Terveys ja johtaminen

Kuva Margit MannilaLuentomateriaalina on  Jari Vuoren (2005)  teos Terveys ja johtaminen sen sisältö jakautuu viiteen päälukuun, joiden otsikot ovat:

Käsitteet ja käsitteiden määrittely
Terveysjohtamisen historia ja nykytila
Hyvä elämä ja työ johtajan haasteina
Terveydenhuollon organisaatiokulttuurit
Voimavarana talous, informaatioteknologia ja henkilöstön tulevaisuus


Vuori, J. (toim.) (2005). Terveys ja johtaminen. WSOY. Helsinki.


 Johtajuus. Perheyrittäjyys. (2.10.2015).

Kuinka johtaa, kuka johtaa? Aloittelevan esimiehen haasteita. (Perheyrittäjyys). (2.10.2015).

Leadership videos. Perheyrittäjyys. (2.10.2015).

. Perheyrittäjyys. (2.10.2015).Palautteen antaminen. Perheyrittäjyys. (2.10.2015).

 Palautteen antamisen taito. Perheyrittäjyys. (2.10.2015).

Syntipukki-ilmiö. Perheyrittäjyys. (2.10.2015).

Tiimityö asiantuntijaorganisaatiossa. Perheyrittäjyys. (2.10.2015).

(Edit 8.10.2015)

Comments