Kotikuntalaki ja maksusitoumukset

Kuntien maksusitoumukset sairaustapauksissa

Arajärvi Pentti (2000) Hyvinvointivaltion kehityssuuntia. Alustus.

Oikeustieteen tohtori Pentti Arajärvi: Kansalaisten yhdenvertaisuus tärkeintä

Kotikuntalaki


Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskeva lainsäädäntö 1.1.2005 lukien

Liikennevakuutuslaki

Selvitys kotikunnan muuttamisesta johtuvista erinäisistä rajoituksista


Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankkiminen ostopalveluina

Comments