Ammattikorkeakoulujen ranking

 Ammattikorkeakoulujen vertailu Talouselämässä sai suurta huomiota vuonna 2011. Silloin parhaaksi AMK:ksi nousi Kajaani. Vaasa sijoittui silloin hännänhuipuksi. Vuonna 2012 tehdyssä vertailussa tilanne oli jo muuttunut. Kajaani oli pudonnut sijalle 22.

Luonnollisesti on pohdittu syitä miksi näin on. Ollaanko vaan oikeasti niin surkeista surkeimpia vai mitä teemme eri tavalla kuin muut? 

Asiaa on tarkasteltu kriittisesti monessakin kohtaa ja syitä on löydetty arkisissa käytänteissä. Luultavasti todellisuudessa tilanne ei ole ollenkaan niin huono kuin tehdystä selvityksestä olisi äkkiseltään voinut tulkita. Asia voi olla jopa päinvastoin. Olemme olleet vaativampia joissakin kohdissa kuin muut ja siitä syystä mm. valmistuminen on kestänyt hieman pidempään kuin muilla.

Läpivirtaukseen vaikuttavat monet tekijät. Yksi näistä tekijöistä on opinnäytetyö. Oma kiinnostukseni heräsi tätä asiaa kohtaan ja selvitin, kuinka pitkiä opinnäytetöitä eri ammattikorkeakouluissa tehdään. En siis kiinnittänyt huomiota mihinkään muuhun tekijään kuin töiden pituuteen. En analysoinut niiden tasoa enkä sisältöä muutenkaan (esim. lähteiden määrä tai laatu).

Mikä on sitten opinnäytetöiden pituus eri ammattikorkeakouluissa? Tiedot otettu Theis opinnäytetyötietokannasta. Poimin kunkin listalla olevan koulun 10 ensimmäistä liiketaouden opinnäytetyötä 17.9.2014. Painotan siis vielä, että töiden pituudet on otettu ainoastaan liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetöistä, missä se koulutusohjelma on. Muissa koulun Thesis sivun ensimmäisestä vaihtoehdosta. Lukijan täytyy siis arvioida  analyysin luotettavuutta em. tiedon perusteella. Lihavoidut numerot tarkoittavat että opinnäytetyö on tehty parityönä. Ja jälkimmäisessä keskiarvossa (X) on huomioitu tekijöiden lukumäärä. Viiden kärki 2012 ja Vaasa
  1. Mikkeli 64 sivua
  2. Saimaa 53
  3. Seinäjoki 56
  4. Jyväskylä 63
  5. Tampere 45

Keskiarvo 56 sivua, jos huomioidaan kaksi tekijää, keskimääräinen työn pituus on 55 sivua.
Vaasa 85 sivua. Vaasassa tehdyt opinnäytetyöt ovat keskimäärin siis 29 sivua (parityö 30 sivua) pidempiä kuin muualla.  

Opinnäytetyö on opiskelijalle aika haastava prosessi ja mikäli Vaasassa todellakin aina on niin, että opinnäytetyö on keskimäärin 21 sivua pidempi kuin listan kärjessä olleeella ammattikorkeakouluilla tai peräti 42 (49) pidempi kuin listalla lyhyimmillään 43 sivua Lapin AMK (tai parityönä 36 sivua), on itsestään selvää, että opiskeluaika venyy. Käytännössä erotus on kokonaisen opinnäytetyön mittainen.

Toisaalta Vaasasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin, mutta toki tässä on pohdittava myöskin sitä, että mitä 15 op kokoisessa työssä tulee olla. Yliopistot ovat määritelleet kandintyönsä selkeästi.  Sen pituudeksi on määritelty n. 15-40 sivua.  Esim. Aalto yliopiston sivulta löytyy maininta: "Kandidaatintyön varsinaisen sisällön sopiva pituus on noin 15–20 sivua, eikä työtä ole syytä tarpeettomasti pidentää." (Tekninen korkeakoulu) Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnann graduohjeessa todetaan näin: " Työn pituus ei sinällään ole meriitti. Joskus asiat on mahdollista sanoa tiiviisti, jopa 50–60 sivussa, ja toisaalta liiallinen pituus voi olla osoitus tekstin jäsentymättömyydestä ja aiheen huonosta rajauksesta.

Suurin osa yhteiskuntatieteellisistä graduista on ollut 50–100-sivuisia. Gradujen laajuudessa on myös oppiainekohtaisia eroja." (Jyu)

Ehkä jokaisessa amk:ssa tulisi  sisäistää selkeästi se, mitä opinnäytetyö on käytännönläheisessä ammattikorkeakoulussa. Yhtenäisen linjan helpottaisi luultavasti opinnäytetöiden vertailukelpoisuutta. 

Käytännössä tämä kehitystyö lienee opetusjohtajien  ja yliopettajien tonttia .


Kymmenen parasta ammattikorkeakoulua 2013 (Talouselämän ranking):
1. Mikkelin amk (opinnäytetyön pituus 17.9.2014 64)
2. Jyväskylän amk ja Laurea-amk (Vantaa) (63/50.2)
4. Seinäjoen amk (56)
5. Saimaan amk (Lappeenranta) (53)
6. Diakonia-amk (Helsinki) ja Tampereen amk (48/45)
8. Arcada - Nylands svenska (Helsinki) (-)
9. Lahden amk (53,5)
10.Oulun amk (53,3)


Ranking of Universities sivuston mukaan suomalaiset koulut asettuvat tällaiseen järjestykseen. (Tiedot 6.12.2014) Tässä listauksessa Vaasa on AMK:sta sijalla 13 Suomalaisista korkeakouluista sijalla 27 ja maailmanlistalla sijalla 5355. 


rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
45
University of Helsinki / Helsingin yliopisto
35
112
5
101
2
361
Jyväskylä University / Jyväskylän yliopisto
244
571
264
574
3
413
University of Oulu / Oulun yliopisto
190
644
824
438
4
415
Aalto University / Aalto-yliopisto
181
1115
282
342
5
470
University of Turku / Turun yliopisto
509
770
1116
377
6
496
University of Tampere / Tampereen yliopisto
1036
803
341
584
7
503
Tampere University of Technology / Tampereen teknillinen yliopisto
749
637
419
783
8
687
University of Eastern Finland / Itä-Suomen yliopisto
1559
1346
1083
405
9
777
Abo Akademi University
361
1280
1635
836
10
1196
Lappeenranta University of Technology / Lappeenrannan teknillinen yliopisto
392
2319
2814
1035
11
2575
University of Vaasa / Vaasan yliopisto
6062
4425
2579
2259
12
2806
University of Lapland / Lapin yliopisto / Lapplands Universitet
5948
3767
5111
2296
13
2959
Sibelius Academy / Sibelius-Akatemia
4480
2437
1296
5442
14
2967
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Evtek, Stadia)
679
2674
3314
5442
15
2983
Swedish School of Economics and Business Administration / Hanken Svenska handelshögskolan
3941
5300
6415
1846
16
3292
(1) Turku University of Applied Sciences / Turun Ammattikorkeakoulu
2015
3775
1903
5442
17
3504
HAMK University of Applied Sciences / Hämeen ammattikorkeakoulu
1039
3992
3199
5442
18
3945
Laurea University of Applied Sciences / Laurea-ammattikorkeakoulu
2195
4965
2567
5442
19
4118
Oulu University of Applied Sciences / Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu
2084
4005
4902
5442
20
4146
Tampere Polytechnic / Tampereen ammattikorkeakoulu
1774
4014
5320
5442
21
4514
Kymenlaakso University of Applied Sciences / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
1643
5222
4853
5442
22
4559
Jyvaskyla University of Applied Sciences / Jyväskylän ammattikorkeakoulu
3235
4232
5484
5442
23
4789
Lahti University of Applied Sciences / Lahden ammattikorkeakoulu
5089
5138
3701
5442
24
4985
Haaga Helia University of Applied Sciences / Haaga Helia Ammattikorkeakoulu
7056
5017
3698
5442
25
5027
Diaconia University of Applied Sciences / Diakonia-ammattikorkeakoulu
6851
6461
2102
5442
26
5156
Mikkeli University of Applied Sciences / Mikkelin ammattikorkeakoulu
1524
7165
4489
5442
27
5355
VAMK University of Applied Sciences (Vaasa Polytechnic) / Vaasan ammattikorkeakoulu
2916
5445
6717
5442
28
5405
Savonia University of Applied Sciences / Savonia-ammattikorkeakoulu
7210
5079
4936
5442
29
5440
Turku Centre for Computer Science (Universities of Turku Region)
7553
9857
6374
2672
30
6159
Seinajoki University of Applied Sciences / Seinäjoen ammattikorkeakoulu
2433
6572
7831
5442
31
6185
Theatre Academy of Finland / Teatterikorkeakoulu
6130
6701
5137
5442
32
6328
Satakunta University of Applied Sciences / Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK
4454
5975
7831
5442
33
6522
Novia University of Applied Sciences (Sydvast Polytechnic) / Yrkeshögskolan Novia
6028
5976
7449
5442
34
6565
Arcada Polytechnic
5129
6497
7130
5442
35
7716
Aland Polytechnic / Högskolan på Åland
4333
9727
5966
5442
36
7802
HUMAK University of Applied Sciences / Humanistinen Ammattikorkeakoulu
10477
7942
5233
5442
37
7988
Karelia University of Applied Sciences / Karelia ammattikorkeakoulu
2304
10191
7613
5442
38
8607
Saimia University of Applied Sciences (South Carelia Polytechnic) / Saimaan ammattikorkeakoulu
3288
9104
11210
5442
39
9234
Centria University of Applied Science (Central Ostrobothnia) / Centria ammattikorkeakoulu
10425
8970
7580
5442
40
9404
Police College of Finland / Poliisiammattikorkeakoulu
6017
10797
7847
5442
41
9469
Academy of Fine Arts Helsinki / Kuvataideakatemia
12002
6460
12373
5442
42
9854
Kokkola University Consortium Chydenius
5147
11120
9002
5442
43
11118
Nordic Forestry Veterinary and Agricultural University Network NOVA University Network
8669
11440
9544
5442
44
12572
Lapland University of Applied Sciences / Lapin ammattikorkeakoulu etusivu
8359
12709
12373
5442
45
13203
Helsinki Conservatory of Music / Helsingin Konservatorio
1303
16550
12373
5442
46
13447
Kajaani Polytechnic / Kajaanin ammattikorkeakoulu
10713
13114
12373
5442
47
13719
Turku Conservatory / Turun Kon

Saanko Valoa pimeään
Koska jälkiviisastelu on oma taiteenlajinsa, niin siunatuksi lopuksi voidaan kysyä, mitä tämä ranking kertoo ammattikorkeakoulujen todellisesta tasosta ja siitä, mitä opiskelijat aivan oikeasti osaavat, kun he siirtyvät työelämään? Samat markkinat kaksi tulkintaa-pohdinnassani mietin juurikin tätä yksilön omaa roolia ja vastuuta omassa oppimisprosessissaan. Tämä ilmiö tuli todistettua eilen, kun vietimme työpaikan pikkujoulua. Eräs työkaveri testasi baarimikkojen luovuutta, hän ei tiennyt drinkkien nimiä, niimpä hän meni tiskille ja sanoi, että tees mulle valoa pimeyteen. Baarimikko ryhtyi oitis sekoittamaan drinkkiä ja nappasi hinnan.
Toinen työkaveri innostui aiheesta ja lähti tilaamaan. Hänelle osui sitten eri henkilö siellä tiskin toisella puolella. Valoa pimeään-nimistä drinkkiä ei ole, mutta mistä sä tykkäät. Meillä on tätä, tätä ja plaplaap, plaplaap tätä.

Rahoitusmallit ohjaavat arkea ja tulevaisuutta
Voi myöskin miettiä sitä, miten viisaasti ammattikorkeakoulujen rahoitusperusteet ovat mietitty opetusministeriössä. Ei luultavasti tarvitse olla järjen jättiläinen, että ymmärtää rahoitusmallin ohjaavan vaikutuksen koulun arkeen ja sitä kautta työelämään ja yhteiskuntaan. Vaikka sadut opettavat liike-elämän totuuksia, niin niitä on kuitenkin elävässä elämässä vaikea havaita. Ehkä siksi, että vaikutukset näkyvät viiveellä. Valitettavasti eri toimenpiteiden syy-yhteyksiä välttämättä kyetä enää hahmottamaan tai ne kielletään, sillä "ministeri" ei toki ole tyhmä, vaan hän on nähnyt kankaan, jonka vain viisaat näkevät.

Suuresti arvostamani Kari Uusikylä totesi vuonna 2013 Pohjalaiseen kirjoittamassaan kolumnissa: "
Kun katson Vaasassa teatterin takana olevaa valtavaa kuoppaa, johon nousee taloja, ajattelen, että ovatpa rakentajat lahjakkaita ja taitavia. Eivät he tekotieteellisyyttä tarvitse, vaan rautaista ammattitaitoa.
Se rapautuu, jos oheispuuhastelu ja imagon luominen nousevat pääasiaksi. Jos jonkun pitää sortua, sortukoot visioharhat ja mainostaulut eivätkä talot."


Comments