patents (4/2011)

Projekti, projektisuunnitelma (9/2011)

Laatukäsikirja Quality Handbook (6/2011)

Louis Amstrong- What a Wonderful World (2/2011)

Learning Networks: Classroom 2.0 etc. (6/2011)

Millainen on pohjalainen yrittäjä? (11/2011)

Perustayritys.fi (3/2011)

Pizzan hinta Pizza cost/Pizza cost calculator (1/2011)

Projekti, projektisuunnitelma (9/2011) 

Reading Comprehension and how to improve your writing skills (5/2011)

Sadut opettavat liike-elämän totuuksia (11/2011)

Social media in enterprises Sosiaalinen media yrityksissä (12/2011)

Sosiaalinen media opetuskäytössä: Twitter (6/2011)

Stockdalen paradoksi (11/2011)

Teaching with Twitter: Teaching and Learning with Twitter   (6/2011)

The power of positive thinking (1/2011)

Tieteellisen tekstin kirjoittaminen How to Write Research Paper? (2/2011)

Tomi Kokkosen laatima tieteenfilosofisen sanaston lista A-D (Ensimmäinen osa julkaistu 9/2010)
 

Tomi Kokkosen laatima tieteenfilosofisen sanaston lista E-H (Toinen osa julkaistu 12/2011)

Turner & Killian Collective behavior (1/2011)

Tutkielma valmiiksi (4/2011)

Työsopimus ja työsopimuksen irtisanominen (9/2011)

Verkkokauppa: Kirjallisuutta ja lähteitä (12/2011)


Verkkokaupan markkinointi (12/2011)

Vinkkiverkko (3/2011)

Viisaat liikkeet - aivojumpalla apua oppimiseen (9/2011)

Viisaat liikkeet- aivojumpalla apua oppimiseen  II (9/2011)

Viisaat liikkeet - aivojumpalla apua oppimiseen III (10/2011)

You can't ride a dead horse Kuolleella hevosella ei voi ratsastaa (11/2011) 

Vuonna 2010 tässä blogissa julkaistut kirjoitukset table of content 2010 (1/2011)

Yrittäjyys (4/2011)

Yrittäjätarinoita Why did you become an entrepreneur? (2/2011)

Comments