Liiketoiminan eettisyydestä

Toimittajat kirjoittavat usein eri alojen toimijoiden eettisyydestä. Sanna Ukkolan blogissa on juttu otsikolla Viiden tähden toimittajat, jossa pohdiskellaan journalismin etiikkaa. Eettisesti kestävä liiketoiminta peräänkuuluttaa avoimmuutta ja  yhteistyötä. Liiketoiminnan etiikka puhuttaa myös koulumaailmassa.  Esim. Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa aihe on liiketalouden opiskelijoille pakollinen. 3 op:n kurssilla on 28 lähiopetustuntia, joista kaksi tuntia käytetään tenttiin. Opintojakson sisältö tuntuu järkevältä. Kurssi on otsikoitu Yhteiskuntavastuu ja eettinen liiketoiminta

Kuvauksessa todetaan, että tavoitteina on, että  opintojakson aikana opiskelija perehtyy yhteiskuntavastuullisen ja eettisen liiketoiminnan perusteisiin. Tavoitteena mainitaan lisäksi, että opiskelijan tulee ymmärtää elinkeinonharjoittajan yhteiskuntavastuuta ja sisäistää kestävän kehityksen – periaatteen merkitys tämän päivän liike-elämässä. Opintojaksolla perehdytään myös ympäristömyötäiseen liiketoimintaan ja kulutuskäyttäytymiseen – kuinka sitä voisi kehittää ympäristöystävällisempään suuntaan?

Kurssi on jaettu kolmeen pääteemaan. Ensimmäisenä teemana on Vastuullinen liiketoiminta, toisena yrityksen ympäristöjohtaminen ja kolmantena on vastuullinen kuluttaja.

 Teema 1: Vastuullinen liiketoiminta ja kilpailukyky sisältyvät sellaiset aihepiirit kuin
Yrityksen yhteiskuntavastuu
Kestävä kehitys ja tulevaisuuden haasteet
Vastuullisen liiketoiminnan ohjeistukset: esim. Global Compact, Corporate Governance
Eettiset rahastot ja sijoittamisen työkalut
 Vastuulliset ja kestävän kehityksen mukaiset liiketoimintakonseptit

Teema 2: Yrityksen ympäristöjohtaminen on nouseva johtamisnäkökulma globalisoituvassa maailmassa. Tämän teeman alla nostettuja pääotsikoita ovat
Ympäristöalan keskeinen käsitteistö
Ympäristöasioiden johtamisen työvälineet:
Ympäristöpolitiikka,
ISO, EMAS ja Green Office
 Ympäristölainsäädännön periaatteet

Teema 3: Vastuullinen kuluttaja liittyy yksilöön ja yksilön vastuuseen kuluttajana. Sen alla olevia otsikoita ovat
Vastuullinen kulutuskäyttäytyminen
 Ympäristömerkintä
Työelämäyhteydet
Vierailevia luennoitsijoita.


Lähteitä & lukemistoa

EBEN Suomi Ry. on liiketoiminnan etiikan yhdistys, joka tarjoaa mahdollisuuden kaskustella aiheesta tieteellisesti.

Juntunen Piritta (2005). YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUUSOSIAALISEN VASTUUN KÄYTÄNNÖT JA VAIKUTTIMET. Josensuun yliopisto. (Pro gradu, PDF)

Kankkunen, Ulla (2007). ANITA RODDICK – NAISYRITTÄJÄN TARINOITA EETTISESTÄ LIIKETOIMINNASTA. Lappeenranna yliopisto. Johtaminen ja organisaatiot. (PDF)

Kallio Tomi, J. & Piia Nurmi (2005). Vastuullinen liiketoiminta. Peruskysymyksiä ja esimerkkejä. (PDF

Kopperi Marjaana (1999) Liike-elämän etiikka ja  talouden globalisaatio (PDF)

Tiainen Milja (2012). Z-liiketoimintasuunnitelma. Eettisempi tapa yrittää. Niin&Näin (PDF)Luentokalvot (ei tekijän nimeä) Eettinen liiketoiminta, vastuu ympäristöstä ja kestävä kehitys. (PDF)

BodyShop

EBEN European Business Ethics Network

Fazerin eettiset periaatteet 

Novartis Vastuullinen liiketoiminta

RollisRoyce Maailmanlaajuiset eettiset säännöt (PDF) (in English)


Comments