Kuluttajaoikeus

Kuluttajansuoja

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL) yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.
Paula Sailas, Berggren (11.12.2015)


Kuva Margit Mannila

Kuluttajaoikeus kuuluu yritysoikeuden alle.

VII Kuluttajaoikeus

1. Kuluttajaoikeuden pääpiirteet

- Kuluttajansuojalaki 38/1978. Edilex. (19.5.2015).


- Kuluttajansuojalaki 38/1978 6 luku Koti- ja etämyynti. (11.12.2015).


2. Markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntely

Nykyisen kuluttajansuojalain mukaan yritys voi siis järjestää markkinointiarpajaisia, joihin osallistuminen voidaan rajata vain tuotteen ostajiin tai tarjouksen tekijöihin. Vastikkeettomien markkinointiarpajaisten järjestäminen on nykyisen lain mukaan edelleen sallittua. Asianajotoimisto Castrèn & Snellmann Oy (11.12.2015).

- Laki kilpailu- ja kuluttajavirastosta 661/2012. Finlex. (11.12.2015).

- Laki sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa 1061/1978. (11.12.2015).

 - KKV:n ratkaisut ja julkaisut. (11.12.2015).


- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (11.12.2015).

- Kuluttaja-asiamies. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. (11.12.2015).

- Markkinaoikeus (11.12.2015). 

- Markkinaoikeus/ratkaisut (11.12.2015).

- Sotka, Jari. (2014). Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. (11.12.2015).


Esimerkkejä:


http://www.mvnet.fi/blogi/media/lehtimainos.jpg

Kuvan lähde http://www.mvnet.fi/blogi/media/lehtimainos.jpg (11.12.2015).
Markkinointisota ja vertaileva mainonta. (2008). (11.12.2015).

http://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2015/07/hunajapurkit.png Kuvan lähde http://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2015/07/hunajapurkit.png  (11.12.2015)
Paloranta, P. (11.12.2015)


3. Tuotteiden turvallisuus

- Kuluttajaturvallisuusvalvonta. Tukes. (19.10.2015).

- Tuotteiden turvallisuusvaatimuksia. Tukes. (19.10.2015).

- Tuotteen turvallisuuden varmistaminen. (19.10.2015).

- Tuoteturvallisuus. Yrittäjät.fi. (19.10.2015).

- Vaarallinen tuote tai palvelu. Tukes. (19.10.2015).

4. Kuluttajasopimukset

- Tavaran luovuttaminen. Perheyrittäjyys-blogi. (8.10.2015).


5. Muuta

Apua kuluttajalle. Kuningaskuluttaja. Yle. (11.12.2015).

- Arvonnat ja kilpailut. (11.12.2015).

- Arpajaislaki (1047/2001)

- Arpajaisvero. Vero.fi. (11.12.2015)

- Kuluttaja (11.12.2015).

- Kuluttajansuojalain muutos 13.6.2014. (11.12.2015).

- Kuluttajaliitto (11.12.2015).

- Musta lista. Kuluttaja. (11.12.2015).

- Ratkaisuja riitoihin. Kuluttaja. (11.12.2015).

- Voiko tuotteen ostaminen olla  arpajaisiin  osallisumisen ehtona?  (11.12.2015).


Lähteet 
Mannila, Margit. (2015). Yritysoikeus. (11.12.2015).

MV Markkinointisota ja vertaileva mainonta. (2008). (11.12.2015).

Paloranta, P.  (2015). Kilpailijan mainonta mustamaalaa ja johtaa harhaan. (11.12.2015)

Comments