Opiskelutaidot (haltuun)Kuvat Margit Mannila

Siirtyminen alemmalta asteelta ylemmälle on jonkinlainen kulttuurishokki. Siinä kun aiemmin on saanut selkeästi läksyt kirjasta, nyt saakin muutaman kirjan ja tehtävän. Joskus kirjat saattavat olla valinnaisia ja joskus niitä saattaa olla vino pino yhdellä kurssilla. 
Niitä ei voi entiseen tapaan opetella ulkoa eikä pääsääntöisesti lähteä siitä ajatuksesta, että on olemassa  joku yksiselitteinen ainoa oikea vastaus. Poislukien matematiikka ja muut eksaktit tieteet.

Kun aloitat uuden kurssin, mieti oppimistavoitteesi. Aloita pohtimalla, mitä asiasta jo tiedät. Pohdi sitten, mitä haluaisit oppia lisää. Tee selkeä oppistavoite (vilkaise kurssikuvausta) ja tee sen pohjalta oma suunnitelmasi. 

Olen koonnut tähän postaukseen opiskelutaitoihin liittyviä kirjoituksiani ja lähteitä aihepiirin liepeiltä.


Lähteet ja lukemisto

Kyky-projekti. 2011-2014. Opiskelukyky.fi. (6.1.2019). 

Mannila, Margit. Perheyrittäjyys. (6.1.2019).
 1. Asiaa oppimistyyleistä. (2014).
 2. Digitalisaation vaikutukset ihmiten elämään. (2015).
 3. Ennakointidialogi eli tulevaisuuden muistelu. (2012). 
 4. Hajanaisia ajatuksia oppimisprosessista. (2014).
 5. How to recognise learning? Kuinka havaita/tunnistaa oppmimaansa? (2014). 
 6. Motivaatio. (2017). 
 7. Mukavuusalue. (2019).
 8. Oma osaaminen. (2017).
 9. Opettaja ja opettajan oppimisprosessi. (2014).
 10. Opetusmenetelmät ja opiskelutaidot. (2016).
 11. Opinko elämää vai koulua varten? (2012). 
 12. Oppiminen ja motivaatio. (2014). 
 13. Oppiminen, oppimistyylit Learning, Learning Styles. (2011).
 14. Oppiminen tapahtuu kehitysalueella. (2016).
 15. Oppimisen säätely. (2014). 
 16. Oppimisvaikeudet - learning disability/difficulty. (2012).
 17. Oppimisvaikeuksista. (2014).
 18. Opintojen mitoitus. (2016).
 19. Pakkoa, porkkanaa vai pakkoporkkana eli kuinka saada aikaan roihu? (2013).
 20. Pelillistäminen Gamification. (2016).
 21. Pelillinen oppiminen, pelipedagogiikka Playful learning. (2015).
 22. Projektioppiminen. (2016). 
 23. Päivi Tynjälä: Oppiminen tiedon rakentamisena. (2013).
 24. Sosiaalinen media opetuksessa. (2013). 
 25. Sosiaalinen media opetuskäytössä: Twitter. (2011).
 26. Stereotypiauhkia ja mielen valmentamista. (2015).
 27. The iceberg illusion. (2017).
 28. The iceberg perspective. (2016).
 29. Toiminnalliset menetelmät. Learning by doing. (2014). 
 30. Tuottaako koulu syrjäytyneitä. (2017).
 31. Tutkiva oppiminen. Progressive inquiry. (2013).
 32. Tutkiva oppiminen. (2018).
 33. Valmenna mieltäsi(2015).
 34. Viisaat liikkeet-aivojumpalla apua oppimiseen: Tietämisen tapoja. (2011).
 35. Viisaat liikkeet - aivojumpalla apua oppimiseen: Viisaat liikkeet. (2011).
 36. Viisaat liikkeet III Oppimisjärjestelmien hoivaaminen ja suojeleminen. (2011). 
 37. Your plan & reality. (2013).
 38. Yrittäjämäinen oppiminen. (2012).


Edit
9.1.2019

Comments