Kirjoittajan tarkastuslista

 Kuvat Margit Mannila

Löytyn (2007, 173-174) kirjoituksesta löytyy 14 -kohtainen kirjoittajan tarkistuslista, johon on luetteloitu tieteellisissä teksteissä yleisimmin olevia ongelmia. Yritä siis omassa tekstissäsi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin.

 1. Referoinnin taito ja "kääntäminen" omalle kielelle
 2. Tiivistäminen
 3. Alku uusiksi!
 4. Pääotsikko
 5. Alaotsikot
 6. Maneerit
 7. Toisto
 8. Synonyymit
 9. Ken metaforaan tarttuu...
 10. Sivulauseet ja lauseenvastikkeet
 11. "Kohteliaisuusperiaate"
 12. Kankeat ja pitkät yhdyssanat
 13. Substantiivitauti/nominaalistus
 14. KirjallisuusluetteloLähteet ja lukemisto

Lähde: Löytty, Olli. (2007). Käsikirjoituksesta kirjaksi. (161-174). Teoksessa Kinnunen, M. & Löytty, O. (2007). Tieteellinen kirjoittaminen. (1. painos 2002). Tampere, Vastapaino.

Comments