Tässä blogissa julkaistut kirjoitukset 2013 Table of contents 2013

Kuva Margit Mannila

Tässä blogissa julkaistut kirjoitukset 2013
Table of contents on year 2013

A brief history of Internet (1/2013)

About expatriates (3/2013)

Analyzing a Country Situation  (11/2013)

A Peacock In The Land Of Penguins By Barbara Hateley , Warren H. Schmid (3/2013)

Becoming an entrepreneur -  an excellent idea is needed (5/2013)

Blue and Red Ocean Strategy (4/2013)

Brand Building with Social Media (1/2013)

Challenges for a young entrepreneur (3/2013)

Characteristics of Successful Entrepreneur (4/2013)

Country Risk Map (11/2013)

Csikszentmihalyi: Flow (8/2013)

Economies of scale Economies of scope (3/2013)

Edward De Bono Six Thinking Hats - Kuusi ajatteluhattua (10/2013) 

Effectuation (3/2013)

Effectuation in action (5/2013)

Entrepreneurs are forecasters (9/2013)

Entrepreneurship education (3/2013)

Entrepreneurs as a risk takers Ovatko yrittäjät riskinottajia? (5/2013)

Esimerkki kuinka pohdit yrityksen perustamista (liiketoimintasuunnitelma) (10/2013)

Family Business (3/2013)

Good luck,  bad luck, who knows? (9/2013)

Group Work Skills Ryhmätyötaidot (8/2013)


Henkilöstöjohtamisesta (3/2013)

I don't have enough money - Never give up  (5/2013)

Ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään... (9/2013)

I'm a human: I'm afraid of failing (5/2013)

Is There Life After Work? (4/2013)

Johtajuus (8/2013)

Kannattavuus ja kannattavuuden osatekijät (9/2013)

Katetuottolaskennasta (9/2013)

Katse pois peruutuspeilistä (10/2013)

Kasvatustieteen käsitteistöä (11/2013)

Keisarin siniset copy+paste -ajatukset (4/2013)

Kirjanpito (8/2013)

Koulutuskritiikistä ja arvioinnista (12/2013)

Kun asikas unohtuu (9/2013)

Kuinka johtaa, kuka johtaa? Aloittavan esimiehen haasteita (8/2013)

Kun kohtaat haastavan henkilön (3/2013)

Lahjakkaiden naisten huijarisyndooma Impostor Syndrome (5/2013)

Liiketoimintasuunnitelma, turha paperi vai johtamistyökalu (12/2013)


Maksiimi (4/2013)

Markkinaoikeus-Yritysten keskenäisen kilpailun pelisäännöt (10/2013)

Markkinointi Marketing (4/2013)


Mistä on menestyvät yritykset tehty? (4/2013)

Motivational Interviewing for Aigle Coaching (4/2013)

Muutosjohtaminen, muutoksen johtaminen,  muutoksessa johtaminen vai johtamisen muutos (4/2013)

My firend passed in all... (11/2013)

Help AL: My student has build up a game (11/2013)

Onnistunut pitchaus (12/2013)

OPERA (8/2013)

Opinnäytetyöohjeet VAMK (11/2013)

Oppimispäiväkirjasta (9/2013)

Ovatko elämisen ja ymmärtämisen taidot hukassa? (10/2013)

Pakkoa vai porkkanaa vai pakkoporkkanaa eli kuinka saada aikaan roihu?  (12/2013)

Pelastussuunnitelma (11/2013)

Pitää olla hereillä, kun on treffit kohtalon kanssa (8/2013)

Päivi Tynjälä: Oppiminen tiedon rakentamisena (12/2013)

Research, research, research (2/2013)

Riskikartta Business Risk Map  (10/2013)

Sanotaan että... (10/2013)

Seinäjoella innostuttiin yrittäjyydestä (1/2013)

Set goal-reach goal (1/2013)


Sosiaalinen media opetuksessa (2/2013)

Social media plan (2/2013)

There are probably as many ways to making success as there are humans beings (9/2013)

(5/2013)

The Scorpion and the Fox and The Emperor's New Clothes  (3/2013)

There are probably as many ways to success as there are human beings (9/2013)

Tieteellisen tekstin rakenne (9/2013) 

Tomi Kokkosen laatima tieteenfilosofisen sanaston lista O-Y (6/2013)

Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus (9/2013)

Tutkiva oppiminen Progressive inquiry (10/2013)

Tutkimuksen laatimisskeema (1/2013)

Urasuunnittelu ja CV (2/2013)

Veikö Moolok vallan? (12/2013)

Vision pyramids (10/2013)

Väitös, väitöskirja, väittely, väittelijä, vastaväittäjä (3/2013)

Your plan & reality (11/2013)

Yrittäjyyskirjasto (4/2013)

Yritystoimintaan liittyvää lainsäädäntöä (1/2013)

Yrityssanastoa (2/2013)

Comments