SaattohoitoKuvan lähde tästä linkistä (5.1.2016).

Puhuimme hoivayrittäjyyden kurssilla (13.1.2016) siitä, miten saattohoitoon erikoistuvan yrityksen voisi perustaa. Kokosin tähän postaukseen muutamia linkkejä aihepiiriin liittyen. Kuten myös Valviran sivustolla todetaan, terveyden- ja sairaanhoidon palveluja voivat antaa vain terveydenhuollon ammattihenkilöt.
Valviran sivuilla on lista ammattinimikkeistä.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään aluehallintovirastoon (AVI)

Ilmoitus itsenäisestä terveydenhuollon ammatinharjoittamisesta

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ammatin harjoittamisesta itsenäisesti ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään aluehallintovirastolle, jonka alueella palveluja pääasiallisesti annetaan.
Lomaketunnus avi21k1
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirastot AVIt
 (Lähde YritysSuomi.fi_ 14.1.2016).


Saattohoidolla arvokas loppu, otsikoi YLE (2011) sivustollaan.  Jutussa kerrotaan kahdesta naisesta, jotka perustivat saattohoitokodin. Molemmilla naisilla syyt saattohoitokodin perustamiseen olivat hyvin henkilökohtaiset. He olivat uransa aikana nähneet sekä hyviä, että huonoja esimerkkejä siitä, miten saattohoito voidaan hoitaa.
- Keskussairaalassa työskennellessäni näin sitä onnistumatonta saattohoitoa. Emme halua enää kenenkään kokevan sitä kärsimystä, naiset sanovat.

Valvira valvoo kaikkea terveydenhuollon alaan liittyvää yrittäjyyttä, kuten myös saattohoitoa.  Sivustolta löytyy aihepiiriin liittyvää ohjeistusta. Aiheeseen liittyviää tietoa löytyy myös seuraavista linkeistä:
 Kuolevan potilaan oireiden hoito (kaypahoito.fi)
STM 2010: Hyvä saattohoito Suomessa (stm.fi)
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) (etene.fi)

Valviran sivustolla todetaan, että saattohoitovaiheeseen siirtyminen on sellainen potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa tarkoitettu tärkeä hoitopäätös, josta on keskusteltava, tarvittaessa useita kertoja, potilaan itsensä kanssa tai jos hän ei pysty päättämään hoidostaan itse, hänen lähiomaisten tai muiden läheisten kanssa tai laillisen edustajansa kanssa. Päätökseen kirjataan saattohoidon sisältö mukaan lukien potilaan omat toiveet. Saattohoitopäätös pitää sisällään päätöksen pidättäytyä elvytyksestä (DNR-päätöksen), vaikkakin se voidaan myös kirjata erillisenä. Saattohoitopäätöksessä pitää olla päätöksen tekijä(t), päätöksen lääketieteelliset perusteet, potilaan ja/tai omaisen kanssa asiasta käyty keskustelu ja potilaan ja/tai omaisen kannanotto päätökseen. (Viitattu 14.1.2016)

Potilaalla on itsemääräämisoikeus (785/1992: 6).

Valviran sivuilta löytyy ohjeistusta yksityisen hoiva-alan yrityksen perustamiseen:

Säädökset

Julkaisut

Luvalla laadukasta toimintaa
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan muistilista

Keywords  hospice-hoito, saattohoito, terminaalihoito

Lähteet ja lukemisto

Hänninen, Juha. (2012). Saattohoito-opas. Potilaan ja omaisen opas. Terhokoti. (14.1.2016).

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Finlex. (14.1.2016).

Latva, Riitta. (2010). HOIVAYRITTÄJYYTTÄ SUUNNITTELEVAN AAKKOSET. Henkilöstökäsikirjamalli yrittäjän tueksi. Diakonia ammattikorkeakoulu. (PDF) (14.1.2016)

Mannila, Margit. (2012) Hoivayrittäjyys. (14.1.2016).

Missä kannattaa kuolla?. (2014). YLE. (14.1.2016).

Pihlainen, Aira. (2010). Hyvä saattohoito Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö.  (PDF) (14.1.2016). 

Pirkanmaan hoitokotiEtusivu. (14.1.2016).

Pitkälä, Kaisu & Hänninen, Juha (1999). Kun kuolema lähestyy. Terveyskirjasto Duodecim. (14.1.2016).

Saattohoidon järjestäminen kunnissa. Kunnat.net. (14.1.2016).

SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Kirjoittajat: Eija-Liisa Aaltola, Anne Härkönen, Sirpa Kaukinen, Laura Lehtinen, Kirsi Timonen Työryhmä: Aino Aalto, Eija-Liisa Aaltola, Hannu Huusari, Jyrki Kössi, Laura Lehtinen, Mervi Luoma, Liisa Luostarinen, Tarja Parkkonen, Tuula-Anneli Sirén, Jouni Sakomaa, Kirsi Timonen Lahti 2014. (PDF) (14.1.2016).

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta. PPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen työryhmä. (PDF) (14.1.2016). 

Saattohoidon periaatteista. (PDF)  (14.1.2016).

Suverena Oy. Yrityksen kotisivut. (14.1.2016).

Terhokoti. (14.1.2016).

Vuorinen, Eero (2014). Saattohoito Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. (PDF) (14.1.2016).

YritysSuomi.fi. Työ- ja elinkeinoministeriö. (14.1.2016).

Comments