Prosessit kuntoonTalouselämässä 12/2016 oli Pekka Lähteenmäen kirjoittama artikkeli ostikolla Vauhtia peliin. Artikkelissa ovat esimerkkeinä Tyks ja Salon kaupungin keskuskeittiö.

Kun prosessit saadaan kuntoon saavutetaan yleensä säästöjä. Säästöt tulevat toisaalta tehostuneen toiminnan kautta ja toisaalta siitä, että ihmiset sitoutuvat työhönsä paremmin kun he hahmottavat kokonaisuuden ja oman roolinsa siinä.

Lean -harjoituksessa  samaa  prosessia toistetaan uudelleen ja uudelleen, kuten kata-liikesarjoja karatessa ja sitten tehdään jokaisella pelikierroksella yksi parannus ja seurataan sen vaikutuksia. Osastonhoitaja Kaisa Impilä sanoo, että heillä isoin haaste on, että potilaat joutuvat odottamaan liian kauan sekä hoitoon pääsyä että hoidon etenemistä. Tämä ei liene uusi ilmiö, kun on kysymys sairaalasta tai terveyskeskuksesta.

Lean-hankkeen ansiosta TYKS leikkasi viime vuonna 1-2 traumapotilasta enemmän/päivä samalla henkilöstöllä. Se tarkoittaa 476 leikkausta enemmän vuodessa. Tuottavuuden kasvu on yli 20 %. Lean-filosofia on pohjalla myös siinä kun TYKS:iin rakennetaan T3-sairaala. Resurssit eivät lisäänny, vaan samalla rahalla on saatava enemmän aikaiseksi.

Lean-hakkeiden säästöt ovat parhaimmillaan huimia. Puhutaan jopa 50 % suuruisista säästöistä, toteaa artikkelissa haastateltu Esa Aho. Aho toimii  vastaavana Fujitusun pohjoismaisesta sovellustarjonnasta. Taiici Ohno, joka kehitti Toyotan tuotantojärjestelmän kiteytti Leanin idean " Tavoitteena ei ole juosta nopeammin, vaan kulkea lyhyempi matka." Leanissa pyritään poistamaan hukkaa kuten liikettä, varastoja, turhaa työtä ja odotusta. Kyse on myös jatkuvasta ja osallistavasta työn kehittämisestä. Lean on filosofia, jossa työntekijä, ihminen on keskiössä. Nykyisen toimintamallin visualisointi ja työn seuranta korostuvat leanissa, korostaa Aho.

Salossa puolestaan lean-mallilla on käyty läpi keskuskeittiön toiminnat ja hanke levittäytyy hallintoon, lapsi- ja nuorisotyöhön ja päätöksentekoon.

Salossa toiminut Nokia oli edelläkävijä leanissa. Nokian raunioille on syntynyt Lean5. Lean ei ole projekti joka alkaa ja loppuu, vaan matka, joka alkaa.Eric Ries
Läheitä ja lukemistoa

Epply, Tom. The Lean Manufacturing Handbook. (29.3.2016).

Lähteenmäki, Pekka. (2016). Vauhtia peliin.  12(2016), 28-34. Verkossa lyhennettynä https://summa.talentum.fi/article/te/273974 (28.3.2016).

Mannila, Margit. (2015). Lean. Perheyrittäjyys. (28.3.2016). 

Mannila,Margit. (2015). Lean ja Lean Startup. Perheyrittäjyys. (28.3.2016).

Mannila, Margit. (2013). Muutosjohtaminen, muutoksen johtaminen, muutoksessa johtaminen vai johtamisen muutos? Perheyrittäjyys.  (28.3.2016).

Ries, Eric (2011). Lean start-up. (28.3.2016). 

Toyota. The Toyota Production System. (29.3.2016). Lähetetty Windows Phonesta

Comments