Yrittäjyyteen liittyviä käsitteitäKuva Margit Mannila


Yrittäjyydestä voidaan erottaa esimerkiksi seuraavia käsitteitä:

 • Yritys
 • Yrittäjyys
 • Sisäinen yrittäjyys
 • Sisäinen yrittäjä
 • Suuryritys 
 • Pieni yritys
 • PK-yritys
 • Mikroyritys
 • Sarjayrittäjyys
 • Portfolioyrittäjyys
 • Tapayrittäjyys 
 • Kasvuyrittäjyys 
 • Naisyrittäjyys
 • Asiakasyrittäjyys
 • Osaamisyrittäjyys
 • Uusmediayrittäjyys
 • Hoivayrittäjyys
 • Henkilöyrittäjyys
 • Uusosuuskuntayrittäjyys
 • Sosiaalinen yrittäjyys 
Lähteitä ja lukemistoa 

Viitala, Riitta & Jylhä, Eila (2006).  Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita. Helsinki.

Comments