Sijoittajasivut

Kuvakaappaus Keskon sijoittajasivuilta.

Osakeyhtiölaki (624/2006), tilintarkastuslaki (1141/2015) ja  arvopaperimarkkinalaki (746/2012) määräävät pörssiyhtiön tiedonantoon liittyvistä velvollisuuksista.  Sijoittajasivuilla esitetty tieto ei siis perustu siihen, mitä tai millaista tietoa yritys itse haluaisi julkaista.
Comments