Sosiaalinen media liiketoiminnassa

Kuvat Margit Mannila

Sosiaalisen median käyttö liiketoiminnassa on aihe, jonka merkitys on viime vuosina korostunut. Aihe on ajankohtainen ja kiinnostava monellakin tavalla ja siitä on tullut suosittu opinnäytetöihden tekijöiden kiinnostuksen kohde.  

Kokoan tähän muutamia linkkejä aiheeseen liittyen. Myös tästä blogista hakusanalla sosiaalinen media löytyy muutamia postauksia.

Lähteet ja lukemisto

Alanne, Karoliina. (2015). Sosiaalisen median hyödyntäminen elintarviketeollisuusyritysten markkinoinnissa. Helsingin yliopisto. Pro Gradu. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158133. (28.3.2017).

Google Scholar hakusana social media use. (28.3.2017).

Heino, Antti. (2011). Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/handle/10024/16754. (28.3.2017).

Hoppu, Kaisa. (2016). Kuluttajatuntemuksen vahvistaminen sosiaalisen median avulla. Helsingin yliopisto.  Pro Gradu. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166913. (28.3.2017).

Jussila, Jari,  Kärkkäinen, Hannu, Multasuo, Jani, Allén, Anttila, Sonja & Isokangas, Antti (2012).
Sosiaalinen media asiakaskokemuksena.  Ali -Consulting. Tampereen teknillinen yliopisto. Selvitys. (28.3.2017).


Kekkonen, Heidi. (2016). Sosiaalisen median asiakaspalvelukanavana suomalaisissa pk-yrityksissä. Vaasan yliopisto. Pro Gradu. (28.3.2017). 

Niemi, Johanna & Kinnunen, Katariina (2011).
SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA – ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ. Rovaniemen  ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.  (28.3.2017). 
(Edit 28.3.2017)

Comments