Riskienhallinta


 Tämän listauksen pohjana on Cargon riskikartta vuodelta 2012.  Kuva Margit Mannila/Cargotec Annual Report 2009.  Source: Riskikartta  (26.1.2017)


Kartta löytyy myös postauksesta riskikartta.


https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/63/bd/fc/63bdfc3665d2fc561ae4e0cc27fed6a3.jpg
 Source https://www.pinterest.com/carey1331/strategic-risk/ (28.4.2017).

Riskienhallintaopas (PDF) (26.1.2017)

Strategiset- ja liiketoimintariskit
(Strategic and business risks)
Johtamisriskit
(Management risk)

 • Suunnittelu ja ennustaminen (Planning, forecasting and reporting)
http://www.invenco.fi/palvelut/talouden-suunnittelu-ja-ennustaminen/

http://www.tabella.fi/tuotteet/budjetointi-ja-ennustaminen 

http://www.aditro.fi/ohjelmistoratkaisut/taloushallinto-intime-tuoteperhe/talouden-suunnittelu-ja-ennustaminen

http://www.visma.fi/blog/enustaminen-ja-budjetointi-yritysjohtajille/

http://www.primavista.com/budjetit-ja-ennusteet

http://www.basware.fi/yrityksesta/uutiset/ennustaminen-koetaan-yha-useammin-menestyvan-liiketoiminnan-edellytykseksi


 • Hallintotapa ja organisaatio (Corporate governance and organization)
http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/konserni/Riskienhallintaohje.pdf

https://www.theiia.fi/ammatilliset_asiat/corporate_governance

http://www.mtv.fi/lifestyle/autot/artikkeli/lehti-nain-volkswagen-jai-kiinni-huijauksestaan/5325610 
(9.10.2015)

http://www.hs.fi/autot/a1442980465800

 • Suorituskyvyn hallinta (Management of performance)
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T69.pdf

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/38061/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201206191900.pdf?sequence=1

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/38110/URN:NBN:fi:jyu-201206271971.pdf?sequence=1

 • Johtamistaito (Maangement skills)
http://www.psycon.fi/fi/views/case/johtajan-persoonallisuus-ja-positiivinen-vuorovaikutus-ovat-osa-johtamistaitoa

https://www.veritas.fi/tietoa-veritaksesta/ajankohtaista/2012/johtamistaidon-professori-pauli-juuti-esimiestyo-palvelemis-0

https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/60862

https://tampub.uta.fi/handle/10024/76338

http://www.flywell.fi/turvallisuusjohtaminen.html

Markkina-asemariski
(Market position risk)

 • Maineriski (Reputation risk)
http://www.academia.edu/8481298/Organisaatioiden_maineriskit_Kontekstina_sosiaalinen_media

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/ihmisoikeuksissa-piilee-yritysten-suurin-maineriski/VejQnyWK

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/30023

http://mediaviikko.fi/aiheet/tiedotus/uutinen/selvitys-maineriski-yritysten-suurin-huolen-aihe-tanaan.html

http://www.slideshare.net/jahapaula/maineriski-digitaalisessa-julkisuudessa-digital-reputation-project

Also Personel risk / Myös henkilöriskihttp://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2013/12/22/1387732606928/Justine-Sacco-008.jpg
 Source: here. (26.1.2017)
 • Yritysjärjestelyriski (M&A risk)
http://www.lemminkainen.fi/globalassets/documents/investors/annual-reports/vuosikertomus-2011.pdf

 • Kilpailijariski (Copetitor risk)
http://www.morningstar.fi/fi/news/130988/varo-riskien-kasaantumista.aspx

http://mymemory.translated.net/fr/Finnish/English/kilpailuriski

 http://m.satakunnankansa.fi/satakunta/pori-ei-ole-asuntosijoittajan-unelma?v=1

 • Teknologiariski (Technology risk)
http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100308-2256F-31EF3/$File/Metso_riskikartta09.pdf

http://www.taloussanomat.fi/arkisto/2000/08/26/fox-indeksin-teknologiariski-paisuu/200032843/12

http://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/2002-09-26/Teknologian-valinnassa-piilee-monta-riski%C3%A4-3275292.html


 • Tutkimus- ja kehitysriski (Research and development risk)
http://www.porssisaatio.fi/blog/2014/06/20/panokset-kliinisiin-tutkimuksiin/

http://ar2010.orion.fi/hallinnointi/riskienhallinta

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/uskallus-syntyy-intohimosta/nmrxp6jK

http://www.industrycortex.com/datasheets/profile/509954456

http://www.talouselama.fi/kumppaniblogit/ekokem/t-k-lla-kohti-kiertotaloutta-6002328

 • Liiketoiminnan kehitysriski (Business development risk)
https://www.yumpu.com/fi/document/view/4947285/vuosikertomus-2007-stora-enso/107

http://www.destia.fi/vuosikertomus-2013/destian-vuosi-2013/riskienhallinta.html

http://www.marmai.fi/kumppaniblogit/megatrendit+vaativat+rohkeaa+johtamista/a2321810

Liiketoimintaympäristöriski
Operating environment risk
 • Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus (Availability of raw materials and components)
 http://www.taloussanomat.fi/informaatioteknologia/2011/03/15/komponenttien-hinnat-voivat-nousta-dramaattisesti/20113637/12

http://www.vacon.com/fi-FI/Sijoittajat/Hallinnointi/Taloudelliseen-raportointiin-liittyvat-sisaiset-valvonta--ja-riskienhallintajarjestelmat--/

http://www.vtt.fi/palvelut/palvelut-pk-yrityksille/pk-projektil%C3%A4hd%C3%B6t/kulutusta-kest%C3%A4v%C3%A4t-komponentit-k%C3%A4ytt%C3%B6ik%C3%A4%C3%A4-ja-ennakoitavuutta


 http://investors.uponor.com/fi/hallinto/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/riskienhallinta/liiketoimintaan-kohdistuvat-riskit

 http://www.kone.com/fi/sijoittajat/paaoman-jariskienhallinta/liiketoimintaan-kohdistuvat-riskit/

http://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/taloustieto/liiketoiminnan-epavarmuustekijoita

 • Osaavan henkilöstön saatavuus (Availability of competent personnel)
 http://ek.fi/wp-content/uploads/Osaava_henkilosto_menestyvat_yritykset.pdf

http://www.kunnat.net/test/talteen/strategia/henkilosto/Documents/Henkilostonsaatavuus_politiikka-asiakirja_2009.pdf

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr16.pdf?lang=fi


http://www.digitoday.fi/bisnes/2008/04/29/digia-huolissaan-henkiloston-saatavuudesta/200811943/66

http://www.taloussanomat.fi/arkisto/2002/01/03/osaavan-henkiloston-saatavuus-turvattavatietoliikennealalla/200225388/12


http://luotsi.lappi.fi/tyomarkkinoiden-toimivuus • Viranomaisriski (Authorities risk)
Viranomaisriksi toteutuu erityisesti verontarkastuksessa ja erilaisten säädösten tulkinnoissa.
http://nra.fi/120310-esimerkkiyritysrypas/

Myös ravintola-alalla voi kohdata haastavia tilanteita. Toteutuuko tässä viranomaisriski? (21.3.2017).Toiminnalliset riskit
Operational risks
 Prosessiriski
Process risk
 • Prosessista poikkeamisriski (Risk of deviation from the process)
 http://www.metso.com/fi/corporation/ir_fin.nsf/WebWID/WTB-130305-2256F-E65EE/$File/Metson_riskiprofiili_FIN.pdf


 • Logistiikka- ja kuljetusriski (Logistics and transportation risk)
 http://www.fennia.fi/fi/yritykset-ja-yrittajat/valty-vahingoilta/kuljetusriskien-hallinta/

http://kauppakamaritieto.fi/fi/content/export/19042/


 • Projektinhallintariski (Project management risk)
http://proha.purot.net/riskien_hallinta

http://www.cs.helsinki.fi/u/taina/ohtu/k-2005/2luku3.pdf

http://www.project-it.fi/palvelumme/parhaat-puolet-projektinhallintamenetelmista/

https://gofore.com/it-johtaminen/projektinhallinnan-tulisi-olla-proaktiivista/


 • Tuotantoprosessiriski (Production process risk)
http://www.olvi.fi/web/fi/122

 http://www.tem.fi/haku?30661_n=10&30661_o=30&60654_o=2&searchterms=Riskit

http://www.talentum.com/fi/company/governance/article866791.ece • Kestävän kehityksen riski (Sustainable development risk)
http://www.dnvba.com/fi/Kestava-kehitys/Kestavan-kehityksen-palvelut/Pages/default.aspx

http://www.valmet.com/fi/kestava-kehitys/kestava-kehitys-valmetissa/riskit-ja-mahdollisuudet/

http://www.inspecta.com/fi/Tietoa-Inspectasta/Kestava-kehitys/

http://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/presscenter/articles/2014/05/26/luonnonkatastrofit-ja-kriisit-aiheuttavat-yli-300-miljardin-dollarin-tappiot-vuositasolla-.html • Tuotemodifikaatioriski (Product modification risk)
http://pk-rh.fi/uploads/tuoteriskit/tuotekehitykseen-liittyvat-riskit-tyokortti.pdf

 •  Toimitusketjuriski (Delivery chain risk)
http://www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Toimitusketjun_riskienhallinta

http://www.dnvba.com/fi/Elintarviketeollisuus/Toimitusketjun-hallinta/Pages/Toimitusketjun-riskienhallinta.aspx

http://www.fibsry.fi/fi/teemat/kehittyvat-markkinat/toimitusketjujen-hallinta/riskit

http://www.metsagroup.com/fi/kestava-kehitys/kestava-metsanhoito/toimitusketju/Pages/default.aspxIT-riski 
IT risk
 • Järjestelmätukiriski (System fault risk)
http://www.huoltovarmuus.fi/static/pdf/254.pdf

 • IT-tukiriski (IT support risk)

 • Henkilöstöriski (Personel risk)
http://www.lahitapiola.fi/yritys/palvelut/yrityksen-riskienhallinta/henkilosto

https://www.mandatumlife.fi/en/palvelut/yrityksille/henkilostoriskien-hallinta

http://www.nytimes.com/2015/02/15/magazine/how-one-stupid-tweet-ruined-justine-saccos-life.html?_r=0 (21.10.2015).

http://edition.cnn.com/2013/12/22/world/sacco-offensive-tweet/ (21.10.2015).

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2527330/Blonde-female-PR-executive-tweets-Going-Africa-Hope-I-dont-AIDS-Just-kidding-Im-white-causes-international-outrage-likely-fired.html (21.10.2015).

Also/Myös
http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2013/12/22/1387732606928/Justine-Sacco-008.jpg

Source: here. (26.1.2017)
 • Avainhenkilöriski (Key personel risk)
http://www.pk-rh.fi/index.php?page=avainhenkilot

http://www.pk-rh.fi/index.php?page=avainhenkilot

 • Osaamisen kehittäminen (Development of competence)
Osaaminen

 • Juridinen riski (Legal risk)
Päivi Ervast Juridinen riskienhallinta kansainvälisen t&k -hanketoiminnan työkaluna

Riskienhallinta

 • Sopimusriski (Contract risk)
Espoo Sopimusriskien hallinnan kehittäminen

Fennia Sopimusriskit

Sopimusriskien hallinta

Sopimusriskien hallinta  II

Kannattaa myös tarkistaa onko sopimus aito. YLE uutisoi siitä, kuinka suomalainen yritys joutui tilaushuijauksen kohteeksi. (13.1.2017)

 • Vaatimustenmukaisuusriski (Complience risk)
Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit-riskikortti/Tuoteriskit

Vaatimustenmukaisuuden hallinta

Turvallisuus- ja vahinkoriskit 
Safety and hazard risks
Vaarat
Hazards
 • Luonnonilmiöt (Natural diaster)
Luonnonilmiöt aiheuttavat kymmenien miljardien eurojen vakuutuskorvaukset vuosittain maailmanlaajuisesti

Pk-yritysten riskienhallinta
 
 • Ympäristövahinko (Environmental damage)
http://www.pk-rh.fi/index.php?page=ymparistoriskit

 • Palo (Fire)

Turvajärjestelyt
Security arrangements
 • Toimitilojen turvajärjestelyt (Security arrengements on permises)
Uhkien määrittely ja tunnistaminen

 • Tietoturva (Information security)
Ihminen on suurin tietoturvariski

 • Petos (Faud)
Rikoslaki 39/1889


Turvallisuus 
Safety
 • Työntekijän terveys ja turvallisuus (Employee health and safety)
Työturvallisuuslaki 738/2002

Yrittäjät.fi Työterveys ja turvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus

 • Kolmannen osapuolen terveys ja turvallisuus (Third party health and safety)
Terveys ja turvallisuus

 • Matkustusturvallisuus (Travel security)
Suomen yrittäjät. Matkustusturvallisuus.

Matkustaminen kohderyhmittäin. Ulkoministeriö.

Rahoitusriskit
Fiancial risks
 Likviditeettiriski
Liquidity risk
 • Yrityksen maksuvalmiusriski (Company liquidity risk)
Riskit ja epävarmuustekijät

Maksuvalmiusriski
 • Rahoitus- ja jälleenrahoitusriski (Fiananceing and funding risk)
Rahoitusriskien hallinta
 • Markkina- tai rahoitusinstrumenttiriski (Market or fianncial instrument risk)
Rahoitusriksit

Sijoitusportfolion markkinariskit

 Ossi Helle. 2006.   STRUKTUROITUJEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN RAKENNE JA RISKIT SUOMESSA.TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos.
Luottoriski 
Credit risk
 • Vastapuoliriski (Counterparty risk)
http://www.investori.com/b/index.php/sanasto/vastapuoliriski


http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Tuotteita/Sijoittaminen/ETF/riskit/Pages/Default.aspx

http://www.actuary.fi/fi/liitteet/kok/niemi_20100414.pdf

 • Asiakasluottoriski (Customer credit risk)
Suomen pankki http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/selvitykset_ja_raportit/yleistajuiset_selvitykset/Documents/A103.pdf

http://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Lyhyesti/Pages/Kannattavuuteen-vaikuttavat-mahdolliset-riskit.aspx

Kannattaa myös tarkistaa onko sopimus aito. YLE uutisoi siitä, kuinka suomalainen yritys joutui tilaushuijauksen kohteeksi. (13.1.2017)

Hinnoitteluriski
Pricing risk
 • Korkoriski (Interest rate risk)
http://www.nordea.fi/yritykset+ja+yhteis%C3%B6t/riskienhallinta/korkosuojaus/korkoriski/952822.html

https://www.handelsbanken.fi/shb/inet/istartfi.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=10_Raha_ja_valuuttamarkkinat&sa=/shb/inet/icentfi.nsf/Default/q0A8989CA34A4EDA7C225779D0049328F

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Arkisto/Ratan_valvottavatiedotteet/Documents/06_2008Liite2.pdf


 • Pääomariski (Capital risk)
http://www.onlinesijoittaminen.fi/Tuotteet/Joukkolainat/Joukkolainojen+ABC/1459222.html

http://www.olvi.fi/web/fi/354


 • Valuuttariski (Currency risk)
http://www.arvopaperi.fi/kolumnit_kommentit/blogiareena/valuuttariski+voi+tuhota+sinansa+terveen+yrityksen+kilpailukyvyn/a915438

http://www.valmet.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/rahoitusriskien-hallinta/valuuttariski/

http://www.nordea.fi/yritykset+ja+yhteis%C3%B6t/riskienhallinta/valuuttasuojaus/valuuttariskilt%C3%A4+suojautuminen/42797.html

http://www.valuuttakauppa.fi/valuuttariski


http://helsinki.chamber.fi/media/filer_public/ef/34/ef34500c-aed9-4c1f-a47e-cf353e9041c2/toivainen_nettiin_kauppakamari_at_korjattu_20150417.pdf


 Hahtela Jussi (2013). Valuuttariski voi tuhota sinänsä terveen yrityksen kilpailukyvyn. Arvopaperi. (8.10.2015).
Muita lähteitä


Avainhenkilöriski

Dark side of entrepreneurship

Maariskit ja ulkomaalaiset sijoitukset

Comments