Avioehto Kuva Margit Mannila


Avioehto on asia, joka kannattaisi ottaa huomioon jo siinä vaiheessa kun yritystä perustetaan. Avioero nimittäin voi muuttaa myös yritystoimintaa, jos tilanteeseen ei ole osannut varautua.

Virvamaria Toikka (2016) kirjoittaa Yrittäjäsanomissa, että kun lusikat menevät jakoon, voi yrittäjä pahimmillaan menettää myös elämäntyönsä, ellei asioista entisen puolison kanssa ole sovittu etukäteen. Toikka nostaa esiin tilastoja, joiden mukaan Suomessa eroon päätyy vuodessa keskimäärin 13 500  avioliittoa. 

Artikkelissa on nostettu esiin asioita, mitä kannattaisi hoitaa kuntoon ennen eroa ja mitä eron aikana ja sen jälkeen.

Ennen eroa
 • Laadi avioehto, jossa määritetään, mikä on yrittäjän yksityistä omaisuutta ja mihin puolisolla on avio-oikeus. Avioehtoa sovelletaan avioerossa tai puolison kuollessa.
 • Ilman avioehtoa puolisolla on tavallisesti avio-oikeus myös yrittäjän yritysvarallisuuteen. Yrittäjällä on vastaavasti avio-oikeus puolisonsa varoihin.
 • Avioehdolla voidaan sulkea avio-oikeus pois kaikkeen puolisioiden jo ennen avioliittoa omistamaan tai avioliiton aikana saamaan omaisuuteen.
 • On yleistä, että vain osa varallisuudesta, kuten esim. yritys määrätän avioehdossa avio-oikeudesta vapaaksi.
 • Avioehdossa voidaan myös määrätä, että sitä sovelletaan vain avioliiton päätyessä eroon. Mikäli avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, avio-oikeus säilyy.
 • Muista rekisteröidä avioehto maistraatissa.
 • Kun yrittäjä ja tämän puoliso ovat perheyrityksessä osakkaina, avioehdon lisäksi kannattaa tehdä osakassopimus yrityksen toiminnan aikaisista pelisäännöistä. Tee määräykset myös yrityksen toiminnan lopettamisen varalta.
Eron aikana ja sen jälkeen
 •  Puolisot tekevät usein avioliiton loppuvaiheessa sopimuksen avioeron varalta. Siinä voidaan sopia myös muista kuin avioehdossa mainituista seikoista, kuten puolison oikeudesta käyttää toisen puolison yritysvarallisuutta.
 •  Avio-oikeuden piiriin kuuluu kaikki omaisuus ja velat, mitä puolisolla on avioeron vireille tullessa. Omaisuuden arvo määräytyy tavallisesti jakohetken mukaan.
 •  Avioeroon tuomitsemisen jälkeen puolisot usein vahvistavat sopimuksen avioeron varalta lopulliseksi ositukseksi puolisoiden välillä.
 • Osituksen yhteydessä tehdään usein osituslaskelma. Siinä puolisoiden avio-oikeuden piiriin kuuluvat varat lasketaan yhteen velkojen vähentämisen jälkeen ja jaetaan kahdella. Varakkaampi puoliso maksaa tasinkoa toiselle puolisolle siten, että kummallekin puolisolle pitäisi tulla avio-osan verran varallisuutta. Puolisot voivat sopia asiasta toisin.
 • Toisen puolison osuuteen voidaan kohdentaa yritysvarallisuus, mikäli toinen puoliso saa vastaavasti arvomääräisesti yhtä paljon muuta omaisuutta.
 • Mikäli yritysvarallisuus on avioehdoissa määrätty toisen puolison yksityiseksi omaisuudeksi saa toinen puoliso vastaavasti arvomääräisesti yhtä paljon muuta omaisuutta.
 • Mikäli yritysvarallisuus on avioehdossa määrätty toisen puolison yksityiseksi omaisuudeksi, jää se vapaana omaisuutena tasinkolaskelman ulkopuolelle.
 • Jos puolisot eivät pääse osituksesta yksimielisyyteen, käräjäoikeus voi määrtä pesänjakajan ositusta varten.
 • Pesänjakajan toimittamassa osituksessa käsitellään muun muassa avioehdon sovittelua koskevat vaatimukset. Kotona lapsia hoitanut puoliso voi esimerkiksi vaatia yrittäjäpuolisolta hyvitystä työpanoksestaan, mikä on osaltaan mahdollistanut yrityksen vaurastumisen. 

Vaikka moni yrittäjä on tottunut hoitamaan asioita itsenäisesti, kannattaa avioeron hetkellä pyytää apua sekä lakimieheltä että kirjanpitäjältä, toteaa Toikka kirjoituksessaan. jutussa haastateltu yrittäjä toteaa, että vaikka yritys olisi avioerohetkellä arvoton, tulee sille osituksessa usein hintalappu. Näin yrittäjä joutuu usein maksamaan avioerossa arvottomastakin yrityksestä puolisolleen.  Avioehto kannattaa siis laatia, kun menee naimisiin.  


Lähteet


Avioehtosopimus. Maistraatti.fi. (7.9.2016).

Kauppalehti (2013). Ero voi pistää yrityksen kohtalon puntariin. (1.9.2016).

Näin minimoit tappion avioerossa. (2011). Talouselämä.  (1.9.2016).

Ohjeita avioehdon tekemiseen. Avioehto.net. (1.9.2016).

Ryppy rakkaudessa-teitkö täsmä-avioehdon? (2013). TalousSanomat. (1.9.2016).

Toikka, Virvamaria. (2016). Avioehto on yrittäjän turva. Yrittäjäsanomat 3/2016 16-17. (7.9.2016).

Toikka, Virvamaria. (2016).  Avioehto on ainut turva – "Erossa arvottomallekin yritykselle tulee hintalappu. Yrittäjät.fi. (1.9.2016).

Varjo, Pirkko. (2006). Jokainen avioero on erilainen. Yrittäjät.fi (1.9.2016).

Wähäaho, Kirsi. (2015). Avioehtosopimus ja yritysomaisuus.  (1.9.2016).

Yrittäjän puolisolle jää käteen lusikka. (2015). Olipa kerran yrittäjä. (1.9.2016).

Comments