Tutkiva oppiminenKuvan lähde: https://image-store.slidesharecdn.com/7f20101c-55b8-4e90-a418-cbe00a731f7a-medium.pnghttps://image-store.slidesharecdn.com/7f20101c-55b8-4e90-a418-cbe00a731f7a-medium.png

Helsingin kaupungin opetusvirasto on teettänyt oppaan otsikolla tieto- ja viestintätekniikan käyttö tutkivan oppimisen välineenä.   Paperin ovat kirtoittaneet Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen, & Erno Lehtinen.

Kirjoittajien mukaan tutkivalla oppimisella viitataan sellaiseen oppimiseen, jossa tietoja ei omaksuta valmiina opettajalta tai oppikirjasta, vaan oppija ohjaa omaa oppimistaan asettamalla ongelmia, muodostamalla omia käsityksiään ja selityksiään sekä hakemalla tietoa itsenäisesti ja rakentelemalla näin syntyneestä tiedosta laajempia kokonaisuuksia. 

Tähän tutkivan oppimisen käsitteeseen liittyy ajatus, jonka mukaan tutkimusprosessin jakaminen oppimisyhteisön sisällä ja yhteisön jäsenten intensiivinen vuorovaikutus tukevat korkeatasoisten oppimistulosten saavuttamista. 

Opettajan tärkein tehtävä on toimia tämän prosessin ohjaajana. Tutkivan oppimisen prosessi johtaa oppimisen laadun olennaiseen paranemiseen vain opettajan ohjauksen ja tuen avulla.

Comments