Yksityishenkilön velkajärjestely


Kuva Margit Mannila


Prosessioikeus TLS 4604. (5.3.2018).

Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki.


X YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY ....................................247
1 Yleistä .............................................................................................................249
2 Velkajärjestelyn hakeminen ja alkamisen
oikeusvaikutukset .....................................................................................251
3 Velkajärjestelyn edellytykset ja esteet ..........................................253
4 Velallisen maksuvara ja maksuohjelman kesto ......................259
5 Maksuohjelman oikeusvaikutukset, toteuttaminen ja
raukeaminen ...............................................................................................262

 Lähdetään taas liikkeelle laista.

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993. Finlex. (14.4.2018).  

Lain taustatyö (osa)
HE 183/1992. (14.4.2018).  

HE 12/2017. (14.4.2018). - konkurssilaki -yksityishenkilön maksukyvyttömyys

HE 97/2017. (14.4.2018). 

HE 83/2014. (14.4.2018).

HE 102/2009. (14.4.2018).

HE 24/2009. (14.4.2018).

HE 178/2007. (14.4.2018).

HE 13/2006. (14.4.2018).

HE 30/2006. (14.4.2018).
Velkajärjestelyn vaikutus verotukseen. Vero.fi (15.4.2018).


Esimerkkitapaus

Rovaniemi hovrätt 2006:2. (15.4.2018).

Oikeusministeriön lausunto Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain tarkastamiseksi. OM 16/41/2012. (15.4.2018). 


Lähteet ja lukemisto

Prosessioikeus TLS 4604. (5.3.2018).

Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki.


Yksityishenkilön velkajärjestely. Suomen Asianajajaliitto. (14.4.2018). 

Yksityishenkilön velkajärjestely. Takuusäätiö. (14.4.2018).

Edit 

15.4.2018 20 (140)
14.4.2018 120 min

Comments