Segmentoinnista


Kenelle?

Liiketoimintasuunnitelman kysymykseen kenelle myyn?  Segmentoinnilla (market segmentation) tarkoitetaan kohdentamista ja se siis hahmottaa sitä kuka on asiakas. Segmennoinnissa vaikeinta on luopumisen tuska, kirjoittaa Janne Ansaharju.

Segmentoi-löydä oma markkinaraoksi (niche). Ansaharju viittaa Philip Kotlerin määritelmään markkinaraosta: Markkinarako tarkoittaa pienehköä asiakasjoukkoa, jolla on kapeasti määriteltävät tarpeet tai ainutlaatuinen tarpeiden yhdistelmä. – Philip Kotler, 1999. Muuttuva markkinointi.

Kun pohtii oman (tai sen yrityksen jossa työskentelee) yrityksensä markkinointia, on ymmärrettävä, että markkinoilla olevat potentiaaliset kohderyhmät eivät ole tasa-arvoisia. Kohderyhmästä aina toiset ovat toisia kannattavampia ja toisissa on enemmän kasvupotentiaalia kuin toisissa. Tästä syystä on tärkeää segmentoida markkinat toisistaan erottuviin ryhmiin, joista yrityksen tulee valita ne kohderyhmät, joita varten erilaisia markkinointitoimenpiteitä suunnitellaan, jalkautetaan ja toteutetaan. (Kohdenna voimavarasi oikein Mikael Blmoqvist)Segmentoinnista

1.  Miksi segmentoidaan eli mitkä ovat segmentoinnin tärkeimmät syyt?
2. Mitä hyötyä segmentoinnista on?
3. Segmentoinnin haasteet
4. Segmentoinnin edellytykset
5. Segmentoinnin tavat
a) segmentoimaton markkinointi
b) selektiivinen (eriytetty) markkinointi
c) keskitetty markkinointi
d) asiakaskohtaisesti räätälöity markkinointi
6. Segmentointiperusteet (Markkinoiden segmentointi) Kuvan lähde: http://www.talentvectia.com/sites/default/files/imce/images/pictures/segmentointi.jpg

Läheteitä ja lukemistoa

Ansaharju Janne. Segmentoi ja löydä markkinasi. Sisältö markkinointi. (21.10.2014)

Blomqvist Mikael Kohdenna voimavarasi oikein. Vipu (21.10.2014)
 

Edu oppimateriaalit. Markkinointisuunnitelma. (21.10.2014)

Luotonen Elisa Onko yrityksesi segmentointimalli ajan tasalla? TalentVectia (21.10.2014)

Markkinoiden segmentointi. (21.10.2014)

Mitä tarkoittaa segmentointi (21.10.2014)

Salmi Jari (2011). Segmentoinnilla enemmän irti kohderyhmästä. Taloustutkimus Oy. (21.10.2014)

Segmentointi (Wikipedia 21.10.2014)


Comments