Arvot kestävän ja vahvan omistajuuden pohjallaArvojen merkitys yritystoiminnassa näyttäytyy ymmärtääkseni neljästä suunnasta. Ensinnäkin omistajan arvoista, sitten työntekijöiden arvoista, jotka heijastavat aina jossakin määrin omistajien arvoja, kolmanneksi asiakkaiden arvoista ja neljänneksi yhteistyökumppaneiden arvoista (Niemelä 2006, 56). Pohdiskelin aihetta tutkimuksessani vuonna 2006.