Kannattavan yritystoiminnan perusta
Yrityksen toimintaympäristö

Yrityksen toimintaympäristö talouden kiertokulku

Paras paikka yrittää...mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen sijaintipäätökseen

Kannattavuus ja kannattavuuden osatekijät


Katetuottolaskennasta

Key Rations -tunnuslukuja


Hinnoittelu

Hinnoittelu Pricing

Yrityksen taloudelliset tunnusluvut

Investoinnit

Kannattavan yritystoiminnan perusta
Rahoitus
Rahoitusteorian mukaan mitä riskialttiimpi sijoituskohde on, sitä suurempi on tuoton odotusarvon oltava. Esimerkiksi osakesijoitukset ovat pääsääntöisesti riskialttiimpia kuin korkosijoitukset, joten niistä voidaan myös odottaa keskimäärin korkeampaa tuottoa. Vastaavasti pitkäaikaiset sijoitukset ovat lyhytaikaisia sijoituksia riskialttiimpia ja siten niiden voidaan myös odottaa tuottavan paremmin. (Wikipedia)
Mistä yritys voi saada rahoitusta?
Esim.
Bisnesenkelit (yksityiset riskisijoittajat)
FIBAN
"Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan potentiaaliseen kasvuyritykseen. Yrityksen kasvutavoitteiden saavuttaminen vaatii usein ulkopuolista osaamista ja rahoitusta, mutta tällaiset yritykset ovat sijoituskohteina vielä liian riskipitoisia institutionaalisille lainaajille tai sijoittajille."
Finnvera

Keksintösäätiö

Sitra 
 
 Tekes

Teollisuussäätiö


Yritysrahoituksesta EK

Ks. erittäin hyvä  Tunnuslukuopas (Balance consulting)
Kannattavuus

Vakavaraisuus

Maksuvalmius
 Toiminnan laajuus

 Tehokkuus

 Pörssitunnusluvut


Kriisitunnusluvut


Yrityksen rahantarve

Käyttöpääomaerien kierto eli Pääoman käytön tehokkuus (Nämä löytyvät osasta tehokkuus)

Budjetointi
Tulosbudjetti
Rahoitusbudjetti


Termit tutuksi

Taloushallinnon sanastoa

Yrityssanastoa

Comments