Etä- ja kotimyynti

Kuva Margit Mannila

Etä- ja kotimyynti


Kuluttaja (15.11.2017).  

Kuluttajansuojalaki 38/1978. Finlex. (15.11.2017).


Verkkokauppa-, posti- ja puhelinmyynti ovat etämyyntiä, todeteaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivustolla (15.11.2017).

Verkkokauppa ja muu etämyynti -otsikon alla on Kuluttaja-asiamiehen linjaus aiheesta (15.11.2017).
 

Virhevastuu ja takuu autokaupassa. (15.11.2017).

Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa. (15.11.2017).


Lähteet ja lukemisto

Verkkokauppa-, posti- ja puhelinmyynti ovat etämyyntiä. Kulpailu- ja kuluttajavirasto. (15.11.2017).

Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto ja Marjo Valtonen (2015). Juridiikan perusteet. WSOY.  5. painos.

Kauppalaki 355/1987. Finlex. (13.10.2017).

Kiinteistön ostajan muistilista. Maanmittauslaitos.  (26.10.2017)

Kuluttajansuojalaki 38/1978. Finlex. (13.10.2017).


Mannila, Margit. (2017). Yksityisoikeuden perusteet. Perheyrittäjyys. (13.10.2017).

Comments