Oppimisen arviointiperusteet

Oppimisen arviointiperusteet. Kuvakaappaus VAMK:n nettisivustolta (23.5.2018).


Arviointi perustuu arviointikriteeristöön, joka on virallinen ja julkinen.  Arviointi kurssikohtaisesti löytyy oman oppilaitoksesi opinto-oppaasta. Yksi arvioinnin haaste on, että jokainen arvioitsija ja arvioitava tulkitsee kriteeristöä omista lähtökohdistaan käsin. Työ, joka on opiskelijan omasta mielestä täydellisen mainio ei olekaan sitä opettajan tlkinnan mukaan.


Opintojen arvioinnissa käytetään sanallista ja numeerista asteikkoa:

 • erinomainen 5
 • kiitettävä 4
 • hyvä 3
 • tyydyttävä 2
 • välttävä 1
 • hylätty 0

Myös kielellä on merkitystä arvioinnissa
Korkeakouluopinnoissa kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän kieleen. Ammattikieli tulee ottaa haltuu, termejä tulee käyttää oikein, viittaustekniikan tulee olla kunnossa ja tehty oman oppilaitoksen ohjeistuksen mukaan jne. 


Arviointia voidaan suorittaa monella eri tavalla. Perinteisin arvioinnin muoto lienee opettajan tekemä arviointi. Itsearviointi on osa-alue, joka on vahvassa nousussa samoin kuin vertaisarviointi. 

Eri arviointimenetelmiä voivat olla esimerkiksi:

 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • osallistavat arviointimenetelmät
 • projektiarviointi
 • opettajan tekemä arviointi
Arvioinnin käytännön työkaluja voivat olla esimerkiksi:

 • erilaiset lomakkeet
 • kyselypohjat
 • ryhmämenetelmät (esim. OPERA)
Arviointi perustuu ennalta määriteltyyn arviointikriteeristöön. Lukemalla arviointikriteerit ja katsomalla kurssin oppimistavoitteet, opiskelija saa käsityksen siitä, mitä hänen pitäisi osata, jotta läpäisee kurssin.  


Arvioinnissa kannattaa ottaa huomioon myös se, että kriteeristöä sovelletaan tiukemmin, kun opinnot etenevät ja kurssit ovat vaativampia. Toisin sanoen ensimmäisen vuoden peruskurssin arviointi tehdään pehmeämmin kuin loppuvaiheessa olevat kurssit. 


Opinnäytetyö on itsenäinen kokonaisuus
Huomaathan, että opinnäytetyösi arvosana ei vaikuta muiden syventävien opintojen arvosanaan eivätkä muiden opintojesi arvosanat vaikuta opinnäytetyösi arvosanaan, vaan työ ja siihen liittyvä prosessi arvioidaan aina omana kokonaisuutenaan. Tosin sanoen, vaikka olisit saanut kiitettäviä kaikista osasuorituksistasi se ei tarkoita sitä, että saisit sellaisen arvosanan myös opinnäytetyöstäsi. 

Opinnäytetyö on itsenäinen kokonaisuus myös toisella tasolla. Sinulta edellytetään omatoimisuutta niin tutkimuskysymyksen kuin tiedonhakuprosessinkin osalta. Jotta ymmärrät mistä on kyse, kannattaa käyttää muutama hetki aikaa valmiiden opinnäytetöiden lukemiseen. 


 Lähteet ja lukemisto

Atjonen, P. (2007). Hyvä paha arviointi. Kasvatustiede. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. (24.5.2018).

Mannila, Margit. Opinnäytetyö. Perheyrittäjyys. (20.8.2018). 

Types of Evaluation. (25.5.2018).

Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä. Opetushallitus. (24.5.2018).

Comments