Ope saa palautetta 2017-2018

Kuva Margit Mannila  


Kiitos jälleen kerran kuluneesta lukuvuodesta ja saamastani palautteesta.

Tässä terveisiä resurssien leikkaamiseen liittyen. Palaute laittaa minut vakavasti pohtimaan sitä, mitä olen twitterissä usein käyttänyt #koulueioletehdas. Näin se on koulu ei todellakaan ole tehdas. Ammattikorkeakoulun koulutuslupaukseen liittyy käytännönläheisyys. Siksi täällä pitäisi kyetä toteuttamaan opetustyötä siten, että tämä lupaus toteutuu. 

Arviointiin kuuluu olennaisena osana palautteen antaminen. Tämä on toinen asia, johon pitäisi todella kiinnittää vahvasti huomiota. 

Koen henkilökohtaisesti suurta ristiriitaa ammattikorkeakouluasetuksen ja käytännön mahdollisuuksien välillä tehdä työtäni. Korostan edelleen, että #koulueioletehdas. 
#oppiminenonprosesessi

Teoreettisia, mutta olennaisia asioita
Vahvan yrittäjätaustan omaavana yrittäjätietoutta oli hyvin ennestäänkin, mutta oma kokemukseni rajoittui lähinnä käytännön yrittäjyyteen ja tietouteen yrittäjän jokapäiväisestä toiminnasta. Kurssilla taas käsiteltiin teoreettisia asioita yrittäjyydestä, mutta erittäin olennaisia käytännön toiminnan kannalta, esimerkiksi riskit. (Opiskelija, 47.)
 
Luennot kuin kirja
Margit Mannila on ehdottomasti paras luennoitsija Vaasan Ammattikorkeakoulun liiketalouden puolelta. Toisin kuin monet muut opettajat, Mannila pystyy pitämään luentonsa jatkuvasti mielenkiintoisina ja tunnit ovat monesti kuin kirja - mikäli et kuuntele koko "tarinaa" alusta loppuun esimerkkeineen, et myöskään ymmärrä, mistä hän puhuu. Mannila osaa saada kuuntelijansa kiinnostumaan asiastaan ja hänen tunneillaan ei kertaakaan tehnyt mieli selata puhelinta tai uppoutua omiin ajatuksiinsa.
Mannilan tunnit eivät koostuneet ruudulla pyörivästä PowerPoint-esityksestä ja joukosta ihmisiä, jotka tekevät muistiinpanoja ajattelematta ollenkaan, mitä kirjoittavat. Mannila haastoi kuuntelijansa ajattelemaan itse ja etsimään tiedon - kurssin materiaali oli verkossa hänen omassa blogissaan, josta opiskelija ei suoraa vastausta saanut. Jokaisesta kurssin teemasta oli kyllä materiaalia, mutta sitä ei ollut tyrkytetty valmiiksi "lautasella" vaan monista linkeistä ja lähteistä piti itse etsiä ja prosesessoida. (Opiskelija, 46.)


Henkistä sparraamista
Margit Mannilan kurssi on ollut yhdistelmä työelämän kokemuksia, henkistä sparraamista, uuden oppimista ja näytelmää. Kurssin omalaatuisuus on ollut enimmäkseen sitä, että olemme itse joutuneet tekemään taustatyötä kurssin sujuvuuden aikaansaamiseksi. Tämä on ollut opettavin kokemus, sillä kun saamme itse päättää tavoitteemme, voimme jakaa vastuualueetkin kaikille. Tämä seikka sai aikaan Whatsapissa ajoittaisen panikoinnin. Hyvinkin yleistä oli keskustelu, joka käsitti lauseen: mitä ihmettä se opettaja nyt oikein haluaa, että teemme. Tällainen opiskelijalle miettimisen jättäminen oman kokemukseni kasvattaa ymmärrystä ja sitouttaa opiskelijan tavoitteeseen, joka johtaa opiskelijan tiedonhalun kasvamiseen. Tämän voi kasvattaa opiskelijan omaa motivaatiota oppia. (Opiskelija, 45.)


En halua sulkea pois mahdollisuutta
Ennen kurssia luulin tietäväni paljonkin yrittäjyydestä, mutta kurssin aikana tajusin, että oli paljon mitä en tiennyt. Ennen kurssia en halunnut ryhtyä yrittäjäksi, mutta kurssin jälkeen en halua sulkea sitä mahdollisuutta poiskaan.
Paras oppimistapa tällä kurssilla oli ehdottomasti ryhmätyöt ja oppimispäiväkirja. Ryhmätöissä, kuten myös oppimispäiväkirjaa kirjoittaessa sai paljon uutta tietoa ja huomasi, kuinka laaja käsite yrittäjyys on. (Opiskelija, 44.)


Nowadays I find that being an entrepreneur is romanticized
Lastly I feel that this course has been really good in putting a realistic perspective on starting a new company. Nowadays I find that being an entrepreneur is romanticized, society makes it look much easier than it is. Before starting this class I wanted to be an entrepreneur however now I’m more sceptical to the idea because of what I’ve learned. However if I do decide to start my own company I feel like I have a good base from this course. (Student, 43.)

Toivon, että tehtävät säilyvät
Toisessa ryhmätyössä teimme oikeudellisen suunnitelman keksimällemme yritykselle. Tämä tehtävä haastoi sopivasti, ajattelemaan ja etsimään tietoa, mitä lakeja tulee huomioida ennen kuin voi perustaa yrityksen. Tehtävä herätti mukavasti todellisuuteen, sillä aikaisemmin en ollut ajatellut, että tulee huomioida niin paljon eriasioita, yrityksen laillisen pyörittämisen mahdollistamiseksi. Oli myös hauskaa huomata kuinka nopeasti lakipykälätkin voivat muuttua, kun aloimme tekemään ryhmätyötä, oli esimerkiksi alkoholilainsäädäntöön tullut muutosta tämän vuoden puolella, jolloin tekstiämme tuli päivittää. Pitäisin siis ehdottomasti opettajana kiinni, edes toisesta näistä ryhmätöistä, sillä ne auttoivat ainakin itseäni todella paljon, uuden tiedon sisäistämisessä ja soveltamisessa. 

Kurssi vetelee niin sanotusti viimeisiään, ja aloin kerrata mielessäni kaikkea mitä olen oppinut ja mitä on jäänyt käteen. Koen hallitsevani ja ymmärtäväni asioita laajempina kokonaisuuksina kuin kurssin alkupuolella, mutta oppimiseni on syventynyt vain tiettyjen aihealueiden kohdalle. Nämä syvemmin opitut asiat ovat olleet tietoa, joista opettaja on kertonut hyviä esimerkkejä, saanut keskustelua aikaiseksi tai tietoa, jota olen soveltanut ryhmätöissä, että oppinut tunnilla. Tämä oppimisen parempi syventyminen, mitä on kohdallani tapahtunut saa tukea myös opettajan näyttämän oppimispyramidin avulla. Hyödyntäisin siis jatkossa itsekin näitä metodeja, jotka auttavat oppimaan paremmin. Kiitos vielä kuluneesta kurssista. (Opiskelija, 42.)
Positiivinen mielikuva oikeushallintoon
Kokonaisuudessaan kurssista jäi positiivinen mielikuva, ja innostus lisääntyi oikeushallinnon opintoja kohtaan.(Opiskelija, 41.)


Motivaatiota omaan oppimiseen
Minulla on korkeat tavoitteet tulevaisuuttani katsoen ja haluan suoriutua kaikista kursseista mahdollisimman hyvin, sillä uskon sen kantavan hedelmää tulevaisuuden työssäni sekä tulevissa opinnoissani. Yritysoikeudessa sekä yrittäjyydessä tämä tunne vahvistui, kun ymmärrän paremmin, kuinka paljon yrittäminen vaatii. Margit Mannilan onnistui myös luennoilla pitämillään puheilla ja ajatusleikeillä luomaan motivaatiota omaan oppimiseeni ja tavoitteellisuuteeni. (Opiskelija, 40.)

Yrittäjän näkökulman ymmärtäminen on etu
En usko, että minusta tulee yrittäjää, mutta nämä kurssit auttavat ymmärtämään työnantajien näkökulman, josta voi olla suuri etu, kun kilpailee työmarkkinoilla. (Opiskelija, 39.)

 Yritysmaailma on kova paikka
Kurssin alussa toivoin ettei opetus olisi vain lakipykälien läpikäymistä. Itse opin parhaiten käytännössä ja käytännön esimerkit ovat mielestäni todella hyvä opetustapa. Olinkin positiivisesti yllättynyt kuinka asiat esitettiin meille. Oli ryhmätöitä ja paljon eläviä esimerkkejä joiden avulla sai asiasta paremman kuvan. Esimerkiksi kurssilta jäi mieleeni yritysmaailmasta otettu keissi kiista toiminimestä. Opin siinä samalla kuinka kova paikka yritysmaailma on.


Omassa ryhmätyössäni opin ja näin minkälainen lakiviidakko yrityksen perustamista varten odottaa. Itse lukeuduin alkuvaiheessa niihin henkilöihin, jotka ajattelivat yrityksen perustamisen olevan helppoa. Tarvittaisiin vain hyvä innovaatio ja vain vähän paperihommia ja homma olisi taputeltu. Varsinkin oman yrityksemme kohdalla, yllätyin kuinka paljon lakeja siihen liittyy. Siinä samalla tajusin kuinka rankkaa olisi perustaa oma yritys. Alkuvaiheessa ei hirveästi olisi rahaa palkata työntekijöitä, joten itse pitäisi tehdä suurin osa käytännön töistä. Siihen päälle, kun lisätään firman pyörittäminen ja lakien noudattaminen, niin siinä vaiheessa työmäärä vähintään tuplaantuu.


Päällimmäisenä oppina omasta mielestäni kurssilta jäi minulle avarakatseisuus. Omalla työpaikallani ajattelen enemmän, että miksi asiat tehdään meillä näin ja mikä velvoittaa tekemään niin. (Opiskelija, 38.)Yritysoikeus tuki ajatustani yrittäjyydestä
Yritysoikeuden luennot ja tehtävät tukivat omaa ajatustani yrittäjyydestä. Yrittäjän täytyy toimia lain puitteissa ja Suomen lain määrittämällä tavalla. Yritysoikeuden opintojakso sai minut myös pohtimaan yrittäjän palkkaamia työntekijöitä sekä näiden aiheuttamaa päänvaivaa ja kustannuksia, joita työntekijöistä yrittäjälle seuraa. Työntekjöitään ajatellen yrittäjän tulee soveltaa muun muassa työntekijän eläkelakia, työterveyshuolto lakia työnsuojelun valvonnasta. Yrittäjän täytyy taata työntekijöilleen turvalliset työolosuhteet sekä erilaiset vakuutukset. (Opiskelija, 37.)
Kiinnostus heräsi selvittämään asioita
Oikeudellinen suunnitelma opetti mitä oikean yrittäjänkin tulee huomioida yritystä suunniteltaessa ja perustaessa mikä oli hyvä idea kurssille sillä se toi käytännönläheisyyttä mukaan tehtävään ja tämän jälkeen kynnys lähteä perustamaan yritystä on ehkä monelle matalampi mutta itselleni kuitenkin korkeampi kuin aiemmin kun selvisi mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon. On täysin totta mitä luennoillakin tuli välillä puheeksi: ”yrittäjyydessä saa haaveilla ja toteuttaa unelmia kun taas yritysoikeudessa suomen valtio vetäisee takaisin maanpinnalle.”

Kurssin lopuksi omat tietoni ovat kasvaneet huomattavasti yritysoikeuden puolelta ja varsinkin itseäni eniten kiinnostaneet aiheet patentista ja tekijänoikeuksista saivat kiinnostuksen heräämään ja selvittämään asiaan liittyviä lisätietoja ja uutisia vielä luentojen ulkopuolellakin, mitä en olisi uskonut tapahtuvan ennen kurssin alkua. (Opiskelija, 36.)Unelmat murskaksi
Pidin myös siitä, että tunnilla ei kaunisteltu asioita, vaan mentiin suoraan asiaan ja kerrottiin asiat niin kuin ne ovat. Vaikka tämä murskaa monien unelmat, niin kylmät faktat on vain parempi kohdata ennen kuin virhe on jo tehty. (Opiskelija, 35.)

Ponnahduslauta yrittäjyyden maailmaan
Yrittäjyyden kurssi toimi hyvänä ponnahduslautana yrittäjyyden maailmaan. Kurssin aikana sai realistisen kuvan yrityksen perustamisesta. Oman kokemukseni perusteella liiketoimintasuunnitelmaa ja yritys esitelmää tehtäessä on tärkeää, että aiheeseen on vilpittömästi kiinnostunut. Kurssilla käsiteltiin asioita monipuolisesti ja itse koin monessa asiassa ahaa-elämyksiä, kun sai perspektiiviä jo ennalta tuttuihin asioihin.

Erilaisten yritysmuotojen läpikäynti oli myös mielestäni mielenkiintoista, koska se määrittelee niin paljon yritystoimintaa ja kuinka asiat hoidetaan.
Kurssin aikana myös oppi miten monia erilaisia yrityksiä on olemassa. Kurssin aikana oma yrittäjä haluni jopa jonkin verran kasvoi. Minua kiinnostaa sijoittaminen ja siihen liittyen haluaisinkin mahdollisesti miettiä jonkinlaista toimintaa mahdollisesti jossain vaiheessa. (Opiskelija, 34.)Realistinen kuva yrittäjyydestä
Liiketoimintasuunnitelman teko oli minulle täysin uutta ja opetti minua paljon, kuinka paljon asioita tulee ottaa huomioon ja minkä työmäärän joutuu tekemään ennen kuin voi alkaa harkita yrityksen perustamista. Kurssi antoi minulle hyvin realistisen kuvan siitä, mitä mahdollisesti tulisi odottaa, jos perustaisin oman yrityksen.
Kirja syvensi tietoani melko paljon ja sain paljon tietoa muusta, mistä tunneilla ei puhuttu. Kirja avasi osittain eri näkökulmasta tiettyjä asioita, joita en osannut ennen ajatella ja tarjosi myös paljon uutta tietoa. (Opiskelija, 33.)Selvitettävä ensin, mitä yrittäjyydeltä haluaa?
Oivalsin kirjaa lukiessani, että ennen kuin lähtee yrittäjäksi pitää selvittää itseltään, mitä yrittäjyydeltä oikein haluaa. Luulin ennen, että yrittäjäksi lähdetään heti kun on saanut hyvän liikeidean ja suunnitelman, sen koommin ajattelematta, mitä yrittäjyydellä oikeasti hakee. Yrittäjyys kuitenkin tuo tietynlaisia vapauksia elämään ja sitäkin enemmän vastuuta ja huolia tulevaisuudesta. (Opiskelija, 32.)Tehtävät tarpeeksi haastavia
Tehtävät kurssin aikana olivat myös tarpeeksi haastavia jotta niiden eteen joutui tekemään töitä jos halusi oppia jotakin uutta joka kerta. Liiketoimintasuunnitelmaa pidin hyvänä tehtävänä sillä uskon, että siitä voi olla paljonkin hyöytä mikäli joku haluaa perustaa oman yrityksen tulevaisuudessa. Olen itse miettinyt paljon yrittäjyyttä ja jos se olisi minulle hyvä vaihtoehto joskus tulevaisuudessa tienata elantoni. Tämän kurssin myötä olen saanut monia tärkeitä näkökulmia yrittäjyydestä sekä siitä mitä se pitää sisällään ja omat tunteeni yrittäjyyttä kohtaan ovat kasvaneet positiivisesti. Yrittäjyydessä houkuttelevinta on se, että saa itse päättää mitä tekee ja miten. Tämä on yksi pääasioista miksi itse ehkä voisin perustaa oman yrityksen joku päivä. (Opiskelija, 31.)Yritysjohdolla on paljon töitä ja vastuuta 
Huomasin myös, että yrityksen johdolla on paljon enemmän työtä mitä aluksi kuvittelin. Omassa työssäni olen seurannut johtotehtäviin kuuluvia henkilöitä ja olen aina ajatellut, etteivät he tee juuri mitään. Tämä tehtävä avasi silmäni ja tajusin yrityksen johtamisen haasteellisuuden ja mitä siinä tulee ottaa huomioon perustamis- ja ylläpitovaiheessa. (Opiskelija, 30.)


 Lähiopetustunnit kiinnostavia 
Lähiopetustunnit olivat myös kiinnostavia ja hyvin suunniteltuja, oli selkeät diat kaikista tärkeistä asioista. Eikä oikeustunneilla tullut tylsiä hetkiä, vaikka lakiasiat ovat joskus hieman uuvuttavia, kun on niin paljon muistettavaa. (Opiskelija, 29.)
Ai tämäkin täytyy ottaa huomioon
Kaikista suurin yllätys itselle on ollut se, kuinka paljon erilaisia asioita tulee huomioida yritystä perustettaessa. Jokaisen luennon aikana on saanut hämmästyä ajatuksella ”ai tämäkin täytyy ottaa huomioon”. Jos minulta olisi ennen tätä kevättä kysytty, mitä asioita huomioit jos perustaisit yrityksen, olisin ehkä osannut mainita liikeidean ja kilpailijoiden kartoittamisen. En mitään muuta. (Opiskelija, 28.)


 Selkeää opettamista
En päässyt ikävä kyllä osallistumaan jokaiselle luennolle sairastelun ja henkilökohtaisten syiden vuoksi ja tämän takia minulta on jäänyt jonkin verran tietoja oppimatta. Ollessani paikalla olen aina oppinut jotain uutta. Olisin halunnut olla paikalla useammin. Opettaminen oli selkeää ja sitä oli mielenkiintoista kuunnella. Parhaiten mieleeni on jäänyt eri yritysmuodot ja niitä koskevat lait. Myös yrittäjien vaikeudet etenkin pienyrittäjille. Haluan kiittää sinua kurssista Margit. Olet hyvä opettaja ja osaat opettaa mielenkiintoisella tavalla. Olen varma, että tiettyjä kurssilla oppimiani asioita tulen muistamaan vielä pitkään. Lähitunteja olisi saanut minun tilanteessani olla enemmän. (Opiskelija, 27.)

Tunneilla ei kertaakaan ylimääräistä meteliä
Tunneilla oppiminen on ollut myös helppoa sen takia, koska opettaja osasi hyvin kertoa jokaisesta asiasta yritysoikeuteen ja yrittäjyyteen liittyen. Tunneilla ei ole ollut kertaakaan ylimääräistä meteliä, jolloin on pystynyt myös keskittymään. Olen siis oppinut näiltä tunneilta ja ryhmätöistä sen, mitä uskoin ja toivoin oppivani. (Opiskelija, 26.)

Kurssi ei ollutkaan niin turha 
Kurssin alkupuolella ajattelin, että rehellisesti sanottuna että kurssi oli turha ja että minulle ei olisi mitään hyötyä sen sisällöstä. Nyt kuitenkin käytyäni kurssin, voin todeta, että olin väärässä. Kurssilla sai paljon hyödyllistä tietoa yrittämiseen liittyvistä oikeudellisista seikoista, joita uskon pystyväni hyödyntämään työelämässä, vaikka minusta ei välttämättä yrittäjää tulisikaan. (Opiskelija, 25.)

Syksyn mieleenpainuvimmat kurssit 
Tämä kurssi yrittäjyyden kurssin rinnalla, ovat olleet mielestäni erilaisia syksyn muihin kursseihin verrattuna. Nämä yrittäjyyden kurssit ovat pakottaneet minut miettimään asioita, joita ei ehkä muuten tulisi pohdittua, ja siksi luultavasti ovat olleet mieleenpainuvimpia kursseja syksyn aikana. (Opiskelija, 24.)

Opin itsestäni
Opin itsestäni opintojakson aikana sen verran, että en halua suuntautua oikeushallintoon. Lakipykälien tutkiminen ja lukeminen ei ole minun juttuni. Koin kaikesta huolimatta kurssin erittäin hyödyllisenä ja yritin opiskella sekä kuunnella tunneilla kunnolla. (Opiskelija, 23.)

Syksyn mielenkiintoisin kurssi 
Kurssi oli syksyn kaikista mielenkiintoisin. Jokaiselta tunnilta jäi jotain ajateltavaa viikonlopuksi ja monesti tuli tehtyä tutkimustyötä lisää kun heräsi mielenkiinto tunnilla käsiteltyyn aiheisiin. Odotan innolla suuntautuvia opintojen alkamista että pääsen lisää oppimaan asioita. (Opiskelija, 22.)

Lait piilossa
Kurssilla ehkä tärkein oppimani asia on se, että liiketoiminnassa lait ovat oma, vähän piilossa oleva kerroksensa joiden vaikutusta ei kannata unohtaa. (Opiskelija, 21.)

Enemän käytäntöä, mihin on tottunut
Kurssin tärkein oppi henkilökohtaisesti oli se, että opin kunnolla käyttämään Finlexiä. Olen aiemmassa elämässäni oppinut jo melko hyvin lukemaan ja ymmärtämään oikeustekstiä, mutta kouluun hakiessa ei ole juurikaan tarvinnut itse etsiä tietoa mistään vaan pelkästään päntätä kirjoja ulkoa. Olen suunnitellut suuntautuvani oikeushallinnon linjalle ja mahdollisesti hakevani vielä kerran oikeustieteelliseenkin, joten Finlex tulee olemaan elämässäni suurella todennäköisyydellä arkipäivää. Eniten opin tehdessäni yrityksen oikeudellista suunnitelmaa ja etsiessäni yritystoimintaan liittyviä lakeja. Muuten kurssilla oli vähän erilaiset oppimismenetelmät ja enemmän käytäntöä kuin mihin olen aiemmin tottunut. (Opiskelija, 20.)

Ryhmätyötaidot kasvoivat 
Opitut asiat menivät myös kurssin aiheiden ulkopuolelle koska esimerkiksi erilaisten ryhmätöiden kautta myös ryhmätyötaidot kasvoivat. Koska niitä tehtiin myös oman tutun ryhmän ulkopuolella, uusien ihmisten kanssa tekeminen lisäsi siihen omat hankaluutensa. Ne kuitenkin lisäsivät uusia oppimismahdollisuuksia koska omassa ryhmässä totutut roolit menivät sekaisin ja uusien ihmisten kanssa ryhmätyön tekeminen suhteellisen lyhyellä aikataululla toi omat haasteensa tehtävään. (Opiskelija, 19.)

Tukea yrittäjäksi ryhtymiseen 
Olen oppinut yrittäjyydestä todella paljon viimeisen parin kuukauden aikana, enkä koskaan olettanut sen pitävän takanaan näin paljon erinäistä tietoa. Olen monesti harkinnut aloittavani yrittäjänä valmistuttuani ja kurssilta opitut asiat ovat tukeneet tätä ideaa vahvasti. Yrittäjyydestä on varmasti vielä paljon opittavaa, mutta ne asiat on opittava myöhemmin. (Opiskelija, 18.)

Hieman eri asioita, mitä kuvittelin 
Vaikka asenteeni yrittäjyyttä kohtaa on ollut kielteinen, alan silti ymmärtämään, että sillä on suurempikin tarkoitus aivan jokapäiväisessä elämässä. Olethan sentään itse vastuussa kaikesta mitä elämässäsi tapahtuu, vaikka et olisikaan yrittäjä. [...] Summa summarum. Yrittäjyyden kurssi antoi minulle hieman eri asioita mitä luulin kurssin antavan. Yrittäjyyden ja elävän elämän välissä on huikeita yhtäläisyyksiä. Miten olla ja elää. Vaikka rakkauteni kurssia kohtaan ei ollut se syvin, olen hyvin tyytyväinen sen vetäjään ja loppusaantiin mitä se antoi. Niin kuin alussa sanoin, yrittäjää minusta ei tule, mutta yrittäjyys minua opetti. (Opiskelija, 17.)Ovi raolleen oravanpyörään...
Tällä kurssilla on ollut erittäin mielenkiintoista olla läsnä. Mennessäni kurssille en tiennyt mitä odottaa, sillä oma kiinnostukseni yrittäjyyttä kohtaan ei ollut järin korkealla. Nyt kun kurssi lähestyy loppuaan, olen yllättäen jälleen avannut oven raolleen sille, että joskus hyppäisin itsekin tähän oravanpyörään. Vaativa, mutta reilu tyyli sopii yrittäjyyden kurssille kuin nenä päähän, sillä pilvilinnoja aiheesta on ihan turha maalailla. Jos jotain olen oppinut niin sen, että Suomessa yrittäjät tuntuvat saavan todella vähän anteeksi siinä vaiheessa, jos epäonnistuvat. (Opiskelija, 16.)

Ajoissa tunnille 
Opin myös sen, että oppitunnille kannattaa tulla aina ajoissa! (Ellei halua juoksuttaa kaveria oven avaamisessa). (Opiskelija, 15.)


Pääasia on keskittyä omaan työhön
Olen lukenut Manne Pyykön ”Minustako Yrittäjä? 2011” kirjaa ja pakko sanoa että vaikka kurssista on oppinut yrittäjyydestä paljon niin on kyllä kirjakin ollut myös erittäin antoisa ja siitä oppinut paljon uutta. Itse kuin olen pitkään miettinyt omaa yritystä tämä oli minulle sopiva kirja ja kirja on saanut minua ajattelemaan yrittäjyyden monta asiaa ihan uusista näkökulmista. Pyykkö (2011, 101) kirjoittaa näin: ”Kilpailu on toisen voittamista, kun taas suoriutuminen on itseä vastaan kil-pailemista: Yhdelle maratoonarille juoksuaika on merkityksetön, sillä hän tahtoo vain voittaa kisan (voitto); toinen juoksijaa haluaa parantaa omaa ennätystään sijoituksesta piittaamatta (huippusuoritus). Tämä lause sai minut kunnolla miettimään koko koulunkäyntiä läpi että pääasia on keskittyä omaan työhön ja olla siitä ylpeä eikä miettiä vain kuin joku muu luokkalainen sai paremman arvosanan tentistä ja siitä olla pettynyt. (Opiskelija, 14.) 

Erilainen kuin muut kurssit
Koko yrittäjyyskurssi on ollut monella tapaa erilainen kuin tämän syksyn muut kurssit. Sen aikana on joutunut useammin kuin kerran tehdä ja pohtia sellaisia asioita, jotka eivät miellyttäneet itseäni niin paljoa. Sen takia ehkä kurssilta onkin jäänyt mieleen asioita paljon voimakkaammin kuin muilta kursseilta. (Opiskelija, 13.)


Haaveiden selviytyminen
Vaikka kurssin aikana sain paljon uutta tietoa myös varastoyrityksestämme tehdystä ryhmätyöstä, niin tiivistettynä tärkeimmät asiat, jotka kurssista jäivät käteen ovat motivaatio ja haaveiden selkeytyminen edes vähän. Kurssi, oppimispäiväkirja ja varsinkin sivustani jutteleminen sai miettimään asioita, joita ei ole aiemmin tullut mietittyä ainakaan vakavasti. (Opiskelija, 12.)


Kirjan lukeminen motivoi minua keskittymään opiskeluun
Kirja oli todella opettavainen ja suorastaan ainutlaatuinen kokemus lukea, nuorelle, joka ei tiedä yrittäjyydestä vielä mitään muuta kuin mitä olemme oppineet Margit Mannilan yrittäjyyden luennoilla. En ollut koskaan aikaisemmin edes kuvitellut kuinka hankalaa yrittäjyys on sekä kuinka väärä kuva minulle asiasta oli. Kirjasta löytyy useita hyviä esimerkkejä siitä kuinka rankkaa uuden yrityksen perustaminen on ja kuinka vaikeaa on pysyä plussan puolella. Moni yrittäjä sinnittelee juuri ja juuri pinnalla yrityksen kanssa. Kirjassa kuitenkin mainitaan, että kova työ palkitaan lopulta. Jos paiskit töitä aamusta iltaan jatkuvasti ja onnistut pitämään intohimon päällä yritystäsi kohtaan vastoinkäymisistä huolimatta tulet vielä saamaan palkintosi. Kirjan lukeminen motivoi minua keskittymään enemmän opiskeluihin ja tekemään työtä tulevaisuuteni eteen. Turhat juhlimiset kesken viikkoa eivät kuulu enään minun arkeeni. Sillä jos yrität niin yritä kunnolla älä puoliksi niin kovaa kuin pystyt. (Opiskelija, 11.)Kurssi yllätti positiivisesti
Yrittäjyyden kurssi kokonaisuudessaan yllätti minut positiivisesti, erityisesti kurssitöineen. Oman yrityksen perustaminen, palveluista ja raha-asioista huolehtiminen opetti reilun 3 kuukauden aikana enemmän yritys- ja liike-elämästä, kuin vuodet yläkoulussa ja lukiossa. Yrityksen perustaminen oli hyvää yhteistyötä käytännön tekemisen ja teoreettisen oppimisen kanssa. (Opiskelija, 10.)


Puolisoni puheet ovat alkaneet aueta
Kuitenkin yrittäjyyskurssin, Minustako yrittäjäksi – kirjan ja ryhmätyön siivittämänä puolisoni puheet ovat alkaneet aueta myös minulle. Olen itse alkanut miettimään, millaista yrittäjyys omalla kohdallani voisi olla. Olisiko todella niin, että voisin hankkia elantoni tekemällä sitä, mistä todella pidän? Tämä ajatus on aina tuntunut kovin kaukaiselta ja jo opiskellessani ensimmäistä ammattiani xx luulin, että tällaista tämä nyt sitten on; teen työtä vain siksi, että kuukausittain saisin palkan, jolla saan oman elämisen kulut kustannettua. Työn teko ilman todellista intohimoa tuntui hyvin raskaalta ja joskus jopa turhauttavalta. (Opiskelija, 9.)

Rehellinen ja realistinen kuva
Kurssin alussa jopa ehkä vähän säikähdin luennoitsijan häikäilemätöntä ja ehkä jopa kylmää tapaa luennoida ja se ehkä vähän jopa laski motivaationani oppimista kohtaan. Mutta kun kurssi eteni ja aloin saada paremman käsitteen yrittäjyydestä niin tajusin, että luennoitsija oli vain käsitellyt meitä niin kuin bisnesmaailmassa yrittäjiä käsitellään eli kylmänrauhallisen armottomasti. ”Survival of he fittest, business is business”. Yrittäjyyden kurssilla sai myös kattavan käsityksen siitä, miten omis-tautunut täytyy olla jos haluaa yrittäjäksi ja miten paljon perusteellista työtä yrityksen perustaminen ja ylläpitäminen vaatii. Usein mediassa annetaan todellisuutta ruusuisempi kuva yrittäjyydestä, jossa yrityksen omistaja tekee hymyssä suin töitä yrityksessään aurinkoisena kesäpäivänä, vaikka todellisuudessa menestyksekkään yrityksen johtamiseen joutuu uhraamaan lähes kaiken aikansa ja pääomansa yritykselle ja välillä ajatuskin yrityksen pyörittämisestä pahimmillaan jopa kuvottaa yrittäjää, eikä tämäkään takaa sataprosenttisesti yrityksen hedelmällisyyttä. Arvostin siis rehellisyyttä ja realistisen mielikuvan luomista opetuksessa ja että asiat kerrottiin niin kuin ne ovat. (Opiskelija, 8.)


 Uutta oppia itselle vieraista asioista
Kaikenkaikkiaan olen tyytyväinen tähän kurssiin ja siihen, että opin uutta itselleni aiemmin aivan vieraasta asiasta. (Opiskelija, 7.)  

Oppi on mennyt perille itse tekemällä
Yrittäjyyden ja yritysoikeuden kurssilla kuitenkin parhaiten oppi on mennyt perille itse tekemällä ja asioita selvittämällä ryhmätyötä varten. Yritystä perustaessa ja suunniteltaessa monenlaisia asioita oli otettava huomioon ja laskettava aina kaikki menot hieman yläkanttiin, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin silloin, kun todellisuus onkin omia kuvitelmia karumpaa. Kokonaisuudessaan kurssi oli hyvin antoisa ja hyödyllinen sekä omaa ammattitaitoa kehittävä kokonaisuus. (Opiskelija, 6.)


Pidin opetustavasta


Yritysoikeuden kurssi oli mielestäni todella laaja, joten kaikki tunnilla läpikäydyt asiat eivät jääneet mieleeni, mutta niitä oli sitten helppo käydä läpi blogin avulla. Kaiken kaikkiaan kurssi oli kuitenkin antoisa ja pidin opetustavasta sekä -ympäristöstä paljon. (Opiskelija, 5.)

Henkistä pääomaa
Koen että, kasvoin kurssin aikana henkisesti tai tuntuu vahvasti siltä kuin henkistä pääomaa olisi karttunut ainakin tunnollisuuden sekä vastuuntuntoisuuden osalta. Jotenkin kurssi muutti ajattelutapaani, aloin mm. ajatella omaa elämääni ja tekemi- siäni vähän ”yrittäjämäisesti”, eli miettimään asioitani tarkemmin ja huolellisem- min. Kurssi auttoi myös oivaltamaan että, unelmien ja haaveiden eteen on tehtävä kovasti työtä ja että, alkuun pääseminen asioissa on kaikista tärkeintä, asioiden toteutumisen kannalta. Ymmärrän nyt paremmin mitä tarkoittaa sanonta ”Eletään niin, ettei tarvitse vanhainkodissa valehdella!” (Opiskelija, 4.)

Kattava paketti moodlessa
Yksityisoikeuden kurssista taas oli todella kattava paketti moodlessa, kiitos siitä! (Opiskelija, 3.)


Tällainen kurssi kuuluisi kyllä lähes jokaiseen insinööritutkintoon pakollisena
En ole varma, olenko aloittamassa yritystoimintaa vielä heti tämänkään kurssin päätteeksi. Kurssin aikana uutena avautuneet asiat ovat pistäneet miettimään tässä vaiheessa yrityksen pyörittämiseen liittyviä asioita siinä määrin, että esimerkiksi yrityksen talouteen liittyvät asiat ovat alkaneet kiinnostaa enemmän. Erittäin suurella todennäköisyydellä hakeudun syksyllä tai ensi keväänä jollekin taloushallinnon perusteita avaavalle kurssille. Mielestäni tällainen kurssi kuuluisi kyllä lähes jokaiseen insinööritutkintoon pakollisena. (Opiskelija, 2.)


In conclusion I can say this course is very important and helpful since am an entrepreneur student and also a young entrepreneur and a very Big thanks to my lecturer MANILLA MARGIT (Sudent, 1.)


Palaute vuoden 2018 opinto-oppaan sivustolla ilahdutti ja yllätti positiivisesti.

Comments