Työpaikkahaastattelu

Kuva Margit Mannila


Suurin osa opiskelijoista lienee jo saanut kesätyöpaikkansa. Kokoan silti muutamia asioita työnhakuun liittyen tähän, koska aihe on puhuttanut käytäväkeskusteluissa. Yrittäjyyden kurssilla, kun teemme liiketoimintasuunnitelmaa, annan tehtäväksi oman vision laatimisen 10  vuoden tähtäimellä. Moni kokee asian hyvin vaikeaksi. Kuitenkin oman kehittymisen ja opiskelun näkökulmasta olisi hyvä, jos suunta olisi edes vähän selvillä. Se voisi lisätä vähän niitä kuuluisia lukuhalujakin, kun on tavoite, mihin tähtää.


Valmistaudu haastatteluun
Työpaikkahaastattelujen kulusta ja työhakemuksista on kirjoitettu hyllymetreittäin. Valmiita malleja löytyy netistä. CV:n pituus saisi olla enintään pari sivua ja sen liitteenä oleva myyntikirje pitäisi nostaa esiin sellaisia asioita, joita CV:ssä ei ole mainittu. Monissa ohjeissa hakijaa kehoitetaan valmistautumaan huolella haastatteluun ja harjoittelemaan potentiaalisia haastattelukysymyksiä jonkun kaverin kanssa.  Työnhakijan kannalta on siis kysymys työpaikan saamisesta ja yrityksen kannalta on kysymys sopivan työntekijän löytämistä tarjolla olevaan tehtävään. Työnantajasi etsii vastausta kysymykseen millaista lisäarvoa juuri sinä tuotat hänelle? 

Kokoan tähän postaukseen muutamia linkkejä aiheeseen liittyen.
http://docplayer.fi/docs-images/24/2775425/images/8-0.png
Kuvan lähde tästä linkistä. Personality Growth.  (20.4.2016)


Yleisimmät kysymykset työpaikkahaastattelussa ovat esimerkiksi seuraavia:
 • Mitä teet tällä hetkellä? tai Mitä teet nykyisessä työssäsi?
 • Miten viihdyt nykyisessä tehtävässäsi?
 • Miksi haet tähän työtehtävään?
 • Millainen kuva sinulla on tästä työtehtävästä?
 • Miten kuvailet itseäsi lyhyesti?
 • Millainen on nykyinen perhetilanne? (tämä on laiton kysymys)
 • Mikä on ollut mieluisin työpaikkasi ja miksi?
 • Miten olet yleensä menestynyt opiskelussa?
 • Mitä harrastat?
 • Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa?
 • Mitä olet ajatellut sopivaksi palkaksi?
 • Mitkä ovat vahvuutesi? Mitä osaat?
 • Millaisia asioita haluaisit itsessäsi kehittää?
 • Mitkä ovat uratavoitteesi ja miten aiot saavuttaa ne?
 • Miten työskentelet ryhmässä?
 • Miten voisit olla hyödyksi yrityksellemme?
 • Miksi meidän pitäisi valita juuri sinut?
 • Mitä odoat meiltä/uudelta esimielehtäsi/työtovereiltasi?
 • Milloin voisit aloittaa työt?
 • Mitä jos et tulet valituksi?  (Kortetjärvi-Nurmi,   Kuronen & Ollikainen, 2008, 174).

Lähteet ja lukemisto

16 personalities. Suomi. (20.4.2016).

30 hyödyllistä työhaastattelukysymystä. Duunitori/Sonja.  (20.4.2016).

Kalliola, Kia. (2011).  Työnhakijan seitsemän kohtalokasta mokaa.  Uratie. (21.4.2016).

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka,  Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja (2008). Yrityksen viestintä. Edita Business. Helsinki.

Mannila, Margit. (2016). CV sujuvasti. Työkalu urasuunnitelman ja/tai työpaikkahakemuksen tekemiseen. Perheyrittäjyys. (22.4.2016).

Monster. (22.4.2016).

Myers Briggs (MBTI) Spirit Animals (20.4.2016).

Myers Briggsin tyyppi-indikaattori. Wikipedia. (20.4.2016).

Nivaro, Heikki. (2010). Opettele vahvuutesi ennen työnhakua. (21.4.2016). 

Perälä, Markku. (2011). Yleisimmät työhaastattelukysymykset. (21.4.2016).

Peterson, Thad. 100 top job interview questions—be prepared for the interview. Monster. (21.4.2016).

Ruuska, Teemu. (2016). Yleisimmät virheet työhaastattelussa. InHunt. (21.4.2016).

Suomi MBTI. (20.4.2016).

Työhaastattelu.(22.4.2016).


Uratie. (2011). Näin mokaa työhaastettelun. (21.4.2016).

Uratie. Työnhaku. (21.4.2016).


Väistö, Nina. (2014). Leanistäkö lisää virtaa pääsuunniteluprosessiin. Aalto University Professional Development - Aalto PRO. (20.4.2016).

(Edit 22.9.2016.)

Comments