YhteistyösopimusKuvat Margit Mannila

Yhteistyösopimus - tehtävä


Teemme yrittäjyyden ja yritysoikeuden kursseille ryhmätöihin liittyen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on turvata ryhmän jäsenten oikeudet ryhmätyöhön liittyvässä prosessissa. Se on samalla pienimuotoinen harjoitus sopimuksen tekemisestä.

Sopimuksessa kannattaa miettiä ja sopia tarkasti siitä, miten sopimus päättyy/minkä tekijöiden perusteella syntyy irtisanomisoikeus (oikeus erottaa ryhmästä). Pohtikaa onko tarvetta kohtuullisuuslausekkeeseen (faire une remine) ja millainen se tässä tapauksessa olisi. 

Suomessa vallitsee sopimuksenvapaus. On huomattava, että miten tahansa, vapaudesta huolimatta, ei voi kuitenkaan sopia. Sopimusvapaus tarkoittaa käytännössä sitä, että voidaan antaa parempia ehtoja, mitä laki minimissään edellyttää, mutta ei heikompia (pätemätön sopimusehto).  Lähtökohtaisesti sopimuksissa on  heikomman suojan periaate ja jo edellä mainittu kohtuusperiaate.

Sopimiseen liitty myös pacta sunt servanda -periaate: se mitä on sovittu on pidettävä ja se sitoo sopimuksen osapuolia. 

Tehtävänä on tutustua omatoimisesti sopimuksen tekemiseen ja laatia sellainen ryhmällesi. Sopimuksen palautuspäivä sovitaan oppitunnilla.Asianajaja Markku Lindblad toteaa, että yhteistyösopimus on suositeltavaa laatia kirjallisesti ja sen olisi hyvä sisältää ainakin seuraavat asiat:

 1. Tiedot sopimuksen osapuolista
 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
 3. Sisältö, vastuuhenkilöt ja valvonta
 4. Sopimuksen kesto, eli onko sopimus voimassa määräaikaisesti vai toistaiseksi
 5. Irtisanomisoikeus
 6. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet
 7. Salassapito
 8. Sopimussakko ja vahingonkorvaus
 9. Sopimukseen sovellettava laki ja riidanratkaisu (ML.)
 10. Osapuolten allekirjoitus ja päivämäärä ja maininta samansanaisista/yhtäpitävistä kappaleista, jotka sopimuksesta on tehty ja kenelle ne on annettu (MM).

Patrick Lencioni (2014) on kirjoittanut teoksen Viisi toimintahäiriötä tiimissä. Teoksen mukaan nämä toimintahäiriöt ovat:
 1. Luottamuspula - haavoittumattomuus
 2. Konfliktien pelko - keinotekoinen sopusointu
 3. Sitoutumisen puute - tulkinnanvaraisuus
 4. Vastuun välttely - alhaiset laatuvaatimukset
 5. Tulosten huomiotta jättäminen - asema ja ego
 Teoksesta on kirjoittanut Jake Vitikainen (2015) ja Antero Riihimäki (2017) tiivistelmän. 
Lähteet ja lukemisto

Karhu, Juha. (2014). Varallisuusoikeus. (21.9.2018).

KKO 2010:69 sopimus - sopimuksen irtisanominen- sopimuksen tulkinta (4.10.2018).

Lindblad, Markku. Yhteistyösopimus: Mitä kannattaa huomioida. Asianajotoimisto Lindblad & Co. (21.9.2018).    

Mannila, Margit. (2018). Avoimeksi riisuttuna. Perheyrittäjyys. (4.10.2018).

Riihimäki, Antero (2017). Viisi toimintahäiriötä tiimissä. (24.9.2018). 

Vitikainen, Jake. (2015). Viisi toimintahäiriötä tiimissä. Tiimiakatemia. (24.9.2018).  

Edit
4.10.2018 (10/90).
24.9.2018 (60/80).
21.9.2018 (20).
Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään.

Comments