Tiede ja tutkimus
http://www.metodix.com/fi/sisallys/01_menetelmat/gfx/gfx_tutkimusprosessi2/gfx_tutkimusprosessi5/taulukko05.gif

 Kuvan lähde: Metodix 

 Metodix on täydellinen tutkimuksen tekemisen ohjekokonaisuus.

  ”Tiede on järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa.” (Haaparanta & Niiniluoto 1986.)
mitä on uusi tieto? (mitä  tieto on/miten tieto on määritelty? – vrt. klassinen tiedon määritelmä)
mitä on järjestelmällisyys (systemaattisuus, millä tavalla tiedon hankinta on systemaattista)?
mitä on järkiperäisyys (rationaalisuus vai valikoivuus - esim. onko kysymyksessä oikeasti järki vai tunne)?


http://www.metodix.com/fi/sisallys/01_menetelmat/gfx/kuvat_uusi_ikkuna/taulukko04.gif 

Lähde: Metodix 
 
 Soveltava tutkimus
https://www.mit.jyu.fi/agora-center/innokeha/sisalto/index.php_files/image005.gif 

Lähde: Jyu.fi 


http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/tutkimus/prosessi2.gif 

Kuvan lähde:http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/tutkimus/prosessi2.gif 
 Katso sivusto tästä linkistä.
 

Comments