Panttioikeus

Kuvat Margit Mannila

Panttioikeus

Laki24-sivustolla todetaan, panttioikeudesta ja sen merkityksestä, että se suojaa velkojaa. Panttioikeus nimittäin on se laki, joka  takaa velkojalle oikeuden saada maksun saamiselleen siitä omaisuudesta, joka velan vakuudeksi on pantattu. 

Pantti siis tarkoittaa vakuutta joka on annettu (velkojen) vakuudeksi.
Laki24.fi-sivustolla annetaan esimerkki. Panttivelkoja saa etusijan tavallisiin velkojiin nähden. Jos henkilöllä A on esimerkiksi 50 000 euroa omaisuutta ja 100 000 euroa velkoja, saa se velkojista, jolla on panttioikeus A:n omaisuuteen, suorituksen velalleen ennen muita velkojia. 

Velkojat ja velat laitetaan ns. etusijajärjestykseen, jossa paremmalla etusijalla oleva velkoja saa suorituksen ennen huonommalla etusijalla olevaan. Tähän kohtaan liittyy jälkipanttaus-käsite.  Panttivelkoja saa hyvän etusijan ja hänellä on oikeus saada suorituksensa siitä omaisuudesta, joka velan vakuudeksi on pantattu.Vaikka kiinteistön omistusoikeus siirtyy, se ei tarkoita velkojan panttioikeuden mitätöitymistä. Velkojalla on siten omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta oikeus hakea maksu saamiselleen pantatusta kiinteistöstä.Velkoja ei saa myydä panttikirjaa kolmannelle tai luovuttaa sitä omien velkojensa vakuudeksi, ilman velallisen suostumusta. (Laki24.fi Kiinnitys- ja panttioikeus. 6.4.2017.)

Jälkipanttauksella tarkoitetaan sitoumusta, jonka perusteella pantinantaja antaa omaisuuttaan oman tai toisen henkilön velkojen suorittamisen vakuudeksi kahdelle tai useammalle velkojalle. Jälkipanttaussitoumuksessa velkoja, jonka hallussa pantti on, sitoutuu säilyttämään panttia myös jälkipantinsaajien lukuun. Finanssivalvonnan sivustolla huomautetaan, että velkojalla on velvollisuus ennen sopimuksen tekemistä antaa takaajalle ja pantinantajalle tietoja mm. niistä veloista, joista vakuus vastaa ja sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle tai pantinantajalle. On hyvä huomata, että takaajan tai pantinantajan vastuuta voidaan sovitella, jos velkoja laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa. (Finanssivalvonta 6.4.2017.)

Finanssivalvonnan sivustolla neuvotaan selvittämäät seuraavat asiat ennen kuin sitoudut takaajaksi tai antamaan pantin. Olen lisänyyt muutamia kommentteja Finanssivalvonnan tekstiin. Erotat kommenttini (sulkumerkinnästä):
  • Selvitä velalliselta hänen taloudellinen asemansa. (Ja tässä kohdassa ei oikeasti kannata olla yhtään ujo. Kysymys on sinun oikeudestasi tietää, millaiseen riskiin olet sitoutumassa!)
  • Selvitä takaus- tai panttaussitoumuksen sisältö ja laajuus. (Kuten yllä.)
  • Selvitä kaikki epäselvät kohdat ennen sopimuksen allekirjoittamista. (Kuten yllä.)
  • Jos vastaat vain osasta velkaa tai olet velasta vastuussa vain tietyn ajan, pidä tarkoin huolta, että tällaiset ehdot kirjataan sopimukseen. (Tarkista asia vielä ennen allekirjoittamista ja vaadi itsellesi kappale sopimuksesta tai jäljennös. Laita itsellesi kalenterimuistutus ja varmista, että vastuusi on oikeasti päättynyt. )
  • Huolehdi siitä, että saat oman kappaleen takaus- tai panttaussitoumuksesta sekä jäljennökset niistä velkakirjoista lyhennysasiakirjoineen, joita antamasi sitoumus koskee. Säilytä ne huolellisesti. (Kyllä. Juuri näin. Muuten kuten yllä.)
  • Varaudu aina siihen, että voit joutua vastaamaan antamastasi sitoumuksesta. (Kyllä. Siirrä joka kuukausi potentiaalista maksua vastaava summa säästöön, älä koske siihen. Niin voit kokeilla käytännössä, kestäisikö taloutesi kaverin velanlyhennystä omiesi lisäksi. Jos ei kestä, keiltäydy takaamasta. Oma periaatteni on olla takaamatta, ketään missään tilanteessa. Periaatteestaan kannattaa pitää kiinni.) (Finanssivalvonta. 6.4.2017.)
http://images.slideplayer.fi/7/1983553/slides/slide_38.jpg
Kuvan lähde  http://images.slideplayer.fi/7/1983553/slides/slide_38.jpg.  Katso Teporan koko luento tästä linkistä. (6.4.2017).


Lähteet ja lukemisto


Asiasanasto. Edilex.  (6.4.2017). Tältä sivustolta löytyvät myös alan artikkelit, asianajajaliiton aikausijulkaisu, Lakimies-julkaisu ym.

Kauppakaari 3/1734. Finlex. (6.4.2017). Ks. 10 § asiaa panteista.

Kiinnitys- ja panttioikeus. Laki24.fi. (6.4.2017). 

Kiinteistöpanttioikeus. Tieteen termipankki. (6.4.2017). 

Lainat ja lainanotto. (6.4.2017).

Lakisääteinen panttioikeus. Tieteen termipankki. (6.4.2017).
Lainasanasto. Lainaneuvoja.fi. (6.4.2017). 

Panttaus. Edilex. (6.4.2017). 

Panttioikeus. Tieteen termipankki. (6.4.2017).  

Panttioikeus kiinteistönmuodostamisoikeudessa. Tieteen termipankki. (6.4.2017).

Sanasto. Pankkiasiat.fi. (6.4.2017). 

Tepora, Jarno. Luento Esinevakuudet ja rahoitusmuodot.  Ks. myös luento Panttioikeus insolvenssimenettelyssä. Helsingin yliopisto. (6.4.2017).


Comments