PK-Inno eli ope työelämässä
Meillä VAMK:ssa on menossa PK-Inno -projekti, jonka siipien suojassa meillä opettajilla on mahdollisuus irrottautua päivätyötehtävistämme ja käydä tutustumassa yrityksien toimintaan. Kun tällainen mahdollisuus tulee, niin sitä ei vain yksinkertaisesti voi jättää käyttämättä.

Muutamien mutkien jälkeen löysin itselleni yrityksen, joka suostui ottamaan minut vastaan. Ei ehkä ihan 100 % hankkeen otsikon mukaisesti PK-yritys, mutta sellainen yritys, jonka siipien suojassa aika moni meidän opiskelija aloittelee työuraansa, pääsee harjoitteluun ja ehkä sitten saa tehdä tälle yritykselle myös opinnäytetyönsä.

Yritys, johon pääsin oli ABB:n Vaasan yksikkö. Vietin siellä kolme työpäivää, kolmen eri henkilön kanssa, tutustuen yritykseen ja osallistuen aitoihin työtehtäviin. Tehtävien sisällöstä tai asioista en luonnollisestikaan kerro sen tarkemmin, sillä kuten aina työsuhteessa tai yhteistyökumppanuudessa asiat ovat salassapidettäviä.

Osallistuminen aitoihin työtehtäviin oli minulle todella palkitsevaa. Oli mukava havaita, että pystyy ja kykenee nappaamaan kiinni asioista, jotka ovat itselleen sinänsä outoja, mutta joiden perusrakenteen tuntee teoreettisesti.

Kaikki lähtee turvallisuudesta
Kuulin useaan otteeseen ajatuksen, että kaikki lähtee turvallisuudesta ja oli hienoa havaita, että tämä tosiaan toimi ABB:ssä myös käytännössä. Turvallisuuteen kiinnitettiin heti alusta pitäen huomiota. Minulle kerrottiin heti alussa muutamia turvallisuuteen liittyviä asioita  ja sain vierailijan turvallisuusohjeet-taskuoppaan. Myös esimieskoulutuksessa, johon sain osallistua, alkoi turvallisuusasioihin liittyvällä osuudella, jossa käytiin turvallisuuteen liittyvien asioiden merkitystä työtehtävien ja yrityskuvan kannalta läpi. Esimerkiksi työtehtäviin annettava perehdyttäminen nähdään ABB:llä tärkeänä osana laatua ja turvallisuutta. 

Asiat, jotka tekivät open erityisen iloiseksi ovat

 • Oli ilo havaita että käytännössä tarvitaan juuri niitä asioita, mitä käyn esimerkiksi yrittäjyyden ja yritysoikeuden kursseilla läpi. Esimerkiksi riskienhallintaa ja riskien tunnistamista.
 • Teoreettiset mallit ja käytännön työkalut, joita käytämme tunneilla ovat juuri niitä, joita yrityksissä käytetään aktiivisesti erilaisissa yhteyksissä. Vaikka osa asioista saattaa tuntua etäisiltä ja hieman oudoiltakin, on niillä aivan selkeä siirtovaikutus käytäntöön.
 • Oikeudellista osaamista tarvitaan! Kaikissa työtehtävissä tarvitaan oikeudellista osaamista. Osakeyhtiölaki antaa reunaehdot yrityksen raportointikäytännölle ja huomattavan monessa työtehtävässä joudutaan ottamaan oikeudellisia kysymyksiä esiin. 
 • Vienti- ja tuontitoimintaa ohjaa lainsäädäntö. On tärkeää että työssä hahmottaa mitkä lait koskevat esimerkiksi tuontiprosessia ja tullausprosessissa  tavaraluokilla on iso merkitys maksuihin.
 • Esimiestyössä korostuvat  työsuhteeseen liittyvät kysymykset. Finlex on tärkeä työkalu ja sen käyttö, voin ilokseni todeta, tulee tutuksi yritysoikeuden tunnilla. Yritysoikeuden tehtävänä oleva oikeudellisen suunnitelman laatiminen “omalle” yritykselle palvelee hyvin tällaista kokonaiskuvan hahmottamista ja tehtävällä on suora siirtovaikutus käytännön työelämään.
 • Asenteen merkitys! Asennekasvatuksen merkitys korostui: on hyvä, että harjoittelijalla on nöyryyttä opiskella asioita ja kantaa vastuuta. Oma-aloitteellisuus ja aktiivisuus on plussaa. 
 • Hyvä kielitaito ja kyky työskennellä hyvinkin monikulttuurisessa ryhmässä korostuu kansainvälisessä yrityksessä sen kaikilla osa-alueilla.
 • Tähän kohtaan sopii hyvin ajatelma, jonka olen kirjoittanut muistiin jossakin vaiheessa: Ihminen joka tahtoo, keksii keinot. Ihminen joka ei tahdo, keksii syyt. - Tuntematon.
 • Kyky kantaa vastuuta. Itsenäinen työskentelyote on välttämätöntä, se liittyy toki myös asenteeseen. Opiskelijan on kyettävä toimimaan myös ryhmässä ja jakamaan tietoa ja kantamaan vastuuta omasta osuudestaan, jossa hänen yksilösuorituksensa ja työpanoksensa määrä eivät välttämättä tule koko laajuudessa esiin. Tähän valmentavat ryhmissä tehtävät työt. Ryhmätyöskentelyssä kehittyvät työtehtävissä välttämättömät kommunikaatiotaidot. Tähän valmentaa myös tyylini opettaa. Annan tehtävät samalla tyylillä, miten työelämässä ne annetaan. Opiskelija joutuu pohtimaan itse, miten lähestyy asiaa ja kuinka ryhtyy sitä ratkaisemaan. Käytännönläheisyys tarkoittaa sitä, että joutuu menemään omalle epämukavuusalueelleen.
 • Vastuun kantaminen liittyy keskeisesti mm. oman osaamisen kehittämiseen. Yritys tarjoaa huomattavan määrän erilaisia koulutus- ja uramahdollisuuksia joihin henkilöiden tulee itse aktiivisesti tarttua. Tätä kykyä kantaa vastuuta, vaikka opettajan valvova silmä ei olisikaan koko ajan läsnä,   yritän omalta osaltani vahvistaa.
 • Ammattilainen hallitsee ammattisanaston. Oman alan terminologia kannattaa ottaa haltuun heti alkuvaiheessa. Opetuksessa kannattaisi ehkä kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, että ammatillinen terminologia otettaisiin haltuun alusta saakka.
 • Kielitaitoa tarvitaan. Kielitaitoon satsaaminen kannattaa aina. Kansainvälisessä yrityksessä työskentelykieli on englanti ja oman alan ammattisanastoon kannatta perehtyä opiskelujen alusta alkaen myös englannin kielellä.

Harjoittelu, väylä yritykseen ja urahissiin

ABB:llä on Suoemssa vuodessa noin tuhat harjoittelijaa. Yritys ottaa mielellään opiskelijoita harjoitteluun ja tutustuu näin tulevaisuuden talentteihin. Parhaimmille tarjotaan mahdollisuutta tehdä opinnäytetyö yritykselle. Harjoittelijat ovat yritykselle tärkeä resurssi ja heistä tulee myös yritykselle osaajapankki, josta yritys voi valita parhaat päältä.  Työnantaja ei palkkaa meitä siksi, että me tarvitsemme työtä, vaan yritys tarvitsee tekijää, joka auttaa yritystä menestymään entistä paremmin, tulemaan paremmaksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen on ymmärrettävä kehittää itsenään jatkuvasti. Ei riitä, että olemme opiskelleet jotakin asiaa koulussa ja valmistuneet kiitettävin arvosanoin. Tutkinto on kuin ajokortti. Se osittaa, että perusasiat ovat hallussa. Ammattitaito hankitaan käytännössä työtä tekemällä ja oppimalla jatkuvasti jotakin uutta.

Mahdolliisuus hyödyntää Vaasa Network!
Toivottavasti uusi korkeakoulujen kurssitarjontaa yritysten ulottuville tuova alusta Vaasa Network (Mannila 2016) auttaa ABB:tä hyödyntämään entistä paremmin ja helpommin kurssitarjontaamme ja tutustumaan opiskelijoihimme ja toisaalta auttaa meitä kehittämään kurssitarjontaamme yhä enemmän sellaiseen suuntaan, että yritykset voivat antaa meille aitoja tehtäviä ratkottavaksi kursseillamme. Näin tulevaisuuden tekijöihin tutustuminen voi alkaa yrityksessä jo opiskelijan ensimmäisenä lukuvuotena. Ehkä se samalla helpottaa harjoittelijoiden valintaprosessia ja auttaa löytämään parhaat tekijät heti alkuvaiheessa yrityksen resurssipankkiin. 

Koin tällaisen jakson työni kannalta erittäin hyödyllisenä. Teollisuus yllätti positiivisesti! En ole ajatellutkaan, kuinka mukaansatempaavia asioita alalla on. Kuka tietää, jos tämän kauppatieteilijän sielussa asuu pieni insinööri. 


Lähteet


Mannila, Margit. (2016). Vaasa Network.   Perheyrittäjyys. http://tutkimu.blogspot.fi/2016/10/vaasa-network.html  (5.10.2016).

Comments