Opintoihin liittyvän harjoittelun tuotteistaminen Kuvat Margit Mannila

Tuolla LinkedIn:ssä oli toimitusjohtaja Mikko Sävilahden puheenvuoro, jossa hän kyseli miten esimiehenä ja yrittäjänä voisi miettiä työsuhde-etuja pienten lasten vanhemmille.

Nyt tulee yrittäjyyden opelta vähän villi heitto: esim. lastentarhaopettajaksi opiskelevat, sosionomiopiskelijat, lastenhoitajaksi opiskelevat tarvitsevat kesällä/keväällä harjoittelupaikkoja. 

Voisiko ajatella, että työnantaja ottaisi yhteyttä alueensa alan oppilaitokseen ja kysyisi, olisiko mahdollisuus tehdä yhteistyötä harjoittelun merkeissä. Kaikki hyötyisivät: työnantaja kykenisi pitämään työntekijät töissä, silloin kun on tarvetta olla töissä, työntekijän ei tarvitsisi rekrytoida koko sukua lastenhoitoon ja miettiä puolison kanssa lomien rytmityksiä jne. ja opiskelija saisi suoritettua opintoihin liittyvän harjoittelunsa ja työkokemusta. Oma taustaorganisaationi on  Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK University of Applied Sciences, joten Vaasan kaupunki - Vasa stad - City of Vaasa Vaasan alueella olevat yritykset, kannattaa ottaa yhteyttä meihin! Ja meillä on opiskelijoita ympäri Suomen, joten luultavasti aika moni haluaa tehdä harjoittelun mahdollisimman lähellä kotiaan.


Myös murrosikäisten lasten kanssa toimimista kannattaisi miettiä samalla. Murkkujen yksinolo kesäisin kotona ei sekään liene aina ihan mukavaa. Ikänsä puolesta ei kelpaa vielä töihin ja jotakin olisi kuitenkin mukava tehdä.


Tällaisia muotoja pitäisi miettiä enemmänkin. Samalla me oppilaitoksissa saisimme tietoa ja ajantasaista ymmärrystä siitä, mitä yritysten arjessa oikeasti tarvitaan.  Toki tällaista palvelua saa varmasti kolmannen sektorin palveluntuottajiltakin tai yksityspuolelta.

Nyt kuitenkin haastan alan opiskelijat ja kollegat ja oppilaitoiksen johdon  miettimään, miten voisimme tehdä tästä ajatuksesta sellaisen tuotepaketin, jotta yritysten olisi helppo tarttua siihen ja tarjota opiskelijoille opintoihin liittyvä työ- ja harjoittelupaikka  kesäksi? Harmillisen usein nämä harjoittelut ovat opettaja- ja yrittäjäkohtaisia, koska selkeä toimintamalli puuttuu. 

Täydennän tätä ajattelua vielä hieman (19.11.2017)

Kun tässä viikonlopun aikana pyörähdin Turussa ja ajelin takaisin  kotinurkilleni, pohdiskelin tätä asiaa, ja luultavaa on, että idea on sinänsä o.k., mutta lainsäädäntö ammattiharjotitelusta estää tämän toteutumisen ehdottamassani muodossa AMK-opiskelijoilla. 

Aihe opinnäytetyöhön
Nyt voisi olla hyvä, että joku oikeustieteen opiskelija ottaisi tästä itselleen aiheen kandin työhön tai graduun ja selvittäisi onko työharjoittelun (luultavasti onnistuu jouhevammin) ja ammattiharjoittelun suorittaminen milläkin ammattialalla mahdollista suorittaa näin? 

Harjoittelun idea
Harjoittelun ideana on valmentaa opiskelijaa ammattiin ja opettaa ammattikäytäntöjä ja AMK-tutkinnont sosiaali- ja terveysalalla ovat tutkintoja, joista tulee merkintä ammattirekisteriin ja ilman sitä, että tutkinto on kaikilta osin suoritettu lain ja asetusten mukaisesti ei pätevyyttä (laillisuutta) synny. 

Harjoittelupaikassa opiskelijalla on työpaikan nimeämä harjoittelun ohjaaja, joten esim. osuuskuntayrittäjyytenä tämä ei onnistu juridisesti ainakaan AMK-tutkintojen (sosionomi) osalta. Katse kääntyy yliopistoon ja lastentarhaopettajaksi opiskeleviin. Onnistuisiko siellä esim. yksityisen päiväkodin avittamana. Oivallinen mahdollisuus lisäbusineksen tekemiseen. Tai yksityisille päiväkodeille uusi palvelutuote. Tai miksikäs ei vaikka Suomen Posti Oyj:lle, kun siellä etsitään jatkuvasti uusia ideoita tuottaa palveluja ja yritys on lähtenyt reippaasti ja rohkeasti tekemään kaikenlaista. Tai K- tai S- ryhmälle, jotka nekin ovat lähteneet hakemaan perinteiselle kauppatoiminnan rinnalle erilaisia palveluja ja ovat verkostoituneet erilaisten palveluntuottajien kanssa. 

Tarve päivähoitoon
Joka tapauksessa perheillä on tarvetta lastenhoitoon päiväkotien lomien aikana. Ja nyt en tosiaan sitten tarkoita niitä tapauksia, jotka vievät lapset hoitoon lomallaan, kun ei jakseta olla niiden omien kullanmurujen kanssa.  Jos vanhemmat eivät syystä tai toisesta pysty pitämään lomia limittäin tai järjestämään kotiin lastenhoitajaa, olisi tällainen palvelu, joko työnantajan tarjoamana (osittaisena) henkilöstöetuutena tai perheille ostettavana palveluna vastaus ongelmaan.

Ilmeisesti tarvetta on tällaiselle palvelulle tai ainakin aihe kiinnostaa, sillä juttua on luettu jo lähes 5000 kertaa sen julkaisuhetkestä  perjantai 17.11.2017 klo 9.30- tähän hetkeen sunnuntai 19.11.2017 klo 20.44.

Edit
19.11.2017

Comments