Aloitusseminaari


 Kuvat Margit Mannila

Opinnäytetyöpassi on paperi, joka on mukanasi joka mutkassa.


Opinnäytetyöpassi. Kuvakaappaus VAMK (28.11.2017).

Muutamia asioita liittyen opinnäytetyön tekemiseen
 1. Muista kuljettaa opinnäytetyöpassia mukanasi ja myös pyytää siihen opettajan kuittaus.
 2.  Lue opinnäytetyöohje!
 3.  Tutustu oman opintosuuntautumisesi opinnäytetöihin.
 4.  Kun aiheesi on hyväksytty, kirjoita tutkimussuunnitelmasi.   
 5. Tutkimussuunnilemasi tärkeä osa on sisällysluettelo! Saat käsityksen, mitä sinun pitäisi kirjoittaa työhösi!
  6. Esimerkkinä Antti Tervon opinnäytetyön sisällysluettelo
  SISÄLLYS
  TIIVISTELMÄ 
  ABSTRACT
   1 JOHDANTO ..................................................................................................... 7 
  1.1 Suomalaisen velkaantumisen lyhyt historia .............................................. 7 
  1.2 Luottosuhteen määrittely .......................................................................... 8 
  1.3 Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne ............................................................. 8 
  1.4 Tutkimusmenetelmät ja toteutus ............................................................. 10 
  1.5 Sosiaalisen luototuksen asema Vaasassa ................................................ 11 
  2 LUOTTO-OIKEUDEN PERUSTEITA ......................................................... 13 
  2.1 Luottosuhde ja sen syntyminen ............................................................... 13 
  2.2 Velallisen arviointi ja vakuudet .............................................................. 15 
  2.3 Luottosuhteen ominaisuuksia.................................................................. 15 
  2.4 Luottosuhteen häiriöt ja niihin reagoiminen ........................................... 18 
  3 MAKSUHÄIRIÖMERKINTÄ JA HENKILÖLUOTTOTIEDOT ................ 21 
  3.1 Henkilöluottotietotoiminnan historiaa .................................................... 21 
  3.2 Luottotietojen keräämisen lainsäädäntöä ................................................ 22 
  3.3 Maksuhäiriömerkinnän syitä ja seurauksia ............................................. 23 
  4 SOSIAALISEN LUOTUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖ ..................................... 25
   4.1 Tausta ja tyypilliset asiakkaat ................................................................. 25 
  4.2 Sosiaalisen luoton myöntäminen ............................................................ 26 
  4.3 Sosiaalisen luoton vaikuttavuus .............................................................. 28 
  5 TAVALLISEN LUOTON JA SOSIAALISEN LUOTON KESKEISIÄ EROJA .................................................................................................................. 31 
  5.1 Luoton myöntäjän intressit ja perittävät kustannukset ............................ 31 
  5.2 Velallisen ominaisuudet .......................................................................... 31 
  5.3 Luoton hoitaminen .................................................................................. 32 
  6 TUTKIMUSTULOKSET ............................................................................... 34 
  6.1 Vastaajien taustatiedot ............................................................................ 34 
  6.2 Rahoituslähteet opintojen aikana ............................................................ 35 
  6.3 Opiskelun ohella tehtävien ansiotöiden vaikutus opiskeluun ................. 36 
  6.4 Opintolainan valtiontakaus ja opintolainan nostaminen ......................... 38 
  6.5 Opiskelijoiden oman talouden hallinta ................................................... 39 
  6.6 Maksuhäiriöt ........................................................................................... 39 
  7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TYÖN ARVIOINTI ............................................. 41 
  7.1 Johtopäätökset ......................................................................................... 41 
  7.2 Jatkotutkimusaiheita ............................................................................... 42
   7.3 Opinnäytetyöprosessin itsearviointi ........................................................ 43 
  LÄHTEET ............................................................................................................. 45
 •  

7. Kun saat tutkimussuunnitelmasi valmiiksi, lähetä se ohjaajallesi siten, että hänelle jää KAKSI viikkoa aikaa tutustua tuotokseesi. Näin siksi, että ohjaajallasi on huomattavasti muutakin tehtävää kuin sinun opinnäytetyösi. Sinulle työsi on tärkeä, mutta ohjaajallesi on vain yksi työtehtävä monista ja jos olet hoitanut oman osuutesi huonosti, lisäät omaa ja ohjaajasi työtaakkaa.
8. Jos työhösi saatu kirjallinen palaute ei riitä. Sovi henkilökohtainen tapaaminen. Ota tapaamiseen mukaan kopio omasta työstäsi tai tietokone, jossa työsi on tiedostona. Tee muistiinpanoja keskustelusta.
9. Tee pyydetyt muutokset. Ymmärrä, että arviointikriteerit (ne löytyvät oppilaitoksesi opinnäytetyöohjeesta tai erillisenä tiedostona oppilaitoksesti sivustolla) ja oman tieteenalasi perintö ohjaa ohjaajasi kommentointia. Runsas sivumäärä ei tee työstäsi hyvää. Kysymyksenasettelu, rajaus, teorian ja menetelmien syvällinen ymmärtäminen ja lähdeaineiston ajantasaisuus ja syvyys ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi arvioidaan sitä, kuinka itsenäisesti teet työsi.
Yleensä arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin
Aiheen valinta
Tietoperusta
Toteutus
Tulosten analysointi ja pohdinta
Raportointi
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön vaikuttaa myös työn esitys ja siihen liittyvä opponointi otetaan kokonaisuudessa huomioon.
10. Muista tehdä itsellesi aikataulu ja noudattaa sitä. Aikatauluttaminen ja säännöllinen tekeminen vievät työtäsi eteenpäin huomaamattasi. Tunti päivässä on 365 tuntia vuodessa. 
Lähteet ja lukemisto

HELDA. (28.11.2017).


Laine, Lydia (2017).
Uskonnon ja vakaumuksen mukaiset asut ja muut tunnukset työpaikoilla perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta Pro Gradu. Oikeustiede. Helsingin yliopisto. (28.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Oikeustieteellinen opinnäytetyö. Perheyrittäjyys. (28.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Opinnäytetyö. Perheyrittäjyys. (28.11.2017). 


Mannila, Margit. (2016). Opinnäytetyön tekeminen. Perheyrittäjyys. (28.11.2017).


Mannila, Margit. (2017). Sata neuvoa tehdä opinnäytetyö paremmin. Perheyrittäjyys. (28.11.2017).

Comments