Ravintola-alan säädäntöä


 Kuva: Margit Mannila

Alkoholi (Valvira) 

Anniskelupassi tarvitaan alkoholin tarjoilussa

Aromilehti.fi:ssä ollut kirjoitus ravintolan perustamiseen liittyen.

Elintarvikelaki 23/2006. Finlex. (10.4.2017).

Elintarvikelainsäädäntö (Evira) (10.4.2017).

Usein kysyttyä elintavikehuoneistoista. (Evira)


Kannanotto ravintola-alan lainsäädäntö.... (Suomen yrittäjät ry.)

Kotona leipominen myyntiin (pienimuotoinen toiminta) 

Laki kuitinantamisvelvollisuudesta käteiskaupassa 658/2013 (Finlex)

Ks. myös verottajan sivusto aiheesta.

Turvallisuus (Ravintolaliitto_ Kuluttajavirasto/asiamies)

Lyhyt oppimäärä ravintolan perustamiseen
1. Perustamisilmoituksella rekisteröidytään yritystietojärjestelmään. Samalla voidaan ilmoittautua myös kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
2. Ravintolatoiminnan voi aloittaa vain sellaisessa huoneistossa, jonka rakennusvalvontavirasto on tähän tarkoitukseen hyväksynyt. Rakennusluvan saaminen tilan muuttamiselle ravintolaksi voi kaatua jo asemakaavaan tai huoneiston suojelumääräyksiin, jotka estävät tilan muuttamisen vastaamaan ravintolalle asetettuja teknisiä vaatimuksia.
3. Myös terveysviranomaisten pitää nykyisellään hyväksyä tila elintarvikehuoneistoksi, mikä edellyttää muun muassa omavalvontasuunnitelman laatimista.
4. Ennen toiminnan aloittamista on pelastuslaitoksen valvontaosaston tehtävä palotarkastus huoneistoon. Yli 50 asiakaspaikan ravintolalle on laadittava pelastussuunnitelma.
5. Tarjoilun ulottaminen ulkotiloihin voi tietää lisää byrokratiaa. Ulkoterassit, tarjoilutiskit, aidat ja kalusteet vaativat usein erillisen toimenpideluvan tai muita sijoittamislupia.
6. Ulkotarjoilualueesta on tehtävä ilmoitus poliisille. Jos terassin aukioloa haluaa pidentää iltakymmenestä, pitää sitä varten hakea erityislupaa. Helsingissä aukioloajan pidentämiseen ei lupia myönnetä.
7. Myös mainoslaitteita varten saatetaan tarvita toimenpidelupa. Mainoslaitteet edellyttävät kiinteistönomistajan hyväksynnän, jos niitä kiinnitetään kiinteistön seinään.
8. Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa edellyttää ympäristökeskuksen myöntämää erillistä lupaa.
9. Jos ravintolassa aiotaan tarjoilla alkoholia, tulee sitä varten hankkia anniskelulupa.
10. Hygieniapassin tarvitsevat kaikki ne työntekijät, jotka käsittelevät elintarvikkeita.(Lähde: TalousSanomat)

Yrityksen perustaminen MaRa-alalle. Lainaus oppaasta: "Henkilökunnalle on syytä korostaa, että palkanmaksajana ei ole suinkaan yrittäjä tai yritys vaan asiakkaat. Heidän rahoillaan maksetaan kaikki yrityksen kulut ja tietysti myös työntekijöiden palkat. Ja olisi yrittäjällekin hyvä jäädä jotain."

(Edit 10.4.2017).

Comments