Auditointi
Kuva Margit Mannila

Laatukeskuksen sivustolla tiivistetään että auditointi liittyy läheisesti laadunhallintastandardien käyttöön. Auditoinneilla selvitetään, miten organisaation laadunhallinta tai laadunvarmistus täyttävät tietyt kriteerit. Auditointia voi toteuttaa myös organisaatio itse (sisäinen auditointi) tai organisaation sidosryhmä, erityisesti asiakas tai ns. kolmas osapuoli. Organisaatio voidaan myös sertifioida ISO 9001:n vaatimusten täyttyessä auditoinnissa. Logistiikan maailman sivustolla puolestaan kirjoitetaan, että auditoinnin tavoitteena on todentaa laatujärjestelmän toimivuus ja tehokkuus sekä puutteet ja vahvuudet. Auditoinnin avulla voidaan levittää hyviä toimintatapoja, se auttaa toiminnan suunnittelussa ja sitouttaa henkilöstöä kehittämään toimintaa. Auditointi on väline toiminnan jatkuvaan parantamiseen.


Lähteitä ja lukemistoa

Auditointi. Laatukeskus. (14.9.2017).

Johtamisen auditointi-terävämmin kohti tuloksia. VIA Group. (14.9.2017).


Laatutyön johtamisen auditointikysymyksiä. Jyväskylän yliopisto. (14.9.2017).

Logistiikan maailma. (14.9.2017).

Mannila, Margit. (2011). Auditointi Auditing Audit. Perheyrittäjyys. (14.9.2017).

Mannila, Margit. (2011). Laadunhallinta, laatu Quality (Business). Perheyrittäjyys. (14.9.2017).

Matti Alahuhdan kirjan ”JOHTAJUUS” kokemusten pohjalta laadittuja auditointikysymyksiä. Verkostokonsultit. (14.9.2017).

PKY Laatu/auditointi.  (14.9.2017).

Comments