Projektihallinnan tuntikuulustelu, palaute Kuvat Margit Mannila

Tuntikuulustelu Projektihallinta, kevät 2017. Tässä kysymykset ja viittaukset opetusmateriaaliin, josta oikeat vastaukset löytyvät.

Arviointi 6 p/ tehtävä.
Arviointitaulukko. Arvioinnilla Hyväksytty/Hylätty  hyväksytyn suorituksen raja on 3.
23-24 = 5
20-22 = 4
17-19 = 3
14-16 =  2
12-13 = 1
0-11 = 0
 1. Selitä projektin perustamisen vaiheet ja laadi projektisuunnitelman sisällysluettelo. 
 2. Mitä tarkoitetaan projektin vaiheistuksella ja osituksella? Millaisia osituksen menetelmiä tunnistat ja mitä ne pitävät sisällään? 
 3. Sanotaan, että aikataulu on kivijalka, johon perustuvat resurssi- ja kustannusohjaus. Mitä aikataulun laatimisessa pitää ottaa huomioon? Mitä heikkouksia aikatauluissa saattaa ilmetä? Miten näitä asioita pystytään hallinnoimaan? Millaisia aikataulutekniikoita tunnistat/tunnet? 
 4. Kuinka selvität projektin tehtävien riippuvuuksia? Mitä riippuvuuksia tunnistat? 

Vastaukset 
1. Selitä projektin perustamisen vaiheet ja laadi projektisuunnitelman sisällysluettelo

Projekti. (6.4.2017)

Projektin organisointi ja käynnistys. (6.4.2017).

Projektin käynnistäminen. (7.4.2017).
Projektisuunnitelma sisältää  seuraavia asioita

 • Projektin määrittely 
 • Työn ja tavoitteiden suunnittelu 
 • Tavoitteiden analysointi
 • Riskien hallinta (analysointi ja seuranta)
 • Projektin laajuuden hallinta 
 • Resurssien arviointi 
 • Resurssien jako
 • Projektiorganisaation muodostus 
 • Työn organisointi 
 • Resurssien hankinta
 • Tehtävien jako
 • Projektin etenemisen seuranta ja hallinta 
 • Tulosten analysointi
 • Laadun hallinta 
 • Virheiden ehkäiseminen (hallitseminen)
 • Projektin päättäminen 
 • Sidosryhmien tarpeiden analysointi 
 • Sidosryhmien kanssa kommunikointi (Jokitulppo. 1.6.2016) Projekti. (6.4.2017)
http://www.oppilaanohjaus.fi/kuvat/Kehittamistyon%20vaiheet.gif


2.  Mitä tarkoitetaan projektin vaiheistuksella ja osituksella? Millaisia osituksen menetelmiä tunnistat ja mitä ne pitävät sisällään? 


3. Sanotaan, että aikataulu on kivijalka, johon perustuvat resurssi- ja kustannusohjaus. Mitä aikataulun laatimisessa pitää ottaa huomioon? Mitä heikkouksia aikatauluissa saattaa ilmetä?
Projektin aikaohjaus. (7.4.2017) 

4. Kuinka selvität projektin tehtävien riippuvuuksia? Mitä riippuvuuksia tunnistat? 
 Projektin aikaohjaus. (7.4.2017).


(Edit 10.4.2017).
Comments