Skip to main content

Ryhmätyö kannattaa


Kuvat Margit Mannila

Helsingin Sanomissa oli lokakuussa juttu otsikolla: Ryhmätyö kannattaa – mutta ei liian suurella porukalla Parhaiten toimii pieni ja pysyvä tiimi, jossa erimielisyyskin on sallittua.
 (Linkki alkuperäiseen artikkeliin tästä.
Anna Tommola
Satu Kettunen


1. Ryhmässä monen ihmisen tiedot, taidot ja näkökulmat yhdistyvät. Kolmen, neljän ja viiden hengen ryhmät suoriutuivat monimutkaisista koodinpurkutehtävistä paremmin kuin kyvykkäimmätkään yksilöt omin päin, todettiin Illinoisin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. 

Vasta kolmas henkilö näytti tuovan ongelmanratkaisussa tarvittavaa lisäarvoa, sillä parityöskentelyssä tulokset jäivät parin taitavamman puoliskon tasolle.
2. Ryhmässä oppii vuorovaikutustaitoja. Koulussa pienryhmätyöskentely totuttaa oppilaat ratkomaan pieniä erimielisyyksiä ja tekemään kompromisseja, kertoo Lontoon yliopiston tutkimus. Hyvin ohjattuna ryhmätyö edistää oppimista niin matematiikassa, luonnontieteissä kuin lukemisessa. Oppilaat keskittyivät ryhmissä paremmin ja keskustelivat opeteltavasta aiheesta enemmän.
3. Ryhmätyön hyödyt perustuvat paljolti porukassa saatavaan sosiaaliseen tukeen, toteavat saksalaisen Münsterin yliopiston tutkijat. Motivaatio kasvaa sellaisessa ryhmässä, jossa jokainen tuntee olevansa tarpeellinen ja vastuussa muille jäsenille.
4. Melko pieni tiimi on tehokkain. Isossa ryhmässä on riski, että osa jäsenistä jättäytyy vapaamatkustajiksi, toteaa Harvardin yliopiston organisaatiopsykologian professori J. Richard Hackman Harvard Business Review -lehdessä. Pakan jatkuva sekoittaminen ei myöskään ole hyödyksi, vaan tiimin kannattaa antaa tehdä yhteistyötä rauhassa pidempään.
5. Työn ei silti tarvitse sujua aina harmonisesti. Hiukan erimieliset tiimit voivat Hackmanin mukaan tuottaa luovempia ratkaisuja kuin yhtenäiset, kunhan pysytään asiassa ja kiistat käsitellään rakentavasti.

Comments