Maksiimi Kuva Margit Mannila


Maksiimilla tarkoitetaan lyhyttä kokemuksesta johdettua yleistä totuutta, periaatetta tai käyttäytymissääntöä. Se sisältää tyypillisesti jonkin elämänohjeen, joka on usein  puettu mietelauseen (aforismin) muotoon. (Wikipedia)
  • Aristoteles: "Nuoren miehen ei sovi ilmaista ehdottomia elämänohjeita."
  • Karl von Clausewitz: "Sota on politiikan jatkamista toisin keinoin."
  • Kardinaali Richelieu: "Mikään ei ole valtiolle vaarallisempaa kuin ne, jotka yrittävät hallita kuningaskuntia kirjoista otettujen maksiimien avulla."
  • Plutarkhos: "Ihmisen on mahdotonta oppia sitä, minkä hän luulee jo tietävänsä."
  • Einstein: "Terve järki tarkoittaa ennakkoluuloja, jotka ihminen on kerännyt 18. ikävuoteensa mennessä."
Sivistyssanakirjan mukaan maksiimi on:

  1. elämänohje, periaate
  2. mietelause.
Kirjailija, lakimies, Jarkko Tontti valottaa maksiimia Kirjaamo-blogissaan seuraavalla esimerkillä: "Äärimmäisessä muodossaan suvereenin tahdon ylivalta ilmeni kansallissosialistisessa Saksassa, jossa oikeusjärjestyksen perusta oli maksiimi Das Gesetz ist der Wille des Führers (laki on Johtajan tahto)."

Teoksessa Oikeustiede (2011) Antti Aine (2011, 10) kirjoittaa, että oikeusperiaatteet luovat edellytyksiä oikeusjärjestyksen sisällölliseen perustelemiseen. Ne muodostavat yhteyden oikeusjärjestyksen sekä sen taustalla olevien yhteiskunnallisten arvojen ja tavoitteiden välille. Oikeusperiaatteet tuovat niiden taustalla olevat arvot ja tavoitteet oikeusjärjestyksen osaksi ja siten oikeudellisesti merkityksellisiksi. Ne edellyttävät tausta-arvonsa tai -tavoitteensa mahdollisimman laajaa soveltamista (maksiimi). Kirjoittaja viittaa Tolosen (1988, 188) teokseen.

Oikeustiede on Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. 

Comments