Työsopimus


 Kuvat Margit Mannila

Olen koonnut tähän postaukseen muutamia työsopimukseen liittyviä linkkejä. 

Työsopimukset perustuvat työehtosopimuksiin. Työsopimusten  taustalla on työehtosopimuslaki 55/2001.  Työsopimukseen sisältyy koeaika. Yrittäjien sivustolla todetaan koeajasta, mm. että
  • Työsuhteen alkuun sovittava harkinta-aika, jolloin kummallakin on purkamisoikeus.
  • Koeajasta on sovittava nimenomaisesti, vaikka se olisi työehtosopimuksen mukainen.
  • Koeaika voi liittyä sekä toistaiseksi voimassa oleviin, että määräaikaisiin työsuhteisiin.
  • Koeajan kesto on enintään 6 kuukautta ja alle vuoden pituisissa määräaikaisissa työsopimuksissa enintään puolet määräajasta. Huom! ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta, joka on koeajan enimmäiskesto. Toisin sanoen jos sinä teet esimerkiksi kahden vuoden määräaikaisen työsopimuksen koeaika on maksimissaan 6 kk.
  • Työntekijän siirtyessä uusiin tehtäviin voidaan sopia uudesta koeajasta.
  • Työsuhteen purkamisen koeaikana tulee perustua asiallisiin syihin.
  • Työsuhdetta ei voi purkaa, jos työnantaja on jättänyt huomauttamatta työntekijää sitovassa työehtosopimuksessa olevasta koeajasta. (Työsopimus 12.5.2017).

Työsopimuksen sisältö löytyy esimerkiksi Infopankista. 


Lähteet ja lukemisto

Akava. Työsopimus. (15.5.2017).

Asianajotoimisto Finsta Oy. Työsopimus. (12.5.2017).

Avaintates. Työehtosopimus. (12.5.2017).

Erto. Työsopimuksen sisältö ja ehdot. (12.5.2017).  

Mannila, Margit. (2011). Työsopimus ja työsopimuksen irtisanominen. Perheyrittäjyys. (15.5.2017).

Mannila, Margit. (2016). Työsuhteeseen liittyviä asiotia. Perheyrittäjyys. (15.5.2017).

Työsopimuksen sisältö. Infopankki. (12.5.2017).

Työsopimus. Mallipohja.  (12.5.2017).

Työsopimus. Työsopimus.fi. (12.5.2017).

Työsopimus. Työsuojelu. (12.5.2017).

Työsopimus. Yrittäjät.fi. (12.5.2017).

Työehtosopimuslaki 55/2001. Finlex. (12.5.2017).


Comments