Veikö Moolok vallan?


Lopetetaan turhan työn väittäminen merkitykselliseksi.
- Risto Linturi

Maanantaina 25.11.2013 minulla oli tilaisuus kuunnella Tapio Järvenpäätä, joka on toinen Veikö Moolok vallan?-kirjan kirjoittajista. Toinen kirjoittaja on Ilkka Kankare.
Moolok-sana on peräisin Raamatusta.  Moolok tai Molok oli nykyisen Israelin alueella Vanhan Testamentin aikana palvottu foinikialainen jumala; sillä oli oinaan pää ja ihmisen ruumis. (Wikipedia


Source: http://www.minney.org/sites/default/files/uploaded/10-views-of-project-managem.gif
Article http://www.minney.org/book/export/html/3

Järvenpää aloitti esityksensä aika perinteisesti kyselemällä mihin haluaisimme saada vastauksia päivän aikana.

Halusimme vastauksia mm. seuraaviin asioihin:
Miten projektin sudenkuopat ohitetaan?
Miten projekti tuottaisi pysyviä tuloksia, jotka oikeasti jäisivät voimaan myös sen jälkeen kun projekti päättyy eikä tulosten ylläpitämiseen ole enää saatavissa ylimääräistä rahaa/työpanosta.
Mihin asioihin projektin päätöksenteossa kannattaisi kiinnittää huomiota?
Millainen on ketterä projekti?
Aikajohtaminen
Miten heterogeenisessä joukossa viestitään niin, että kaikki ymmärtävät, mitä oikeasti tarkoitetaan?
Blendid learning
Miten voi mitata, onko joku henkilö hyvä työskentelemään projektissa?
Mikä ylipäätään on projekti? (Projektin nimissä puuhataan kaikenlaista pientä ja kivaa.)

Aluksi määrittelimme yhdessä projektia: Mikä projekti oikeastaan on?

- se on väline, jonka avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa
- sillä on alku ja loppu (määräaikaisuus)
- määritelty ne jotka osallistuvat toteuttamiseen
- johdettu, taloudellisesti rajattu (budjetti) tavoitteellinen kokonaisuus, jossa on oma organisaatio
- tilapäinen johto
- projektissa on ohjausryhmä, jonka tehtävänä on auttaa projektin onnistumisessa/raivata projektin tieltä esteitä/hoitaa asioita
- projektin onnistumisen näkökulmasta on tärkeää, että siihen osallistuvat eri ammattiryhmät pystyvät keskustelemaan keskenään.
- projektin punaisena lankana on projektisuunnitelma
- projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että asiakas tietää mitä tarvitsee ja toisaalta ymmärtää mitä on tilannut ja mitä saa


Projektin arvo määräytyy sen tuotosten arvosta asiakkaalle tai käyttäjälle. Projekteille asetetaan yleensä määrällisiä  ja laadullisia tavoitteita.

Projektin kautta on mahdollisuus kehittää henkilökunnan osaamista. Tästä näkökulmasta se on investointi henkilökunnan koulutukseen, vaikka se ei aina menisikään ihan putkeen. Projektin kautta kasvavat henkilökohtaiset verkostot, jotka hyödyntävät niin henkilö itseään kuin työpaikkaakin.
Seuraava projekti on aina helpompi kun on kokemusta aiemmista.
Projekti kehittää yrittäjämäistä asennetta/sisäistä yrittäjyyttä.
Projektien avulla voidaan saada aikaan parempaa laatua/lisätä myyntiä/tuottoa pienemmillä kuluilla
Asiakastyyvyväisyyden kasvua

Wrong staff keep you busy.

Mikä menee projekteissa sitten pieleen?

Järvenpään mukaan projekteissa menee useimmiten pieleen johtaminen, tiimiytyminen, työmäärän arvioiminen ja aikataulu.
Aina ei kyetä myöskään erottamaan sitä, mitä tarjotaan?, kenelle tarjotaan? ja miten tarjotaan?
- Projektiorganisaatiolla on joskus todella vaikeuksia sitoutua tehtäviin, koska projekteja tehdään hyvin usein OTO:na (OTO= oman työn ohella)
- Ei ole tavatonta että projektin aikataulu venyy ja paukku. Se on luonnollisesti yhteydessä rahan riittävyyteen (budjetti ylittyy ja toimintoja joudutaan karsimaan)
- Epäselvät tavoitteet ovat yksi "hyvä" tapa saada projekti nurin (tätä olen yrittänyt teroittaa opiskelijoilleni myös oppitunneilla. Kannattaa asettaa itselleen selkeät tavoitteet, joita kohden pyrkii. Meidän ihmisten ongelmana on yleensä se, että tiedämme tarkalleen, mitä emme halua, mutta sitten saammekin juuri niitä, koska niistä tulee tavoitteitamme, syystä että oikeat tavoitteet puuttuvat.)
- Rahat eivät riitä
- Lopputuloksena on väärä tuote/lopputulos
- Projekti ei pysy kasassa
- Aloitetaan jotakin sellaista, mitä ei olisi alunperinkään pitänyt aloittaa (tehdään suunnittelu huonosti, ei olla riittävän kriittisiä, suunnitelma on tehty huonosti)
- Otetaan jotakin toisalta alalta alalle, jolle malli ei sovellu tai ei osata soveltaa asiaa oikein

Ohjausryhmän roolista

Ohjausryhmän tehtävänä on poistaa esteet projektin tieltä
Kysymys kuuluukin: osaako ohjausryhmä tehdä aina vastuullisia päätöksiä
Vastuut ovat epäselviä. Odotetaan, että "Joku" hoitaa (johtamattomuus vs. johtajuus)

Pieleen menneenkin projektin merkitys oppimisen kanavana voi olla merkittävä. Osaaminen kasvaa tekemällä ja virheistä yleensä oppii.
Projekteissa tarvitaan avoimmuutta ja luottamusta, rohkeutta ja innostusta.

Joskus projekteja vaivaa pitkien viivojen syndooma. Asiat voitaisiin hoitaa nopeammin ja tehokkaammin. Aikaa varataan yleensä liikaa ja kun aikaa on "riittävästi" valmistuminen venyy.


Comments