Oikeudellinen oppimateriaali, kooste

Kuva Margit Mannila

Tässä kirjoituksessa on  linkkejä liiketalouden ja  oikeushallinnon opetusryhmieni opiskelijoille tarkoittettuun oppimateriaaliin. Kirjoitukset löytyvät tästä blogista, arvelen kuitenkin tämän koosteen helpottavan niiden löytämistä.

 Mannila, M. (2017). Aloitussseminaari. Perheyrittäjyys. (22.3.2018).

Mannila, M. (2017). Hallinto-oikeus. Perheyrittäjyys. (22.3.2018).

Mannila, M. (2018). Oikeudellinen tiedonhankinta. Perheyrittäjyys. (22.3.2018).


Mannila, M. (2015). Oikeustieteellinen opinnäytetyö. Perheyrittäjyys. (22.3.2018). 


Mannila, M. (2018). Prosessioikeus. Perheyrittäjyys. (22.3.2018).  


Mannila, M. (2017). Yksityisoikeuden perusteet. Perheyrittäjyys. (22.3.2018). 


Mannila, M. (2015). Yritysoikeus. Perheyrittäjyys. (22.3.2018).

Comments