Riskikartta Business Risk Map


Kuva Margit Mannila
 https://www.fema.gov/sites/default/files/images/risk_map_reduce_loss_of_life_and_property_1.png

Risk mapping. (6.2.2018)

http://images.slideplayer.fi/41/11320253/slides/slide_9.jpg

STM riskikartta riskiluokittain
Juha Karilo & Ismo Jokinen 5/2016. (6.2.2018).
 Likviditeettiriski

Yrityksen rahoitusriski (Conventum) (24.11.2015)

Markkina ja rahoitusinstrumenttiriski
Kanto, A. 2006. Strkukturoitujen rahoitusinstrumenttien rakenne ja riskit Suomessa. Tampereen yliopisto. Oikeustieteiden laitos. (Pro Gradu, PDF)


Luottoriski

 Asiakasluottoriskiä voi ottaa haltuun tutkimalla ennakolta asiakkaan tausta. (malliraportti)

Johdannaissopimukset ja vastapuoliriski (OP Pohjola)

Luotto- ja vastapuoliriski (YIT) (sanakirjaversio vastapuoliriskistä: (engl. counterparty risk) - liiketoimen vastapuolen kyky ja halu suoriutua sopimusvelvoitteistaan)

Riskit (Finanssivalvonta)

Turvajärjestelyt
 Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa (PDF)

Petos (Heikinniemi) => ks. myös Rikoslaki 39/1889 (Finlex)

Vahti-ohjeet (VM)

Turvallisuus

Matkustustiedotteet maittain (Ulkoasianministeriö)

Matkustusturvallisuus (Matkustusturvallisuus.fi)

Matkustusturvallisuus (Yrittäjät.fi)

Työterveyslaki 1383/2001 (Finlex)

Työpaikan terveys ja turvallisuus


Vaarat

Laki eräiden ympäristölle aiheutettujen vahinkojen korjaamisesta 389/2009 (Finlex)

Luonnonkatastrofit

Paloturvallisuus.info  Ks. erityisesti työpaikan paloturvallisuus 

Vastuu ympäristövahingosta

Ympäristövahinko (Ympäristövakuutuskeskus)


Palo-onnettomuudet löytyvät mm. tästä.


http://www.coface.com/var/cofaweb/storage/images/media/images/coface-orszagkockazati-terkep-2016.-masodik-negyedev/2097639-1-eng-US/Coface-Orszagkockazati-terkep-2016.-masodik-negyedev.jpg

Source: Country Risk Assessment Map 2nd Quarter 2016 (6.2.2018).


 https://www.lemminkainen.fi/globalassets/pictures/content-area-pictures/ficom/investors/pictures-and-graphs/governance/riskienhallinta_fi.jpg
Kuva Riskienhallinta Lemminkäinen (6.2.2018)

Lemminkäisen sivustolla riskejä määritellään seuraavasti: "Määrittelemme riskin sellaiseksi ulkoiseksi tai sisäiseksi epävarmuustekijäksi, joka toteutuessaan vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti mahdollisuuksiimme saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteemme kestävällä ja eettisellä tavalla. Riskien merkittävyyttä arvioimme niiden todennäköisyyden ja taloudellisten seurausten perusteella."

 https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/maatilanriskienhallinta/MaatilaRH_Riskikartta.pngSource:https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/maatilanriskienhallinta/MaatilaRH_Riskikartta.png
Riskienhallinta (6.2.2018).

Lähde: YIT:n liiketoiminnan lähiajan merkittävimmät riskit  (6.2.2018)Source: http://yhteiskuntavastuuraportti2012.senaatti.fi/sites/default/files/kuvat/infografiikka/riskienhallinta_v01.gif
Lähde: http://yhteiskuntavastuuraportti2012.senaatti.fi/node/141
Risk Map 2018 (6.2.2018).

Source: http://www.stratecution.nl/ohm/uploads/Stratecution%20Decision%20map%20partly%20%20up%2007112011.JPG
Pages: Business Risk Management Source: http://www.aon.com/switzerland/images/Products&Services/RiskServices/ERM_LP.jpg
Pages: Enterprise Risk Management (ERM)

Source: http://oldrbd.doingbusiness.ro/images/articole_poze_continut/26437_f46368a7.jpg
Pages: Turn risk opportunities into  results 

Edit
6.2.2018
24.11.2015

Comments