Pelastussuunnitelma


Kuva Margit Mannila
Kuka pelastaa, kun alhaalla odottaa sakemanni, joka vielä keikuttaa ovea?


Pelastussuunnitelma on osa riskienhallintaa. Pelastussuunnitelma on lakisääteinen asia:  Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011  (Finlex) Myös erilaisille tapahtumille on laadittava turvallisuusuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma tapahtumille (malli)

Pelastussuunnitelman malli pienyrityksille ja laitoksille mukana ovat myös liitteet.

Hoiva-alan yrityksien  osalta pelastussuunnitelman määrittelee Pelastuslain 379/2011 18 §
18 §
Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa
Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.

Edellä 1 momentin mukaisella toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa kuntaa ja muuta julkisoikeudellista yhteisöä. Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan myös yritystä ja muuta yhteisöä, joka kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tai muutoin vastaa tai huolehtii hoitolaitoksen ylläpidosta tai palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä (Finlex 20.3.2017) (20.3.2017). 


Lähteet ja lukemisto

Opas pelastussuunitelman tekemiseen. Asunnot. Suomen Palastusalan Keskusjärjestö.  (1.6.2016).

Pelastussuunnitelman laadintaohje. (1.6.2016).

Pelastussuunnitelman malli ja lomakkeet. Suomen Palastusalan Keskusjärjestö. (1.6.2016).

Pelastussuunnitelma. Yritys. Malli.  (1.6.2016).

Pelastussuunnitelmat. Pelastuslaitos. (1.6.2016).


PK-yritysten riskienhallinta. (1.6.2016).

Valtion asetus pelastustoimiesta 407/2011. Finlex. (1.6.2016).

Yrityksen pelastussuunnitelma. Suomen Palastusalan Keskusjärjestö. (1.6.2016).Ks. myös Riskikartta (aiemmin tässä blogissa)
ja Riskit ja riskienhallinta (tässä blogissa)


(Edit 20.3.2017.)

Comments