Käytä viennissä oikeaa maksutapaa


Kuva Margit Mannila

Käytä viennissä oikeaa maksutapaa, otsikoidaan Yrittäjäsanomissa 2/2015 s.7. Alaotsikko on osa Josi Tikkasen kirjoittamaa laajempaa artikkelia, joka on otsikoitu:  Etsi erottuva tuote ja lähde maailmalle. Artikkelissa käsitellään ulkomaankauppaa.

Artikkelissa listataan ulkomaankaupan maksutavat: maksumääräys, perittävä ja remburssi. Nämä ovat käsitteitä, jotka tulevat väistämättä vastaan niille, jotka toimivat ulkomaankaupan alalla.

Aktian sivustolla tiivistetään viennistä näin:
Vientikaupassa on huomioitava monia asioita. Miten ja milloin maksu hoidetaan ja varat ovat yrityksesi käytössä? Kuinka pienentää mahdollisia riskejä? Viejänä sinun kannattaa pohtia seuraavia asioita.
  • Tunnetaanko ostaja ennestään?
  • Voiko ostajaan luottaa?
  • Millä markkinoilla ostaja toimii?
  • Poliittinen ja taloudellinen tilanne alueella
  • Maksun nopeus ja varmuus
  • Rahoituksen tarve
  • Suojautuminen valuuttakurssiriskiä vastaan


Lähteet ja lukemistoa

Aktia. Vienti. (7.11.2015).

Danskebank. Vientikaupan takaukset. (7.11.2015).


Tikkanen, Josi. (2015). Etsi erottuva tuote ja lähde maailmalle. Yrittäjäsaomat 2, 4-7. (7.11.2015).

Comments