Abstrakti

Kuva Margit Mannila

Kaikissa tutkimusraporteissa on abstrakti. Abstrakti on lyhyt kuvaus tutkielman keskeisestä sisällöstä. 
Abstrakti auttaa lukijaa näkemään heti: 
- haluaako hän tällaista tietoa
- kannattaako hänen lukea tutkimusraportti tarkemmin.

 Abstrakti on  mainos/tuoteseloste työstäsi
- se viittaa mielenkiintoisiin tutkimustuloksiin, joita olet saanut
- saa lukijan haluamaan lisää tietoa aiheesta. 

Kirjoita abstrakti viimeiseksi! 
- Yleensä joudut tekemään abstraktin myös englanniksi. 
- Kirjoita se ensin englanniksi! 
- Käännä sitten suomeksi. 
- Noudata oman oppilaitoksesi kirjoitusohjeita. Yleensä niissä  ohjeistetaan, että ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti tutkimus ja sen tavoite, toisessa luvussa teoria ja empisia sekä kolmannessa luvussa tutkimuksen tulokset.


Abstraktin pituus 
Abstrakti on lyhyt 
- yleensä se on yhden sivun mittainen (200–500 sanaa) 
- noudata aina oppilaitoksesi ohjeita. 


Abstraktin rakenne
Alkuun bibliografiset tiedot tutkimuksesta. Siinä ovat mm.
- oppilaitos
- kirjoittajan nimi
- työn otsikko jne.

Varsinaiseen abstraktitekstiin kirjoitat
- Mikä oli tutkimuksesi tavoite? 
- Mitä teit? 
- Mitä tuloksia sait? 
 Loppuun 1-5 avainsanaa tiedonhakujärjestelmiä varten 


Abstraktin otsikko 
Abstraktin otsikko on sama kuin itse tutkimusraportin otsikko 
- mahdollisimman lyhyt mutta riittävän kattava 
- mielellään alle kymmenen sanan mittainen 
- informatiivinen ja samalla kiinnostava. 

Laadi otsikko viimeiseksi. 
Uhraa siihen aikaa sen perusteella tekstisi joko luetaan –tai sitä ei lueta. 
Absraktin tekstin tyyli muodollista ja persoonatonta (tieteen kieli)! Älä siis kirjoita abstaktia minä-muodossa, vaikka tutkimuksessa olisitkin persoonamuota käyttänyt.
- tiivistä 
- tarkkaa
- loogista (aikamuodot oikein ym.)
- symmetristä 

 
Lähde 
Marila, Tuula (2007). Abstraktin laatiminen. Kielikeskus. Helsingin yliopisto.

Comments