Kirjoittajan tarkastuslista

 Kuvat Margit Mannila

Löytyn (2007, 173-174) kirjoituksesta löytyy 14 -kohtainen kirjoittajan tarkistuslista, johon on luetteloitu tieteellisissä teksteissä yleisimmin olevia ongelmia. Yritä siis omassa tekstissäsi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin.

 1. Referoinnin taito ja "kääntäminen" omalle kielelle
 2. Tiivistäminen
 3. Alku uusiksi!
 4. Pääotsikko
 5. Alaotsikot
 6. Maneerit
 7. Toisto
 8. Synonyymit
 9. Ken metaforaan tarttuu...
 10. Sivulauseet ja lauseenvastikkeet
 11. "Kohteliaisuusperiaate"
 12. Kankeat ja pitkät yhdyssanat
 13. Substantiivitauti/nominaalistus
 14. Kirjallisuusluettelo

Kotimaisten kielten keskus tarjoaa Kielitoimiston ohjepankin. Sivustolta löytyy erittäin hyvää kielenhuoltoon liittyvää tietoa niin arkisiin kielenkäyttötilanteisiin kuin ammatillisiin kielenkäyttöpulmiin. Esimerkiksi tutkimukseen liittyvässä kirjoittamisessa haasteita taitavat tuoda niin tavanomaiset lähteisiin liittyvät  kuin sähköisiin lähteisiin ja viitemerkintöihin liittyvät asiat.


Lähteet ja lukemisto

Kielitoimiston ohjepankki. Kotimaisten kielten keskus. (19.11.2018).

Löytty, Olli. (2007). Käsikirjoituksesta kirjaksi. (161-174). Teoksessa Kinnunen, M. & Löytty, O. (2007). Tieteellinen kirjoittaminen. (1. painos 2002). Tampere, Vastapaino. Edit
19.11.2018Comments