Arvopaperisijoittaminen on riskinottoa


 Kuvat Margit Mannila

Saan joka vuosi palautetta, jossa joku opiskelija kirjoittaa: opettaja suhtautui negatiivisesti yrittäjyyteen. Tai opettajan asenne ei ollut kannustava, hän puhui vain yrittäjyyden riskeistä. No valitettavasti tähän liiketalouden maailmaan liittyvät riskit.  Se on sitä reaalimaailmaa. Niitä ei pääse pakoon ja siksi niistä on hyvä puhua.

Riskit ovat tärkeä asia ottaa huomioon sijoittamisessa. Riski on todennäköisyys sille, että sijoituksen toteutunut tuotto poikkeaa odotetusta (eli odotusarvosta). Eli et saa sijoittamaasi pääomaa pysymään saati kasvamaan, jos riski toteutuu.

Kun sijoitat pörssiin, voi ajatella, että kurssilista on ostoslista tai tuotelista. Listalla kerrotaan, mitä on tarjolla ja mihin hintaan. Hinta vaihtelee hetkittäin ja se tarkoittaa sitä, että jos ostit esimerkiksi Elisan osakkeita 16.1.2017, saatoit maksaa niistä korkeimmillaan 31,99 €/osake ja vastaavasti alimmillaan 31,53 €/osake. Erotus 0,46 €/osake. Kuvakaappaus Kauppalehden sivustolta 14.3.2017 klo 14.40. Voit suurentaa kuvan klikkaamalla sitä.

Tuottojen vaihtelua kutsutaan hajonnaksi tai volatiliteetiksi. Mitä enemmän tuotot vaihtelevat (eli mitä suurempi hajonta), sitä suurempi riski. Kuten yritysmaailmassa ylipäätään, myös sijoittamisessa voidaan erotella erilaisia riskitekijöitä, joita ovat esimerkiksi: 
Korkoriski 
Markkinariski 
Inflaatioriski 
Liikeriski 
Rahoitusriski 
Likviditeettiriski 
Valuuttariski 
Maariski (Ks. esim.  Nikkinen, Timo Rothovius & Sahlström 2008).
Henkilöriski (14.3.2017).

Tässä kohtaa muistutan yrittäjyyteen liittyvää luentoani riskeistä.  Katso myös riskikartat ja pohdiskele hieman syvällisemmin aihepiiriä.

Ja tärkeää, kun ryhdyt sijoittamaan, on hahmottaa juuri sinun oma riskinsietokykysi. Laadi siis itsellesi sijoitussuunnitelma. Tee itsellesi selväksi, mitä sijoituksellasi haluat. Tätä korostetaan monessa paikassa. Sijoittaja.fi-sivustolla on asiaa hyvin kuvaava taulukko:
http://www.sijoittaja.fi/wp-content/uploads/2015/10/Riskinsietokyky.pngLähde Sijoittaja.fi (8.3.2017.) 


Suurten tappioiden tienaaminen takaisin on vaivalloista. Siksi sijoittajan kannattaa hallita riskejä hajauttamalla. On kolme tapaa hajauttaa:
  • Ajallinen hajauttaminen
  • Hajauttaminen omaisuuslajien välillä (Allokaatio Sijoittaja.fi. 8.3.2017)
  • Hajauttaminen omaisuuslajien sisällä. (Sijoittaja.fi 8.3.2017.)
Esimerkiksi passiivinen sijoittaja sitä vastoin pääsee yksinkertaisilla ohjeilla hyvään lopputulokseen:
  1. Vältä turhaa kaupankäyntiä
  2. Hajauta huolellisesti
  3. Uudelleenpainota salkkusi tietyin väliajoin (esim. kerran vuodessa) (Sijoittaja.fi 8.3.2017). 
Käytännössä siis sen vanhan sijoitusneuvon mukaan: Osta ja unohda.
Kuten kaikessa muussakin elämässä, myös sijoittamisessa, tärkeää on asettaa tavoite. Tavoite tarkoittaa esim. kuinka paljon kurssi nousee kun tulet ulos yrityksestä. Huomaa, että tämä riippuu myös toimialasta ja yleisestä taloustilanteesta.

Sijoittaja.fi:n  Timo Heikkilän (2015) blogikirjoitus otsikolla: Sijoittaja näitä sijoitusvinkkejä et pankeilta saa on varsin mielenkiintoinen. Heikkilä aloittaa kirjoituksen toteamalla: "Kirjoitan tämän artikkelin Euroopan suurimmasta ETF-seminaarista Amsterdamista. Tähän mennessä puhujina on ollut legendaarisia sijoittajia, kuten Jeremy Siegel ja Robert Arnott. Tässä heidän ajatuksia, jotka menevät yksin Sijoittaja.fi:n ydinviestin kanssa ja joita et saa pankeista." (8.3.2017.)

Sijoituslaskurin (8.3.2016) avulla pääset helposti selville paljonko sijoituksesi tuottaa.

Tuore esimerkki siitä, kuinka arvopaperisijoittamisessa riski voi toteutua. Eli Takoman konkurssi-ilmoitus tuli 20.3.2017. Asiasta uutisoi mm. TalousSanomat. Takoman osake on ollut pitkään ns. senttiosake tai lotto-osake, kuten näitä myös kutsutaan. Sen viimeisin kurssi oli 0,18 €. Kauppalehden sivustolta ko. yrityksen kurssikehitystä. Saat suurennettua kuvan, klikkaamalla sitä.

(21.3.2017.)


Lähteet ja lukemisto 

Finanssivalvonta. Riski on tuoton kääntöpuoli. (8.3.2017).

Mannila, Margit. (2014). Asuntosijoittaminen  - yksi tapa yrittää. Perheyrittäjyys. (14.3.2017).

Mannila, Margit. (2016). Minustako sijoittaja? Perheyrittäjyys. (8.3.2017).

Mannila, Margit. (2015). Riskienhallinta. Perheyrittäjyys. (8.3.2017).
Jussi Nikkinen, Timo Rothovius, Petri Sahlström (2008). Arvopaperisijoittaminen. WSOY.

Pörssisäätiö. Eri sijoitusmuotojen tuotto Suomessa. (8.3.2017).

Sijoittaja.fi. (8.3.2017). (Edit 21.3.2017)

Comments