Resilienssi ja ketterä organisaatio
Kuvat Margit Mannila

Pirjo Lääperi (2016) kirjoittaa, että psykologian ammattisanastoon kuuluva resilienssi merkitsee selviytymiskykyisyyttä. Toisin sanoen, se tarkoittaa henkistä vahvuutta ja joustamiskykyä, vaikeuksien kohtaamista ja niistä selviytymistä sekä kykyä ponnahtaa takaisin vastoinkäymisistä. Käytännössä resilienssi eli selviytymiskyvykkyys on tärkeä taito niin työelämässä kuin omassa arjessammekin.  Sen merkitys korostuu ehkä tänään enemmän kuin koskaan aiemmin. Työelämän muutosvauhti on sen verran huima, että muutoksissa mukana pysyminen vaatii huomattavaa joustoa monella mittarilla ajateltuna. Työelämän muutosvauhti heijastuu myös vapaa-aikaamme. Kuvahaun tulos haulle resilienssi työelämässä


Kuvan lähde Anja Saarnio: Työelämän murros ja robotisaatio.  (13.4.2018)

Arki muuttuu jatkuvasti haastavammaksi ja monitahoisemmaksi. 

Kuvahaun tulos haulle agile leadership
Kuvan lähde https://dandypeople.com/blog/agile-leadership-in-a-nutshell-free-poster/ (13.4.2018).


Kuvahaun tulos haulle agile leadership in international organization
 
 Lähde Business Agility. (13.4.2018).Lähteet ja lukemisto
Emmanuel Gobillot, (2010) "The Connected Leader: Creating Agile Organizations for People, Performance and Profit", Strategic Direction, Vol. 26 Issue: 6, https://doi.org/10.1108/sd.2010.05626fae.002 (13.4.2018).
 
Joutsenniemi, Kaisla & Lipponen, Krisse (2015). Resilienssi ja postraumaattinen kasvu. Tieteessä Katsaus. Suomen lääkärilehti. 39(70), 2515-2519a. 

Laurila, Pauliina. (2017). Näkökulmia resilienssistä ja sen tukemisesta. Kasvatuspsykologian kandidaatin tutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden koulutus. 

Lääperi, Pirjo. (2016). Resilienssi auttaa vastioinkäymisissä.  Mielenterveyden keskusliitto. (13.4.2018).  Alkuperäinen kirjoitus julkaistu Tunne ja mieli-lehdessä vuonna 2016.

Muutosjoustavuus. Työ- ja elinkeinoministeriö. (13.4.2018).  

Nine Principles for Agile Culture & Leadership. (13.4.2018).

Nurmi, Suvielise. Mitä sopeutuminen ympäristömuutoksiin vaatii? Sitra. 

Ovaska, Jaana. (2015). Miten sopeudun muutokseen? Ekonomi. (13.4.2018).

Työterveyslaitos. Mitä on resilienssi? (13.4.2018).

Comments