Oikeudellinen tiedonhankinta


Kuvat Margit Mannila 

Tässä postauksessa on linkkejä  oikeudelliseen tiedonhankintaan. Näiden linkkien avulla löydät relevanttia  lähdemateriaalia opintoihisi liittyen.

Kirjastot
Eduskunnan kirjasto. (21.3.2018).

Kirjastot.fi (21.3.2018).
- hakemisto (21.3.2018).
- Helsingin yliopiston kirjasto (21.3.2018). 


Lehtiä

Lakimies (21.3.2018). 

Oikeus (21.3.2018).

Defensor Legis (21.3.2018).

Verotus (21.3.2018).

Virallinen lehti (aineistoa tutkimukseen 21.3.2018)

Finanssi (21.3.2018).

Taloustaito (21.3.2018).

Ympäristöjuridiikka (21.3.2018).

Kunnallistieteellinen aikakauskirja (21.3.2018).

Historiallinen aikakauskirja (21.3.2018).

Hallinto (21.3.2018).

Oikeudelliset kirjat
Oikeudellisten kirjojen lähdeluettelot  esimerkiksi väitöskirjat

Virallislähteet
Valtiopäiväasiakirjat
  • säädösmateriaali
  • säädösten valmistusaineisto
  • säädösten tulkinta-aineisto
  • erilaiset selvitykset
  • tilasto- ja tutkimusmateriaali
 Edilex.

Suomen Laki I ja II.

Säädökset ja määräykset. Finlex. (21.3.2018).
- Lait
- Asetukset: tasavallan presidentti, valtioneuvosto, ministeriöt
- Eduskunnan työjärjestys ja eduskunnan täysistunnon eduskuntatyön järjestämisestä ja eduskunnan toimielimiään varten hyväksymät ohje- ja johtosäännöt.

Säädösten valmisteluaineistoLainkäyttö- ja lainvalvontaratkaisut

Oikeuskäytäntö Finlex. (21.3.2018).

KKO (21.3.2018).

KHO (21.3.2018).

Oikeusasiamies. (21.3.2018).

Valtioneuvosto. (21.3.2018).


EU oikeus. EU. (21.3.2018).


Edit
22.3.2018
21.3.2018 1 h

Comments