Lukuvuoden 2014-2015 uusintatilaisuudet VAMK:ssaVarmista aina uusintapäivät vielä koulun omilta nettisivuilta.


Liiketalouden yksikkö, Enheten för företagsekonomi, School of Business
UUSINTATILAISUUDET LUKUVUONNA 2014-2015
OMTAGNINGSTILLFÄLLEN LÄSÅRET 2014-2015
RETAKES ACADEMIC YEAR 2014-2015


Viimeinen ilm.pv


Sista anmälningsdag
Syyslukukausi/Hösttermin/Autumn Semester 2014 Last enrolment day
Ti / Tis / Tuesday 16.9.2014
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 9.9.2014
Ti / Tis / Tuesday 21.10.2014
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 14.10.2014
Ti / Tis / Tuesday 18.11.2014
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 11.11.2014
Ti / Tis / Tuesday 2.12.2014
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 25.11.2014
Tilaisuudet pidetään juhlasalissa (RA 3. krs.), mikäli muuta ei ilmoiteta.
Tillfällena hålls i festsalen (RA 3:e vån.), ifall inget annat meddelas.
Retakes will take place in the Festival Hall (RA 2nd floor), if not otherwise
is announced.


Viimeinen ilm.pv


Sista anmälningsdag
Kevätlukukausi/Vårtermin/Spring Semester 2015 Last enrolment day
Ti / Tis / Tuesday 13.1.2015 klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 6.1.2015
Ti / Tis / Tuesday 3.2.2015
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 27.1.2015
Ti / Tis / Tuesday 10.3.2015
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 3.3.2015
Ti / Tis / Tuesday 24.3.2015
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 17.3.2015
Ti / Tis / Tuesday 14.4.2015
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 7.4.2015
Ti / Tis / Tuesday 5.5.2015
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 28.4.2015
Ti / Tis / Tuesday 19.5.2015
klo / kl. 16.00-19.15 o´clock 12.5.2015
Tilaisuudet pidetään juhlasalissa (RA 3. krs.), mikäli muuta ei ilmoiteta.
Tillfällena hålls i festsalen (RA 3:e vån.), ifall inget annat meddelas.
Retakes will take place in the Festival Hall (RA 2nd floor), if not otherwise
is announced.

Comments