Asiakkaat ja markkinat


 Kuvat Margit MannilaAsiakkaat ja markkinat Markkinointi on maanmuokkausta myynnille
Asiakas. Kenelle myyt, on kysymys, joka kertoo, kuka on asiakkaasi? Asiakas on nimittäin yrityksesi tärkein henkilö. Hän maksaa sinun ja työntekijöittesi palkan.  Kuinka saat asiakkaan sitoutumaan yritykseesi?, on elintärkeä kysymys liiketoimintasi kannattavuuden näkökulmasta.

Mannila, Margit. (2013). Blue and red ocean strategy. Perheyrittäjyys. (21.1.2016).

Mannila, Margit. (2011). Johdanto verkkokauppaan. Mikä on verkkokauppa? Perheyrittäjyys. (31.3.2017).

Mannila, Margit. ( 2014). Kenelle myyn? Perheyrittäjyys. (26.1.2016)

Mannila, Margit. (2015). Lean ja Lean startup. Perheyrittäjyys. (31.3.2017).

Mannila, Margit. (2016). Mahtava moka! Perheyrittäjyys. (31.3.2017).

Mannila, Margit. (2012). Markkinointi ja mainonta. Kuinka erottua massasta? Perheyrittäjyys. 
(31.3.2017). 

Mannila, Margit. (2013). Markkinointi- Marketing. (31.3.2017).

Mannila, Margit. (2015). Millaisia asikkaita tarvoittelet? Perheyrittäjyys. (7.12.2015). Eli kenelle myyt. Tämä on ydinkysymys.

Mannila, Margit. (2015). Myynti ratkaisee kaikki ongelmat? Perheyrittäjyys. (5.1.2016).

Mannila, Margit. (2014). Segmennoinnista. Perheyrittäjyys. (31.3.2017). 

Mannila, Margit. (2009). Studia Generalia: Saako kengännauhabudjetilla  näkyvää aikaan? Perheyrittäjyys. (31.3.2017).

Mannila, Margit. (2012). Social media ecosystem. Perheyrittäjyys. (21.1.2016).

Mannila, Margit. (2017). Sosiaalinen media liiketoiminnassa. (31.3.2017).

Mannila, Margit. (2012). Social media marketing and small business. Perheyrittäjyys. (21.1.2016).

Mannila, Margit. (2012). Social media and small business marketing. Perheyrittäjyys. (21.1.2016).

Mannila, Margit. (2012). Social media, tourism and entrepreneurship. Perheyrittäjyys. (21.1.2016).

Mannila, Margit. (2015). Tarjouskilpailut. Perheyrittäjyys. (31.3.2017).

Mannila, Margit. (2009). Uusiutuminen. Kuinka hittitehdas syntyy? Perheyrittäjyys. (31.3.2017). 

Mannila, Margit. (2009). Verkkohuhuja- huhuverkkoja. Perheyrittäjyys. (31.3.2017).

Mannila, Margit. (2011). Verkkokauppa: Kirjallisuutta ja lähteitä. Perheyrittäjyys. (31.3.2017). 

Mannila, Margit. (2011). Verkkokaupan markkinointi. Perheyrittäjyys. (31.3.2017).

Mannila, Margit. (2015) Älä  usko, mittaa! Perheyrittäjyys.  (7.12.2015)


Lähteet ja lukemisto

Mannila, Margit. (2016). Linkkikooste yrittäjyyden oppimisen tueksi. Perheyrittäjyys. (31.3.2017).


Comments