Innovaatioseteli


Kuvassa yhden projektiryhmän pienoismalli aiheeseen: Mökin sähköistäminen. Pienoismallia ei vaadittu, mutta näppärät insinöörinalut olivat sellaisen tehneet. Ope kyllä tykkäsi tästä! Kuva julkaistu ryhmän luvalla. Kuva Margit Mannila.


Tekes tarjoaa innovaatioseteliä koeluontoisesti PK-yritysten käyttöön. Setelin kohderyhmänä ovat yritykset joiden liiketoiminta on vakiintunutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia yrityksiä, joilla on liikevaihtoa jo ainakin yhdeltä tilikaudelta.  Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan Tekesin mukaan sellaisia toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. (Tekes.) Määrittely on mielestäni suhteellisen väljä joten sitä voi hakea hyvin erityyppisiin tuote- ja palvelukehitysprosesseihin. Eisto (2016, 8) kirjoittaa Yrittäjäsanomissa, että kynnys kehittää yrityksen toimintaa laski yrittäjällä, joka hyödynsi yrityksessään innovaatioseteliä. Vaikka projektin arvo on usein huomattavasti suurempi kuin tuo 5000 euroa, madaltaa se yrittäjän kynnystä lähteä tekemään yritykseen liittyviä kehitystoimia. 

Koulutus- ja konsultointipalveluja myyvät toimijat ovat ansiokkaasti auttaneet yrityksiä tekemään hakemuksen Tekesille. Seteli hyödyntää juuri eniten niitä yrityksiä, joilla on niukimmat resurssit. Setelin avulla saadaan prosessit alkuun ja todennäköisesti myös yrityksen liiketoiminta kasvuun. 


Setelin arvonlisäverollinen arvo on 6200 € (5000 €) 

Lähteet ja lukemisto

Eisto, Silja. (2016). Innovaatioseteleille riittää kysyntää. Yrittäjäsanomat 8, 8. Yrittäjät.fi.
TekesInnovaatioseteli. (25.4.2017).
 
 

Comments